peace & love

#9LVQL9JU

41 594

23 / 50

مرحبا بيكم☠☠ ...

Nhận Vào Hội
Thành viên 23 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 594
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader ameur
Phạm vi chiến tích 4 399 – 5 939
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 054
Elder 4
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
migalovitch
#UQY8JJP
13 5 939
2019-09-22 22:56:35
1275
680
2 Co-leader
Sir_KhM
#9J2V88228
12 5 665
2019-09-22 21:26:38
896
640
3 Leader
ameur
#80PC9LR0Y
13 5 625
2019-09-22 23:22:24
1165
840
4 Co-leader
B.J.R
#9QQGPPL8L
12 5 580
2019-09-21 17:41:38
64
120
5
1
Co-leader
yetouuu
#YG00CRUU
13 5 527
2019-09-22 21:05:18
418
360
6
1
Co-leader
ihsen
#2UCCYQVLG
13 5 515
2019-09-22 23:10:13
658
680
7 Co-leader
beladen
#PU2909VY
12 5 338
2019-09-21 14:42:39
144
240
8 Co-leader
bouhmid
#PLU0YCQJL
12 5 265
2019-09-22 21:08:42
587
560
9
3
Co-leader
salim
#LQR9J2PG
12 5 214
2019-09-22 20:23:58
114
240
10
1
Co-leader
Cryzalid
#88J29RQCU
12 5 214
2019-09-22 13:00:51
160
160
11
1
HABCHI
#L0ULRL8G
12 5 205
2019-09-15 16:33:33
0
0
12
1
Co-leader
RoadKiIl
#P2RR0QJVP
10 5 199
2019-09-22 06:11:57
443
480
13 Elder
saifsalhoub
#28V292LRP
12 5 122
2019-09-22 23:00:38
354
472
14 Co-leader
hachmi
#J28PPCJG
10 5 091
2019-09-22 19:18:03
188
360
15
1
Co-leader
Firas
#V2UQ0C09
12 5 054
2019-09-22 03:19:27
8
40
16
1
Elder
"^^YOUSRI^^"7"
#8URLGYJVV
12 5 038
2019-09-10 06:16:20
0
0
17
1
Co-leader
mourad
#CVYG2PCQ
12 5 034
2019-09-21 19:22:30
115
240
18
1
Elder
firas
#PY2Y20CQR
10 4 999
2019-09-22 21:45:54
886
680
19
1
Co-leader
abdellino
#20VCJR09J
10 4 870
2019-09-22 20:47:41
18
160
20
1
amen
#2LJ9U99VQ
11 4 620
2019-09-15 15:26:25
0
0
21
1
Co-leader
San[D] Jr
#2CUP8QQUQ
12 4 554
2019-09-22 23:02:28
90
272
22
1
wolf bow
#8R9RGPUGL
11 4 423
2019-09-15 15:50:54
0
0
23
1
Elder
Drakebane
#2U8QGJQR2
11 4 399
2019-09-22 22:49:04
110
470

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord