KW8

#9PUQPUR8

43 027

50 / 50

Khaldiya

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 027
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader li3mar
Phạm vi chiến tích 2 139 – 5 289
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 929
Elder 6
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
li3mar
#9YJVQ2YUL
12 5 289
2019-10-18 11:18:19
67
112
2
1
Elder
hassain ss
#JGP2U9J9
11 4 946
2019-10-18 05:54:43
114
60
3
1
faisl
#JUJRGR2V
12 4 925
2019-10-18 08:48:27
41
40
4 Co-leader
sirbunasser
#P0U2J0UQR
12 4 886
2019-10-18 08:03:09
73
260
5 Co-leader
aee
#9LLYPVULV
12 4 883
2019-10-18 10:35:56
323
0
6 Elder
Q8-hoopi
#LR9LV0QV
12 4 849
2019-10-18 10:15:54
0
40
7 yaya
#8G2YRYYQY
10 4 737
2019-10-15 02:35:21
0
0
8 lulu
#8YP2PV2LJ
10 4 722
2019-10-18 11:02:54
21
90
9 Co-leader
Lord friday
#9J099GVUP
11 4 675
2019-10-16 08:58:09
28
0
10 Aladdin
#2Y0L8C2JG
10 4 650
2019-10-13 16:17:47
0
0
11 UzumakiFortes
#20920R2LL
10 4 550
2019-10-17 10:54:45
74
160
12 Azerty09
#8QU80GRR
11 4 274
2019-10-16 05:20:01
48
80
13 Elder
bscorpio
#P0C02JVP0
11 4 196
2019-10-05 17:26:43
0
0
14 BO3RKI
#8LP2LJPU8
9 4 159
2019-10-18 09:10:18
179
40
15 bb9
#88RQLJYP
11 4 072
2019-10-16 13:40:51
0
40
16 Elder
vampire
#2P0CR202U
11 4 065
2019-10-17 20:54:25
26
0
17 Co-leader
birdyyy
#9LJYL2YQL
11 4 035
2019-10-18 06:14:11
0
0
18 abdoCR7
#9LJQVJYCJ
10 4 024
2019-09-28 15:57:15
0
0
19 **{27med73}**
#890V9U8G
10 4 003
2019-08-15 23:18:55
0
0
20 Đấu trường 12 yousefali
#CYGRJRU8
10 3 975
2019-09-05 10:50:19
0
0
21 Đấu trường 12 aubert
#9V09PPQRU
10 3 929
2019-10-01 18:13:30
0
0
22 Đấu trường 12 Eli
#PYGJY2GCV
9 3 886
2019-10-18 10:21:36
52
160
23 Đấu trường 12 Elder
Kraythor
#2VUR89GJ
12 3 806
2019-09-12 17:37:32
0
0
24 Đấu trường 12 Silver
#PQ29822C
10 3 784
2019-08-26 10:51:12
0
0
25 Đấu trường 12 tareq
#9U08J8YQP
9 3 779
2019-10-05 20:07:42
0
0
26 Đấu trường 12 waris2003
#982LGRPCR
9 3 639
2019-09-13 17:50:57
0
0
27 Đấu trường 12 moh
#PJJ9GUCV
10 3 632
2019-09-21 20:09:48
0
0
28 Đấu trường 12 Hakan
#LG9JLQ9L
9 3 600
2019-10-18 04:40:19
238
120
29 Đấu trường 11 omarkull
#8VLY2QPGU
9 3 542
2019-10-07 08:53:07
0
0
30 Đấu trường 11 VI.II.VI ⚡️
#R9VGG8CP
8 3 510
2019-09-03 11:04:49
0
0
31 Đấu trường 11 你bb是我
#PYYPGQVQR
10 3 441
2019-10-11 09:56:19
0
0
32 Đấu trường 11 SinaPr
#2JYV002U9
10 3 424
2019-10-11 10:59:28
0
0
33 Đấu trường 11 GAMIN BROS
#8GPY22UU
10 3 307
2019-10-18 05:29:51
150
23
34 Đấu trường 10 Soldier Simon
#9CVUU8C9L
10 3 246
2019-10-14 13:01:40
0
0
35 Đấu trường 10 M.FADI
#PVLYV9UC0
9 3 169
2019-10-05 20:29:21
0
0
36
5
Đấu trường 10 alqallaf12
#P2YR9Y889
8 3 128
2019-10-18 08:50:26
190
264
37
1
Đấu trường 10 kaleb
#PL0QGRJYV
8 3 104
2019-10-13 16:45:42
0
0
38
1
Đấu trường 10 YenilmezAli
#PY8CYQ8R9
9 3 099
2019-10-14 16:13:46
110
80
39
1
Đấu trường 10 Elder
TRAP_AliEn_Q8i
#8UJ9YC2Y
11 3 098
2019-10-17 21:46:10
45
240
40
1
Đấu trường 10 Akan
#P98Y8YV29
8 3 077
2019-10-06 02:37:42
0
0
41
1
Đấu trường 10 kouji
#20P9VQQYQ
10 3 069
2019-10-17 22:16:12
150
120
42 Đấu trường 9 YSO
#82LC8LLGY
10 2 778
2019-10-02 23:05:55
0
0
43 Đấu trường 9 fadi
#Q9YLL9GC
10 2 750
2019-10-14 16:23:03
0
0
44 Đấu trường 9 MINECRAFT!!!!!!
#909V0R80U
9 2 639
2019-08-17 03:26:55
0
0
45 Đấu trường 8 sr
#P0VP8L8LJ
8 2 599
2019-10-01 11:54:52
0
0
46 Đấu trường 8 Evgoncush
#PUCGRURPC
8 2 444
2019-10-13 12:10:55
0
0
47 Đấu trường 8 PtitCaribou
#P9UGJLVUJ
8 2 416
2019-10-07 14:46:49
0
0
48 Đấu trường 8 Master Slayer
#2PCQ2QYYU
9 2 407
2019-10-10 21:50:44
0
0
49 Đấu trường 8 Co-leader
ikhlees
#9G009CR9Q
8 2 330
2019-10-02 11:44:47
0
0
50 Đấu trường 7 Abbulaziz dst
#29UCPQG0
9 2 139
2019-10-13 18:25:15
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord