ADULTES FRANCE

#9LYY9VYL

53 353

47 / 50

Vous aimez l’humour, le respect, et la compétition, alors bienvenue. Entrainements obligatoires pour la GDC, et la finir. 😊🌈👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 353
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Didier 15
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 968
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 140
Elder 21
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Reivilo
#U2C80JQ0
13 5 968
2019-10-21 02:08:22
30
0
2
4
Elder
ghost
#92L928V20
13 5 613
2019-10-20 21:43:01
0
0
3
1
Co-leader
pimour
#8JY90CU29
13 5 576
2019-10-21 00:56:29
0
0
4 Elder
jon snow
#G8LP08JL
13 5 576
2019-10-20 15:03:24
0
0
5 lecaloute
#8VVUPGLYG
13 5 530
2019-10-20 18:51:31
0
0
6
3
Co-leader
baby boss
#2L2QL2GR9
13 5 520
2019-10-20 20:14:28
0
0
7
2
Co-leader
Saltimbanque
#YRVV9RC
13 5 499
2019-10-20 19:30:54
0
0
8
1
Elder
hebus
#8VVPL9JP
13 5 443
2019-10-21 00:01:50
10
10
9 Elder
7 belahüsnü
#RYYL2GUJ
13 5 435
2019-10-21 02:21:13
0
20
10
2
triple h
#9P0V828PG
12 5 404
2019-10-20 20:40:48
0
0
11 ☣️y1che☣️
#22U2C20QU
13 5 370
2019-10-20 19:13:21
0
0
12 jim-k
#2YGJ2YRL0
13 5 366
2019-10-21 02:18:16
10
0
13
6
Elder
Witwicky
#2V92JC80Y
12 5 356
2019-10-20 17:10:47
0
0
14 princemayel7
#29P08CQYL
13 5 350
2019-10-20 21:55:02
0
0
15
1
Elder
Spartacus
#9VP2CJ99
13 5 334
2019-10-20 20:24:07
0
0
16
1
le petit poucet
#2PQJ0QYUU
13 5 326
2019-10-20 22:25:12
0
0
17
4
Dieggo
#20YGUCLRV
12 5 322
2019-10-20 21:20:58
0
0
18 Co-leader
Sondeclairon
#82C0C98LU
13 5 320
2019-10-20 20:37:24
0
0
19
1
kercy
#28GVJPG8Q
13 5 317
2019-10-20 20:59:34
0
0
20
10
Elder
PTCMBA !!!
#892GQUUV
13 5 315
2019-10-20 21:51:13
0
0
21
7
Elder
Ludo
#29P2J0P2Y
12 5 311
2019-10-20 21:51:47
0
0
22
11
Loupo
#8RLQCG29
12 5 305
2019-10-21 02:41:15
10
0
23
8
Elder
Lino
#99RGCRRY0
12 5 302
2019-10-20 23:27:54
0
30
24
11
GreG
#2J2RPPUQ
13 5 298
2019-10-21 01:11:34
20
40
25
2
Leader
Didier 15
#88U202GQ2
12 5 231
2019-10-21 01:19:34
10
40
26
2
{4}bluedragon31
#9VLG8C2Y0
12 5 228
2019-10-21 02:04:55
30
0
27
5
Elder
Tomtom
#RQVRJVV9
13 5 192
2019-10-21 02:20:23
10
0
28
3
creed 2
#99228QQ08
13 5 191
2019-10-20 17:35:02
0
0
29
1
Elder
dablay
#LR8LG8Q
13 5 151
2019-10-20 20:11:00
0
0
30
5
cabeleira69
#2R9YQV20L
12 5 122
2019-10-21 01:11:18
0
0
31
5
willix✔
#PY0CQ9VGR
12 5 105
2019-10-20 11:03:11
0
0
32
5
Elder
joseph.clem
#29UG02QQC
12 5 095
2019-10-20 20:22:42
0
0
33
3
Co-leader
Rukius
#22UPP88J
13 5 066
2019-10-20 18:55:02
0
0
34
2
Co-leader
Trafalgar Law
#20YVUP8YV
13 5 032
2019-10-21 02:41:05
10
0
35
6
Elder
anthony
#9YJY08V9
13 5 012
2019-10-20 19:17:16
0
0
36
3
Co-leader
stefiou
#8RULLUG2
13 4 996
2019-10-20 19:34:52
0
0
37
3
Elder
Nico
#8PJ2JR99
13 4 983
2019-10-20 20:42:33
0
0
38
3
Elder
Jack
#8QQG9RCJ
13 4 915
2019-10-20 21:36:23
0
0
39
1
Elder
legende
#Q0CVP0
12 4 911
2019-10-20 18:25:16
0
0
40
4
Elder
léoto 2
#2G8JGYCG
12 4 886
2019-10-20 21:02:05
0
0
41
4
Elder
Kevin77
#UU82QQL
12 4 885
2019-10-20 19:06:12
0
0
42
3
Elder
popo
#9CVUCCLVG
12 4 853
2019-10-20 20:10:25
0
0
43
2
greg
#8VYG0UVR
12 4 801
2019-10-20 10:44:08
0
0
44
4
el pablo
#8QQ9880P
13 4 795
2019-10-20 19:38:55
0
0
45
2
Elder
XenomIron
#9YJQRGRP
13 4 671
2019-10-12 21:09:50
0
0
46
2
Dinovan
#29CGUGPQ2
10 4 151
2019-10-20 14:30:53
0
0
47
2
Tenkes
#Y0QGYYR0
12 4 001
2019-10-06 16:36:10
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord