Evolve™

#9LYLR28C

52 349

48 / 50

Rush/Activité/Guerre de clan quotidienne. 🏆recrute player 5600tr record / gdc obligatoire/ chef mature / 50w gdc requis 🎅🎄

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 349
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader IronLord-X
Phạm vi chiến tích 4 838 – 5 705
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 850
Elder 12
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
♠️louisthord♠️
#8099VR2V0
13 5 705
2019-12-10 20:54:23
540
200
2 P'tite Carotte
#JVLY0LCJ
13 5 519
2019-12-10 19:29:09
0
0
3 CrisMamani17
#2J88LQU8U
13 5 447
2019-12-10 21:55:24
58
200
4
2
templar
#8UQQPVU0
13 5 443
2019-12-10 23:22:38
470
190
5
1
エスカノール Escanor
#29L00L8PC
13 5 368
2019-12-10 23:05:30
104
240
6 <c5>Super PEKKA
#2R2UQRR89
13 5 324
2019-12-10 20:46:31
154
200
7
5
Lord Belial
#80VC9CQR
13 5 321
2019-12-10 22:02:03
56
150
8
2
Elder
Pierre
#8980G9VQJ
13 5 304
2019-12-10 21:05:19
294
240
9 Elder
Bricechec
#9LGGYCRP
13 5 284
2019-12-10 20:51:28
70
0
10
3
Co-leader
Toinou
#LGCY2RJY
13 5 278
2019-12-10 22:11:33
96
200
11 Co-leader
ScaryFranky
#90QP9QCQ
13 5 272
2019-12-10 21:08:15
158
240
12
4
Leader
IronLord-X
#JJR2Q8Q
13 5 264
2019-12-10 21:55:58
261
200
13
3
mikl37
#20CGLV0RC
13 5 229
2019-12-10 22:11:37
190
80
14 benito.33
#89829V9QP
13 5 220
2019-12-10 15:26:50
336
140
15
6
Assignat
#9U00UJYLQ
13 5 220
2019-12-10 21:21:18
326
180
16
11
Elder
nono
#2GPCCVGYJ
12 5 203
2019-12-10 19:53:52
90
80
17
12
<c3>Jokos6477
#LJ0GJ8YL
13 5 193
2019-12-10 20:15:32
114
160
18
1
krislenny
#2C29PP0JY
13 5 187
2019-12-10 21:40:13
470
240
19
1
Vic
#QC298988
13 5 174
2019-12-10 21:47:18
394
200
20
5
Elder
kryston53
#280UVYV8V
13 5 170
2019-12-10 21:07:05
298
160
21
2
Captain Qwark
#2RCY00Q8
13 5 169
2019-12-10 21:39:19
70
160
22
2
Elder
stargate9572
#8GU9GVUGU
13 5 165
2019-12-10 23:45:30
106
160
23
10
Dorian-Fr
#8G9C9GCY2
13 5 149
2019-12-11 00:05:52
144
160
24
22
Elder
Je TAIME MICHOU
#PCQVGCYC
13 5 148
2019-12-10 19:16:48
0
120
25
13
Elder
PAPY
#Y28YRL9Y
13 5 103
2019-12-10 20:16:53
182
170
26
1
MiRgRoHt
#PQ8YJ00Y
13 5 098
2019-12-10 19:30:12
38
120
27
5
Triptosor
#2RYPVR9YP
12 5 077
2019-12-10 08:13:52
80
80
28
4
YoPlay_33
#28PPGU0JY
13 5 075
2019-12-10 23:44:28
100
160
29
3
fx79
#RG222QJV
13 5 062
2019-12-10 21:41:17
216
180
30
2
Elder
CASS3NOIS3TT3S
#2QLR2UUQP
12 5 048
2019-12-10 23:37:14
188
200
31
2
Elder
franck
#2QL2LV98C
12 5 047
2019-12-10 17:34:40
60
120
32
6
florian
#YYYV9CGV
12 5 039
2019-12-10 19:23:04
83
160
33
3
Furexx
#2C0LJ8908
13 5 039
2019-12-10 15:44:24
56
150
34
11
Elder
Azubal
#88QPGGGRP
12 5 037
2019-12-10 22:46:14
188
200
35
6
Jankelo2
#98YL0VLG
13 5 029
2019-12-10 16:47:16
20
160
36
4
Co-leader
GaëL-T800
#RC998UL2
13 5 024
2019-12-10 11:51:55
324
150
37
6
Elder
Extasiie
#Q99YQCRY
13 5 022
2019-12-10 20:13:43
78
180
38
4
wassim
#20P9LYPGR
12 5 013
2019-12-09 19:11:47
40
40
39
4
✨nova I evil✨
#8CVUG0GP8
13 5 006
2019-12-10 14:22:58
36
200
40
4
Jeremy
#20VG9808
13 5 003
2019-12-10 22:29:52
400
200
41
4
Co-leader
DrCox19
#Y2GG022L
13 5 003
2019-12-10 23:15:19
242
240
42
1
Purple-Freddy
#2LVCJ2J8R
12 4 995
2019-12-10 20:15:05
18
160
43
4
✨ Marine ✨
#8C2LGJYCR
12 4 986
2019-12-10 21:03:33
88
160
44
3
shady
#PQLVYL0P
13 4 929
2019-12-10 23:01:51
60
120
45
3
RICO BLANCO
#2QCY8RY29
12 4 901
2019-12-10 22:35:32
104
240
46
3
✨Nova I Alpha✨
#8CRRVQPJQ
13 4 884
2019-12-10 14:24:02
40
200
47
3
Maaa
#2UQPUQP2R
12 4 874
2019-12-10 13:27:58
78
80
48
3
allananas
#2CQ9Y8C88
13 4 838
2019-12-11 00:29:21
274
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord