Envy Us

#9LRCJ2J9

58 071

44 / 50

Clan Top FR 🇫🇷. Clan adulte 🔞. ladder/gdc/Cw/eSport. Rec: 2èmeFR 🥈. Contacts line : TBB96 , rob_cr44. 2nd clan : Envy us 2.

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 071
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader TBB96
Phạm vi chiến tích 5 075 – 6 332
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 943
Elder 31
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
ğhuujvcr
#28JP0L288
13 6 332
2019-11-20 11:54:21
570
0
2 Dany
#89PPYVUY0
13 6 267
2019-11-20 10:57:48
110
200
3 ιиςοgиιτо
#9YC8RJQV
13 6 197
2019-11-20 09:44:43
90
40
4
1
Co-leader
JeanPierre52ans
#8PUUCY8VV
13 6 165
2019-11-20 02:30:47
0
0
5
1
Co-leader
leso
#2YCYLYP0
13 6 050
2019-11-20 07:40:54
616
200
6
6
Leader
TBB96
#YU8GJVYL
13 6 042
2019-11-20 11:14:45
398
240
7
2
Elder
Killer91
#2C2CGUY0
13 6 030
2019-11-19 22:52:55
50
160
8
2
Elder
MoscoW
#P2U9LY0G
13 5 999
2019-11-20 10:36:59
10
80
9
2
Elder
La Panthère
#8CL98PL0
13 5 962
2019-11-20 08:35:40
170
160
10
2
Elder
choco30
#20RLL8GP
13 5 939
2019-11-20 12:29:55
180
120
11
2
Elder
LordMcNight
#L9L0UGYL
13 5 929
2019-11-20 08:05:20
68
200
12
2
Elder
Z'55~HaX
#220VULPR
13 5 921
2019-11-20 12:07:24
744
280
13
2
Co-leader
Robin
#29YRRJR
13 5 916
2019-11-20 08:14:05
186
280
14
4
Elder
escubra
#2VQ9LQ9G2
13 5 899
2019-11-20 11:16:56
0
200
15
1
Elder
atomheartmot
#20Y2RL8RJ
13 5 881
2019-11-20 11:13:47
421
200
16
3
ZEUS
#YCPG8920
12 5 849
2019-11-19 20:09:03
28
0
17
2
Elder
samxx
#9JYRJLYJ
13 5 821
2019-11-20 12:20:42
370
280
18
1
Elder
tristan
#2GJCLJGLP
13 5 815
2019-11-20 11:05:48
378
240
19
2
Elder
anass.aladin
#PUYG9LRP
13 5 802
2019-11-20 11:28:03
410
160
20
2
Elder
Bopapa24
#8Q8LY9YL
13 5 800
2019-11-20 05:07:58
40
280
21 Elder
Ben62
#29JP89JUQ
13 5 770
2019-11-19 20:29:31
40
150
22
1
Elder
*B!B!* buzzyy
#2VQ02J802
13 5 751
2019-11-20 11:15:33
80
240
23
3
Elder
douwee6z
#820LJPYY
13 5 746
2019-11-20 06:22:15
90
160
24
2
Elder
☆ gaga ☆
#8RPCY29C
13 5 742
2019-11-20 09:56:21
40
170
25
1
Elder
12billyb12
#2CJVJR0UY
13 5 717
2019-11-20 10:52:22
140
160
26
1
Elder
san goku
#9VG8Q8C0
13 5 709
2019-11-20 12:05:29
90
200
27
1
Elder
valoche72
#8JJQRR0LR
13 5 661
2019-11-20 11:59:53
140
200
28 ⚡️NixZah⚡️
#29RUL222
13 5 633
2019-11-20 12:17:35
0
0
29
2
Elder
mtth
#9RLVG98G
13 5 616
2019-11-20 11:53:23
40
200
30
1
nino
#8Y9P8GYJP
13 5 589
2019-11-20 10:41:01
120
200
31
1
Elder
Thewolf'scryy
#PL0LPU89
13 5 587
2019-11-20 12:02:04
188
200
32
2
Elder
Tondeurmaester
#GCCGURCP
13 5 580
2019-11-20 08:02:42
90
200
33
2
Elder
Lokers
#VR9YL2YL
13 5 564
2019-11-20 12:26:43
0
160
34
2
Elder
SangiOnFire
#9GC2QQJ0
13 5 554
2019-11-20 12:32:23
320
240
35 Elder
rogany
#9QC00JR0
13 5 518
2019-11-20 09:56:28
10
80
36 Quaresma6917
#RQJR28YQ
13 5 507
2019-11-19 18:25:31
10
80
37 Elder
Benjamin
#PCQJRJG8
13 5 489
2019-11-20 10:22:31
170
200
38 Elder
Carquefzoo
#Y09Q8CU2
13 5 450
2019-11-19 07:41:24
20
80
39 Elder
RAICHU
#2LR0QV9Q
13 5 305
2019-11-20 08:17:30
90
80
40 Tuco
#UQYQ0CC
13 5 301
2019-11-20 07:57:04
230
280
41
1
Co-leader
<c2>PIKACHU
#P00G920PJ
13 5 241
2019-11-20 08:15:29
110
73
42
1
satar1x
#VVLUYQQQ
13 5 224
2019-11-20 10:05:23
30
120
43 Elder
hakimovitch
#8YUV8J8
13 5 111
2019-11-20 09:55:09
50
240
44 Elder
SplatGat
#8G2JPJ0P
13 5 075
2019-11-17 11:27:43
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord