Elite MM~2

#9P0CGLC9

51 624

48 / 50

Family👪Elite MM~1.🙌we neeed active players.🙏must be respect & help each other.🎅U All Be Happy📲 ☆《^_^》☆

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 624
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader ZHA
Phạm vi chiến tích 4 301 – 5 636
Thông tin hội
Vị trí Myanmar (Miến Điện)
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 928
Elder 16
Co-leaders 31
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
ZHA
#VUQ8YJ8
12 5 636
2019-09-20 06:01:08
282
240
2
1
Co-leader
kzacristo
#80UY8C0UL
12 5 540
2019-09-20 00:34:46
513
392
3
1
Co-leader
Mr.yⅰⅲ@
#CCUY8VC0
12 5 537
2019-09-20 07:27:10
588
396
4 Co-leader
Tay Zar
#8J9GRUVV
12 5 404
2019-09-20 04:45:34
656
400
5
2
Co-leader
ykm
#9PVJ8YU8P
11 5 331
2019-09-20 07:33:52
342
400
6
1
Co-leader
Thant
#PGLPPCLL
13 5 326
2019-09-16 11:51:56
0
0
7
1
Co-leader
PennyWise
#8G8U00CVV
12 5 326
2019-09-19 22:11:53
166
220
8
2
Co-leader
Ki Ki
#99LURR9L8
11 5 325
2019-09-20 04:53:07
98
280
9
1
Co-leader
WTA
#YGC2Q02
12 5 242
2019-09-20 03:45:46
245
280
10
1
Co-leader
shin kyawt
#2QQQ8RP0P
12 5 185
2019-09-19 02:00:51
72
100
11 Co-leader
sann oo
#22Y2899L
12 5 156
2019-09-20 00:22:40
84
80
12 Co-leader
jackpont
#2U0U29VL
12 5 130
2019-09-20 07:28:11
296
320
13 Co-leader
MR.Mhan
#8VVYR82U
12 5 129
2019-09-18 09:37:01
44
80
14 Co-leader
yt
#LQQ0UL2P
12 5 128
2019-09-13 10:55:06
0
0
15 Co-leader
Bushido(Kitkat)
#Q2RQGJCG
12 5 126
2019-09-20 05:20:13
416
280
16 Co-leader
Mike Huang
#UGVGCC
12 5 123
2019-09-20 01:18:02
158
240
17
1
Co-leader
Elephænt
#JCVJJ2L9
10 5 102
2019-09-20 03:54:16
53
320
18
1
Co-leader
KING
#8QRYJ9UG
12 5 102
2019-09-20 07:46:53
638
360
19
1
Co-leader
tH3t >lO
#PU80J8CL
13 5 069
2019-09-20 06:09:28
576
390
20
3
Elder
[email protected]_Helius
#JG0LJJJ
10 5 063
2019-09-20 05:42:27
571
360
21
2
Co-leader
WodoWodo
#PJJ2020G
12 5 049
2019-09-20 00:40:23
18
0
22
1
Co-leader
joe
#20V89J9J
12 5 044
2019-09-20 01:00:01
269
240
23
1
Elder
tht
#JRQJJ8QG
11 5 019
2019-09-20 07:41:55
278
440
24
1
Co-leader
Cobra
#2C9L9VQC9
11 5 008
2019-09-18 02:47:56
0
80
25
1
Co-leader
Bispo do Rei
#9C80Y0Y0V
11 5 001
2019-09-20 02:55:06
12
40
26
1
Co-leader
thura
#8GVCCPQPR
12 4 986
2019-09-19 12:08:21
323
200
27
5
Co-leader
Okkar
#L9UGGQP2
11 4 977
2019-09-20 07:03:43
388
440
28
1
Elder
KZT
#2QY2JRPL
11 4 949
2019-09-14 10:07:02
0
0
29
5
Elder
ȚĥõŃ€
#9L0Y8U9VR
11 4 930
2019-09-20 06:09:39
152
200
30
2
Co-leader
ks
#PG9YLVJCU
10 4 918
2019-09-20 05:48:54
584
400
31
1
Co-leader
YANNAING
#V2QC2L9P
12 4 911
2019-09-20 07:18:20
354
240
32
5
Elder
kays95mess
#8PCP0RPG
12 4 910
2019-09-20 05:45:35
20
120
33
2
Co-leader
the mask
#2U9GCUYL
13 4 906
2019-09-20 06:34:33
406
520
34
2
Elder
Parzipal
#28RRYY2QP
10 4 881
2019-09-20 03:34:00
200
280
35
2
Co-leader
blue hell
#8YRQ8G2RL
11 4 865
2019-09-19 14:23:59
0
0
36
2
Elder
zlatan
#2QGUL2CR9
11 4 863
2019-09-20 07:23:41
0
0
37
1
Elder
sanay
#Y2CRUVQJL
10 4 846
2019-09-20 05:23:00
304
400
38
3
Co-leader
Nay Linn Oo.NLO
#2PVCRPGUC
11 4 836
2019-09-19 13:25:52
0
40
39
1
Co-leader
Lacta Samson
#GPR20Y0
12 4 830
2019-09-20 04:44:17
213
200
40
1
Elder
tue
#92UU8R9
12 4 777
2019-09-07 12:10:56
0
0
41 Elder
♨HoT♨9°C
#YQVLJQYUP
9 4 724
2019-09-20 00:28:07
278
310
42 Elder
thant zin oo
#PRR8CJQY9
9 4 624
2019-09-20 03:50:28
110
240
43 Elder
бомж
#G9QV0U9
11 4 622
2019-09-19 14:20:47
53
120
44 Co-leader
MKM
#8R2PP8PR
12 4 573
2019-09-16 03:04:59
0
0
45 Elder
MTZ
#90RVU8LC0
10 4 513
2019-09-04 19:47:15
0
0
46
1
Elder
viper
#L2PGPU8
12 4 408
2019-09-16 06:05:18
10
40
47
1
Elder
Kloutes James
#GL98RLJ
10 4 402
2019-09-09 13:13:02
0
0
48
1
Elder
KTW
#RGJ0V99Y
10 4 301
2019-09-07 19:21:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord