Super Warrior’S

#9P9GQC0V

58 986

50 / 50

SWarrior’S🔥+90 war wins⚠️Whatsaap*TW:@SuperWarriorGG💰Clan N-1 Chile🇨🇱🔥Minimo ingreso: 6.4K Super Warriors💪🏻 torre lvl 13

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 986
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Piniron
Phạm vi chiến tích 5 159 – 6 403
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 524
Elder 11
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Jaime
#JCRPC92J
13 6 403
2019-10-16 19:55:17
304
240
2 Co-leader
thor
#QP8QJ0P
13 6 300
2019-10-16 21:07:45
710
280
3 Manín
#2YPGC0LY
13 6 245
2019-10-16 21:41:05
105
200
4
1
Pabloko17
#2JL99LQ92
13 6 055
2019-10-15 00:10:27
100
80
5
2
KuroNo
#2CGR0QGGR
13 6 045
2019-10-16 20:37:22
268
360
6
3
Cris_Lyan°
#20LGY08VQ
13 6 044
2019-10-16 18:23:37
54
160
7
1
MATARAM
#89YRGQYC
13 6 037
2019-10-16 13:10:39
374
200
8
4
Daniel
#22220R8R2
13 5 949
2019-10-16 21:36:49
278
360
9
1
⚡️⚡️ Thor ⚡️⚡️
#8RUPR0QP9
13 5 945
2019-10-16 21:26:06
191
0
10
2
iBleiztt08
#8G0GG8YQC
13 5 941
2019-10-16 21:24:40
402
360
11
3
Brookens
#29RPYQVRU
13 5 860
2019-10-16 19:52:11
163
240
12
1
Co-leader
MB CHILE
#2RLP2P82P
13 5 859
2019-10-16 21:40:27
146
0
13
10
KingMaty
#8V2Y22LCG
13 5 835
2019-10-16 20:41:00
82
80
14
1
fujitivo!
#80P9PUULP
13 5 821
2019-10-16 21:25:14
154
320
15
6
Elder
SW I REX
#Q0YUG0UJ
13 5 814
2019-10-16 21:18:41
288
240
16
3
Super Anibal
#L0RVLG
13 5 808
2019-10-16 15:12:29
38
200
17
2
Dym
#82Y8PVQJ
13 5 805
2019-10-16 19:43:18
38
280
18
1
✨MATI✨
#2LJCUYVJG
13 5 798
2019-10-16 20:49:24
186
240
19
3
Elder
Wolverine
#RJUL822G
13 5 786
2019-10-16 21:36:14
192
320
20
14
Free Anuel AA
#89YCRRQLG
13 5 779
2019-10-16 21:44:15
262
240
21
10
⚠️乃尺Ʋ刀ムノア乇™️☢
#8P8UURR20
13 5 766
2019-10-16 19:26:31
368
320
22 chiki33
#8LJV9YRU8
13 5 725
2019-10-16 21:49:05
0
0
23
7
Tatooo
#929QGGR2
13 5 703
2019-10-16 16:31:56
317
280
24
1
〰⚡Thånåtøş®⚡〰
#2CPJVG2GC
13 5 685
2019-10-12 20:42:06
0
0
25
5
Elder
IDrA
#89QVYL202
13 5 677
2019-10-16 14:50:51
146
280
26 SUPER JOKER
#V9UUL92
13 5 656
2019-10-16 21:32:01
84
240
27
13
❤ CHICOGOLLO ❤
#PVVUPCRU
13 5 654
2019-10-16 21:38:59
18
160
28 SkullCrusher☠️
#LVRQVP8Q
13 5 650
2019-10-16 01:45:36
0
80
29
3
Elder
SW Julio™
#8QPGGC0P2
13 5 637
2019-10-16 21:07:05
748
400
30
3
iAmJrg™️⚽️
#8QQ0J22CU
13 5 623
2019-10-16 19:41:06
662
360
31
2
SW I Javierv.t
#C029JPYV
13 5 618
2019-10-16 19:57:15
0
360
32
8
EoC Bhaltazar l
#909VR9VYV
13 5 609
2019-10-16 17:08:34
246
200
33
13
nachitopop
#2J9208R9R
13 5 604
2019-10-16 19:53:05
522
280
34 Elder
SW Reazon✌
#R08VCYLJ
13 5 601
2019-10-14 11:03:24
20
40
35
6
Elder
El Poke ⭐️
#2RQ9VUJ2
13 5 599
2019-10-16 19:34:25
272
240
36
1
Co-leader
superchelo 2.0
#Q90Q2L2R
13 5 536
2019-10-16 00:03:19
20
0
37
2
Leader
Piniron
#8QPG00ULG
13 5 525
2019-10-16 21:36:09
502
290
38
2
Rosario Andrea
#28L8YPRVV
13 5 513
2019-10-16 20:54:20
68
200
39
2
Elder
Super Tuyita✌️
#2RGQC9UY
13 5 509
2019-10-16 21:47:31
38
80
40
22
❤King★Hanser❤
#8LUU8UY2U
12 5 491
2019-10-16 21:05:18
98
120
41 Elder
Amaru
#2VPPJP9YY
13 5 476
2019-10-16 02:48:31
0
0
42
4
Co-leader
Super Bizzart
#8PVPVQ0RR
13 5 464
2019-10-16 08:07:31
166
240
43
1
Co-leader
MB CHILE 2
#8P20YQVJ2
13 5 460
2019-10-16 19:21:26
10
80
44 Elder
daniel.igm™
#80U8QCLG2
12 5 417
2019-10-16 21:07:10
0
0
45
2
ushiha andré
#2G9U90UG2
13 5 403
2019-10-16 21:15:00
264
280
46
3
nanokush
#CQUVLRYU
13 5 368
2019-10-16 15:20:33
20
240
47
2
♨️Luker™ッ♨️
#CYGQY0LU
13 5 354
2019-10-16 09:34:21
0
80
48
1
Elder
SUPER XION
#GL9VJCQ
13 5 313
2019-10-16 14:13:16
0
160
49
1
SW I PANCHO
#PV9VGGGJ
13 5 309
2019-10-15 13:23:49
0
40
50 Super Adilson
#2Y2VJV8R2
13 5 159
2019-10-16 13:40:38
214
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord