Lapiano 2

#9P8R0G8L

44 835

48 / 50

joining war is not mandatory for low levels, but when you join plz complete the 3 collection games and war battle to avoid kick.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 835
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Abu Mazen
Phạm vi chiến tích 3 047 – 5 204
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 799
Elder 11
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Elder
grand warden
#8V89VC8PR
13 5 204
2 602
128
160
2 Co-leader
waelz
#90YJVV8GC
13 5 200
2 600
636
240
3 Co-leader
Hussam
#8JLR2G9RR
13 4 920
2 460
141
240
4
1
mad-eng
#VGL8YC88
13 4 672
2 336
0
160
5
1
Leader
Abu Mazen
#8RGU8J89Y
13 4 630
2 315
312
210
6 FeroKidMo
#U00C08V
12 4 619
2 309
46
40
7 Elder
shadow
#P9URRL98
12 4 603
2 301
10
120
8
2
Elder
vivasalah
#92PU20L9
12 4 598
2 299
158
150
9
3
Elder
wabumazen
#8U9L9GJGC
12 4 575
2 287
190
240
10
2
Elder
DZH
#8YUGPJG09
12 4 550
2 275
198
120
11
2
Co-leader
khaldrogo
#8JPQUR8YG
13 4 495
1 123
502
239
12
6
Elder
Loading...
#8V9R8RVRJ
12 4 470
1 117
250
120
13 ibnü'l-Arabî
#QQY90JRC
12 4 467
1 116
114
0
14
1
Elder
OBasel
#QQ0QVR90
13 4 417
1 104
324
240
15
3
sHabBiR
#22RCP098R
12 4 409
1 102
56
200
16
5
Elder
moramahi
#8CGJUCU00
12 4 401
1 100
172
160
17 Cavaler
#PCVUGUP2
12 4 388
1 097
67
160
18
2
BadGuy
#2JUVCYPQV
12 4 369
1 092
48
80
19 Elder
abu khamis
#8PYGGJR9L
12 4 345
1 086
218
200
20
6
Elder
Rabi3
#Q0RPU8YQ
12 4 323
1 080
96
160
21
1
Validas
#2JUQVYPGU
12 4 321
518
116
120
22 amir
#8LVV8GCY2
11 4 268
512
66
80
23
1
Co-leader
Bozii
#8JQ8UYRG2
11 4 251
510
40
0
24
1
Mido
#R9P09LUV
12 4 244
509
234
200
25
4
SawyzZz
#8GVUURJ9
12 4 216
505
326
120
26 warhard
#YC2Q88GV
11 4 209
505
10
40
27
4
Haith
#P828RVVPU
11 4 208
504
304
200
28
6
Elder
samir yahia
#9RLPUVVCL
10 4 203
504
54
160
29
1
Yak
#2YQQJPG0Y
12 4 172
500
80
160
30
1
Abdallah
#8UC2YVLYL
11 4 139
496
36
200
31
3
neo
#P0Q8GGGYL
10 4 138
413
133
240
32 Shanks
#99RLRJQ2
12 4 132
413
88
80
33
3
feltar
#9CGL9JC8
12 4 132
413
18
80
34
7
Co-leader
vami
#8V9LVL0GC
11 4 126
412
40
0
35
2
Ali S
#88J9VPQ0Q
11 4 113
411
0
160
36
5
farra9990
#8J2LV022U
11 4 089
408
0
0
37
2
B_ALQUDAIHI
#9GLVYUVC
12 4 078
407
0
0
38 mohamed
#8V2LUCC
11 4 059
405
0
40
39
2
OoooO
#2PLQG2LCU
12 4 039
403
212
160
40
2
yazan al bayumi
#9P0CLPG8
12 4 033
403
0
0
41
2
KHALED ka10
#82CJ0G0YQ
10 4 030
120
30
80
42 ayman90
#8QVQLJ0JV
10 4 006
120
0
0
43
3
Thunder
#2228QJ8QJ
12 4 006
120
28
120
44
3
HassanS
#2CJGPCLQP
12 4 002
120
28
80
45
3
Đấu trường 12 naderr491
#8RVPPP8YQ
11 3 962
118
20
0
46
3
Đấu trường 11 dayyash
#9C9Q9L8VC
9 3 277
98
0
0
47
3
Đấu trường 10 Lian
#8VRR88JPV
10 3 204
96
0
0
48
3
Đấu trường 10 Essa
#PLGL8LRJG
8 3 047
91
270
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord