La Onda

#9LYCYPYL

44 173

29 / 50

Aktiver Clan! Angriff am Kriegstag: Pflicht! Spenden: Pflicht. Viva la raza

Nhận Vào Hội
Thành viên 29 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 173
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Escobar
Phạm vi chiến tích 3 157 – 6 014
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 402
Elder 15
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Escobar
#92RG8GYU
13 6 014
2019-10-21 20:24:39
96
40
2 Co-leader
Persis
#9J9RRURYC
13 5 800
2019-10-21 20:24:06
152
120
3 Co-leader
Tyson030
#902RQR9J
13 5 712
2019-10-21 19:27:59
38
0
4 Elder
Falcao9
#8R0882GY
13 5 525
2019-10-21 21:40:30
190
80
5 Elder
Alcantara
#C9GUC2GR
13 5 388
2019-10-21 18:36:02
66
60
6 Elder
Rookie26
#89888QG09
13 5 327
2019-10-20 23:13:08
0
30
7
2
BOZZO
#8RGQGL0Y
12 5 229
2019-10-21 19:12:19
20
80
8 Elder
Rudi
#2LG8P8R8
13 5 201
2019-10-21 22:06:55
142
120
9
2
Elder
ruhiye
#8LRUQ0Y8Q
12 5 173
2019-10-21 20:26:42
48
80
10
3
Elder
Erdem747
#2LCJCCLLR
12 5 116
2019-10-21 15:43:01
60
70
11 dario6300
#90LUVRYJ
12 5 097
2019-10-21 21:34:47
96
90
12
4
Co-leader
jiko26
#98JUVV9J
12 5 094
2019-10-21 17:20:52
40
80
13
3
Elder
3li_:-€
#LVVU9GQC
12 5 085
2019-10-21 21:36:43
56
0
14
2
Elder
azaaza
#8Y2PJRC2
12 5 064
2019-10-21 21:39:38
112
120
15
1
Elder
FATIH TERIM
#8PG2PYPR
12 5 017
2019-10-21 19:16:27
38
80
16
1
CSA_Centauri
#8002PLQLR
10 4 979
2019-10-21 22:12:29
168
112
17
3
Cyrus
#Y0GYQ20CC
10 4 977
2019-10-21 20:57:07
0
80
18 Elder
payam.f
#228J82GLJ
12 4 907
2019-10-20 07:32:49
0
0
19 Evenhell
#2PVVR2YPV
10 4 865
2019-10-21 21:33:56
10
40
20
1
Elder
dilo
#9JG2VVP22
10 4 786
2019-10-21 21:05:05
0
40
21
1
Papa-Hako
#PPPL9RJGQ
10 4 739
2019-10-21 22:15:19
0
0
22
1
johnny
#RCUPP8CL
11 4 357
2019-10-16 15:53:31
0
0
23
1
Elder
Ömer
#RG0RPJQQ
11 4 325
2019-10-19 15:32:48
0
0
24
1
uzero
#889YY8RPJ
8 4 322
2019-10-21 22:01:08
0
20
25
1
GOLEM PUSH
#2LJRULRJ
11 4 181
2019-09-29 15:40:57
0
0
26
1
Elder
Daniel
#2LUVJGQG
12 4 149
2019-10-21 11:02:46
10
0
27
1
Elder
Brasiii
#2Y29RR89J
12 4 034
2019-09-15 18:35:01
0
0
28
1
Elder
NoVaseline
#2UL9080GL
13 4 021
2019-08-29 19:13:48
0
0
29
1
Đấu trường 10 shah
#PLPUJLCYV
8 3 157
2019-09-16 19:27:52
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord