NOVA I DARK

#9LVV0220

4 000

2 / 50

تعییر اسم کلن به WORLD WAR (Z)

Nhận Vào Hội
Thành viên 2 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 4 000
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader shayan
Phạm vi chiến tích 4 001 – 4 001
Thông tin hội
Vị trí Iran
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
shayan
#8U2LGVQQR
10 4 001
2018-09-28 08:30:44
0
0
2 Elder
DOGS
#28QGCVVQU
12 4 001
2019-05-01 00:31:51
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord