W-H-P-H

#9LU9V02G

49 066

47 / 50

欢迎加入我们Work Hard Play Hary 🤘 开始游戏!捐兵看心意!每周都干人🔪 微信ID:Tensonn6399。没捐没打部落战的踢哦,有事可以请假

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 066
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader 辉少
Phạm vi chiến tích 2 566 – 5 325
Thông tin hội
Vị trí Malaysia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 770
Elder 13
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ck
#L0UVY8VG
13 5 325
2019-09-18 04:28:43
670
240
2
1
Co-leader
小妹妹来的
#9QJGCLV20
11 5 282
2019-09-18 05:01:54
38
160
3
1
Elder
丁翔
#2YL8P0V29
11 5 282
2019-09-18 00:25:53
76
80
4
2
Leader
辉少
#PLL8LCQY
13 5 236
2019-09-18 03:45:41
164
240
5
1
Co-leader
耀大少之城™
#90LLQ9CG
13 5 185
2019-09-18 01:00:53
96
80
6
4
Co-leader
kha.wai
#9LG9QG2QU
12 5 170
2019-09-18 03:46:46
216
200
7
2
Elder
kakabasiji
#Q8PY0YGU
11 5 129
2019-09-17 18:02:14
8
200
8
1
Co-leader
哨摇哥
#292LR2L0
13 5 108
2019-09-18 05:11:20
236
200
9
3
peter
#9VUGL2PQ
12 5 096
2019-09-18 02:34:27
29
160
10
2
Elder
天不怕地不怕
#88022222
12 5 089
2019-09-18 04:08:19
66
120
11
2
Co-leader
luckyyga
#90GUU0GUC
12 5 057
2019-09-12 12:00:28
0
0
12
1
死亡谷
#GULJ9UC
11 5 044
2019-09-17 05:36:43
68
120
13
1
Co-leader
jason
#9GPPPR8QU
11 5 016
2019-09-18 04:48:03
261
240
14
1
Annyi
#2JVQY9VPG
11 5 009
2019-09-17 19:00:52
198
160
15 Elder
呵呵
#QCU00GPL
12 4 946
2019-09-15 14:40:02
0
0
16 范特西
#L2U0YL8Y
11 4 899
2019-09-18 02:09:50
0
160
17 Co-leader
maMaMia
#YRJGY0QU
12 4 877
2019-09-18 04:43:44
476
280
18 还有谁!
#8RGVLURU
11 4 871
2019-09-18 04:33:20
73
40
19 Co-leader
小太子
#9LRG9RLU2
11 4 858
2019-09-17 17:45:50
0
0
20 Elder
di ^_^
#LU9JPJV
12 4 841
2019-09-18 01:06:22
118
160
21 Supercell
#8PVGYPVU9
10 4 807
2019-09-18 00:28:38
106
160
22 Co-leader
Resel
#9889LY2P0
13 4 757
2019-09-18 04:49:49
628
250
23
1
LoL
#9JQPJ2UY
10 4 715
2019-09-16 21:03:56
154
80
24
1
axel
#8U299LPCR
10 4 699
2019-09-16 13:00:25
0
40
25
3
Apriul Torch
#292PQY9R8
10 4 671
2019-09-17 15:33:57
200
160
26
1
神馬
#2P8Y9GYLV
9 4 657
2019-09-17 07:55:34
54
80
27
1
W.
#R92QQ2VQ
9 4 621
2019-09-18 04:29:43
0
0
28
1
王者归来
#8VGGVVVJY
9 4 565
2019-09-17 10:34:40
50
80
29
1
Elder
st
#PJYRCUJ9
12 4 552
2019-09-15 12:03:46
0
0
30
1
Sian Fu :)
#YGY28J2R
11 4 537
2019-09-18 03:58:53
0
80
31 kent
#J9UYCL2L
10 4 523
2019-09-17 14:07:10
0
0
32
1
Elder
jialerk
#80J8009L
13 4 521
2019-09-17 17:58:57
114
120
33
1
哲龙
#8GGGC82L
11 4 506
2019-09-13 17:02:22
0
0
34
2
meiling
#PY28VRP99
10 4 479
2019-09-17 02:38:52
0
0
35
2
Co-leader
不倒翁
#P0VJ2YC20
12 4 476
2019-09-18 04:33:26
58
120
36
1
ongkokhan
#YGU8CR8VC
8 4 456
2019-09-17 22:55:59
0
80
37
5
Elder
醜不拉基派大星
#P0Y8RV89
9 4 425
2019-09-18 04:54:28
578
280
38
2
karilala
#2YUJRCG8U
11 4 407
2019-09-18 02:25:59
58
80
39
2
Elder
whitelitez
#L9UL89UY
13 4 293
2019-09-18 03:52:38
112
40
40
2
小羊哩
#PGJUG92C9
9 4 258
2019-09-17 21:52:29
174
160
41
2
Jie
#VUGGV20G
10 4 160
2019-09-17 16:43:09
47
120
42
2
⭐CHEN⭐
#R22R8Q8Q
11 4 104
2019-09-17 13:57:45
16
40
43
2
kelvinkok
#2JL0UV99C
9 4 007
2019-09-13 12:06:34
0
0
44
2
Elder
Danlim0118
#YVYQ2J8G
11 4 001
2019-09-17 23:42:08
64
120
45
2
Đấu trường 12 Elder
terrence
#8V8L2R2P
12 3 661
2019-09-18 04:41:38
183
280
46
2
Đấu trường 9 Elder
resellll
#P8YYUL0RY
10 2 741
2019-09-18 03:42:05
200
170
47
2
Đấu trường 8 Elder
fai
#YP2G2YYGJ
8 2 566
2019-09-18 01:17:20
144
150

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord