☠S.P.Q.R.☠

#9P9G092Q

51 769

46 / 50

qui solo persone corrette e precise. minimo x entrare 30 war vinte. war tutti i giorni e x il resto FORZA S.P.Q.R.💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 769
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader mirketto81
Phạm vi chiến tích 600 – 5 623
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 034
Elder 23
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
mirketto81
#P2R8LYCY
13 5 623
2019-07-20 14:10:02
672
560
2
1
Co-leader
Buonannulla
#299RGRQCR
13 5 584
2019-07-20 12:21:57
244
440
3
1
ziubellu
#J0VJPRLY
13 5 513
2019-07-19 15:11:27
0
0
4
1
Elder
Teg
#2VQJUY80
12 5 478
2019-07-20 15:21:55
768
40
5 Co-leader
Tonzula
#U2YLYGQC
12 5 428
2019-07-20 14:02:44
348
400
6 Elder
filippo
#828G9RGR
13 5 381
2019-07-19 21:14:48
638
480
7
1
Co-leader
profeta78
#2J2CJPQG8
13 5 349
2019-07-20 14:38:32
532
600
8
1
Co-leader
Lulic71
#29C0G92C
12 5 343
2019-07-20 07:57:15
620
560
9
6
Elder
BretsIII
#PPRPGUU2R
11 5 299
2019-07-20 15:56:25
802
520
10
2
Elder
marconefousend2
#CCLV90U0
12 5 298
2019-07-20 13:10:42
112
440
11
2
Elder
heisenberg
#8RGGGPYG2
12 5 289
2019-07-20 14:21:05
186
200
12
1
Flavio
#GCP2Q80
11 5 272
2019-07-20 15:04:49
48
70
13 Elder
flavietto
#UU98JYQ
12 5 239
2019-07-19 14:40:22
421
320
14
4
Elder
Hashirama
#2UYQVVGU
12 5 210
2019-07-20 11:30:43
654
400
15
1
Elder
eljucador
#VGUR9LV9
13 5 201
2019-07-20 12:06:11
461
380
16 Co-leader
rhaegar
#9GGRC0GGL
12 5 167
2019-07-20 15:30:47
126
350
17 TheGenesi
#2J8V2J2Y
11 5 163
2019-07-20 15:20:50
278
520
18
1
TEAM-LEADER
#8Q9GJ8RJ
12 5 142
2019-07-15 03:05:56
36
40
19
1
Elder
•William•
#QLU802CV
12 5 131
2019-07-15 18:05:37
18
0
20
3
Elder
gentleman
#2L092RPU
12 5 128
2019-07-20 11:33:08
562
520
21 Elder
giacominho96
#9Q89QJ90
12 5 126
2019-07-20 13:35:04
572
400
22
4
flammingman
#P8YVRY0J
12 5 124
2019-07-20 15:12:17
114
160
23
5
Elder
mau
#P98LYLRQJ
12 5 119
2019-07-20 11:29:46
549
640
24 Elder
Crank
#8PLRG0G0Y
12 5 116
2019-07-20 15:24:09
236
400
25
3
mello
#YR02RQ2
12 5 110
2019-07-20 04:29:04
154
280
26
1
svizzero
#YUPGJV2
12 5 053
2019-07-20 06:41:31
363
320
27
3
Elder
caro
#P2VRC0Y00
11 5 032
2019-07-20 15:42:55
170
240
28
1
Co-leader
Licia
#20G82LJQY
12 5 024
2019-07-20 03:56:47
244
360
29
1
Cocacola81
#P0V8Q0QL9
11 5 013
2019-07-19 17:31:29
196
320
30
1
Block_
#QL220C
12 4 988
2019-07-20 05:22:29
70
40
31
2
Elder
mr.brunello
#C9JL2LG8
12 4 984
2019-07-20 08:14:33
255
320
32
2
Co-leader
Ranocchiett4
#CPQG80RV
12 4 942
2019-07-20 05:34:28
72
200
33
1
jakalino
#8J20VVUJC
11 4 936
2019-07-20 07:02:55
92
360
34
1
Elder
Daenerys
#90CGYCYQ2
10 4 926
2019-07-20 11:42:47
174
120
35
2
Elder
Buon Solonio
#CVC98CQ
11 4 909
2019-07-20 15:57:08
378
160
36
1
polcospino
#PCY2CQCG
12 4 872
2019-07-20 13:55:05
0
0
37
2
Sharkgamer95
#Y9G28QG
11 4 869
2019-07-20 12:49:18
8
0
38
2
Elder
Scinpannaic
#C0J0L2V
10 4 844
2019-07-20 15:57:08
366
344
39
3
Lagertha
#RYGYQ8RC
12 4 821
2019-07-20 06:22:05
172
280
40
2
Elder
Derox
#2U88JPQ9
13 4 811
2019-07-20 10:26:32
568
480
41 Elder
andreas
#YQVCQL89
10 4 723
2019-07-19 23:22:31
240
280
42 Elder
Zgino
#2G8RUC02P
12 4 565
2019-07-16 14:40:39
40
40
43 Elder
l'uccellino
#2GV09CCL
12 4 505
2019-07-15 10:39:23
0
0
44 Elder
Asso
#P2VUYRJYU
11 4 456
2019-07-20 12:59:53
30
40
45 Đấu trường 12 el marselo
#PLGV9QPQG
9 3 823
2019-07-19 11:39:49
338
280
46 Đấu trường 3 gabri
#YLCCLL8JC
6 600
2019-07-20 09:36:15
0
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord