سعودي

#9LC9G28

39 045

32 / 50

الأخلاق اولا. اسأل عن شروط الكلان. أفضل متبرعين : الإتحاد و Hook و R#M و Rzh701 و ABU-ALYSR

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 39 045
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Anonymous
Phạm vi chiến tích 2 417 – 4 867
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 178
Elder 10
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
ghr
#R99C8V2Q
13 4 867
2 433
126
0
2
1
Co-leader
karar 89
#9RLR90Q0
13 4 831
2 415
30
40
3
1
Elder
legend , 1994
#JPQ9982Q
12 4 789
2 394
0
40
4
1
Elder
سمير
#R0C9VULG
11 4 674
2 337
8
40
5 Co-leader
HOOK
#C0YGVPYP
13 4 521
2 260
180
130
6 VIRUXDASH
#829CJUY9L
12 4 504
2 252
56
80
7 Co-leader
ABU_ALYSR £€$
#20GLLR2PJ
12 4 426
2 213
28
80
8
1
Elder
SEKA
#U9UVYRR
13 4 412
2 206
114
80
9
2
Co-leader
khalid
#9CQRG989
12 4 356
2 178
40
120
10 Heroine
#82RVG90Q8
12 4 326
2 163
126
120
11
1
Elder
هجير الشوق
#280RYJPR
12 4 322
1 080
31
150
12
1
Co-leader
الإتحاد
#8CYC8209
12 4 313
1 078
212
120
13
1
Elder
YASIR
#P08R2R90
12 4 311
1 077
64
0
14
2
Co-leader
R#M
#PYY89JCQ
12 4 304
1 076
224
160
15 Elder
فيصل
#2LYL2RUC
13 4 280
1 070
36
40
16
1
p_khaled_q
#22G9QGCLL
12 4 246
1 061
0
0
17
1
Abdalla alkhtib
#88UQ8L9L9
11 4 242
1 060
0
0
18
2
Elder
ابو برهوم
#292V922Q9
12 4 207
1 051
88
120
19
2
ALL STAR 26
#989L9R2R
13 4 203
1 050
0
0
20
2
Elder
fahad...¶07
#22L2QCJ8V
12 4 171
1 042
84
110
21
2
mjood
#98VVR0R82
11 4 145
497
90
0
22
3
Elder
RZH701
#8RRUUVCLG
12 4 143
497
76
110
23 خالد العتيبي
#9YUUPLPGY
11 4 129
495
0
0
24 Co-leader
Nice one
#2YVP2JCPU
11 4 127
495
104
120
25
1
آعٌصًآرآلُڄنوٻ♪
#8G9LYQ22
12 4 110
493
8
48
26
1
كريم سمبوسه
#YVUJYC8C
12 4 110
493
0
0
27
1
Leader
Anonymous
#828YURPR
12 4 101
492
38
80
28
1
Co-leader
عزووز
#QY0LPR8U
13 4 034
484
177
160
29
1
عبد الله
#8VUVC29JJ
11 4 021
482
90
80
30
1
Elder
kiqo8
#89P9PQQ2
11 4 005
480
80
40
31
1
MAK
#9QLJC00L
11 4 002
400
28
80
32
1
Đấu trường 8 عثمان"كفرنبل
#9URUGLGRG
7 2 417
241
40
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord