Nova Carthage

#9P2Q8QJU

46 126

37 / 50

🌟Welcome to Nova Carthage🌟 marhbe b nes kol li yheb yjoyni lezm actif f geurre w andou a9al chay 50 victoire jour de geurre

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 126
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader @KAMIKAZI
Phạm vi chiến tích 819 – 5 463
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 830
Elder 25
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Fuzz
#JCPGCQ89
13 5 463
2019-09-18 10:56:18
200
240
2 Leader
@KAMIKAZI
#2V8RYULCV
13 5 294
2019-09-18 10:21:00
320
240
3 Co-leader
⚡Zeus⚡
#8V9CQLRJV
13 5 274
2019-09-18 11:06:44
598
280
4 Elder
kratos
#8PLL29P28
13 5 267
2019-09-18 10:43:53
590
270
5 Elder
barokh
#8PGRYGLR9
12 5 220
2019-09-18 10:07:42
168
80
6 b.k
#L20PUV0
11 5 147
2019-09-18 08:41:43
194
160
7 Elder
guildartz
#LCUY8JQY
12 5 109
2019-09-17 21:42:45
110
160
8 fa
#PUJQQ22R
12 5 081
2019-09-18 11:22:41
0
120
9 Elder
Zven
#999L8C802
12 5 066
2019-09-18 08:44:22
200
160
10 〽Kiss&Bang〽
#RY99Q9
13 5 057
2019-09-16 07:04:22
38
40
11 Co-leader
chopin
#8UJ0VRU2U
11 5 047
2019-09-18 10:37:15
96
240
12 Elder
nobonaga
#8GL2C0Y8Y
10 5 025
2019-09-17 22:35:54
224
160
13 hero
#880J2PC0Y
11 5 020
2019-09-18 09:49:42
186
160
14 Elder
bibi
#8YRUU20GL
12 5 011
2019-09-18 10:23:59
154
200
15 Elder
JaqenHghar
#P0P2C0YUC
11 5 009
2019-09-18 11:31:37
74
120
16
1
Abdii
#8G9JVLYUY
11 4 968
2019-09-17 19:26:00
58
80
17
1
Elder
LØRD
#9PQQ8CCV2
12 4 944
2019-09-16 23:54:21
10
40
18
2
Elder
saroura
#9GQPQJLCV
11 4 940
2019-09-18 11:26:14
19
120
19 Elder
tshernogod
#2JQG90YP
11 4 937
2019-09-18 11:18:04
114
160
20 Elder
nightmare
#8CGJPVP8L
11 4 889
2019-09-18 07:19:45
58
120
21 Elder
Firefly
#82GL8QLRQ
12 4 850
2019-09-18 10:34:38
165
260
22
1
Elder
ziratos
#CGJGQ2RG
11 4 724
2019-09-18 09:28:25
0
0
23
1
Elder
mekkaoui
#88V9ULYQ8
13 4 711
2019-09-18 04:48:35
210
230
24 Samou
#PQ9UYQLLJ
10 4 697
2019-09-18 09:54:24
0
0
25 guerrière_brave
#92Y2V2CGV
9 4 599
2019-09-15 16:11:20
0
0
26 Elder
hmida
#88RJL9PR0
11 4 587
2019-09-17 11:04:50
0
0
27 Elder
kuraun
#9U2PQY92Y
11 4 381
2019-09-17 19:46:28
30
0
28 Elder
[email protected][email protected]
#9P00PC9UP
10 4 370
2019-09-15 18:19:03
0
0
29 hamz
#PC2YVVL8U
8 4 343
2019-09-18 08:30:09
0
0
30 Elder
BLANKA
#88JVGYV2L
10 4 237
2019-09-13 06:24:32
0
0
31 Elder
aymen
#YYPGLGC2L
8 4 011
2019-09-18 08:46:23
14
190
32 Elder
dandarck2
#90JPPQQGG
10 4 001
2019-08-26 21:29:41
0
0
33 Co-leader
Alphα★
#2RGGG9R8Q
12 4 001
2019-07-31 11:19:49
0
0
34 Đấu trường 12 Elder
dandarck1
#8LLLCJ80J
10 3 980
2019-08-24 14:26:45
0
0
35 Đấu trường 12 Elder
Lupo
#9LLLV998U
10 3 843
2019-08-22 19:07:16
0
0
36 Đấu trường 6 Elder
attia
#2J2GQC9PR
7 1 766
2019-09-15 17:18:15
0
0
37 Đấu trường 3 Elder
hamdi
#YYQRQQC8G
5 819
2019-07-21 19:06:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord