Blood Soldiers

#9L9YRUJG

41 533

25 / 50

Promozioni su fiducia ogni 7 giorni. DONARE e ATTACCARE SEMPRE in guerra. 💪🏻 Divertitevi.

Nhận Vào Hội
Thành viên 25 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 533
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader icewolf_20
Phạm vi chiến tích 4 408 – 5 609
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 920
Elder 8
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Mario II
#29P2RPRGR
13 5 609
2019-10-19 22:53:45
516
480
2
2
Leader
icewolf_20
#22LQU8J2R
13 5 333
2019-10-19 16:34:53
584
560
3 Co-leader
JON SNOW
#22UQJRPY
13 5 268
2019-10-19 20:24:33
648
40
4
2
Elder
cicciogamer89
#JJPCCC8L
12 5 227
2019-10-19 21:55:42
84
190
5
3
Co-leader
Fra87
#2PC2PU888
12 5 216
2019-10-19 18:35:18
352
520
6
1
Co-leader
gianluigi
#808UV0L9
13 5 174
2019-10-19 00:03:33
184
280
7
1
Co-leader
MAGISTER
#9C8VP98L
13 5 173
2019-10-19 19:26:14
584
600
8
8
stoppella
#PYLG0292P
11 5 157
2019-10-19 22:36:04
560
600
9
2
Co-leader
Gua⭐️
#2J2RCUGR2
13 5 153
2019-10-19 21:33:15
666
440
10
1
Co-leader
tommyibra
#8UVRPU0P
12 5 138
2019-10-19 14:43:12
790
570
11
1
Co-leader
Santucci
#2Q8VRL0VJ
12 5 129
2019-10-19 16:34:45
36
0
12
1
Co-leader
Tennaro
#CCVPJP0R
12 5 096
2019-10-19 22:17:06
510
560
13
3
Co-leader
Scafatese 1922
#9PG9J0UUL
12 5 093
2019-10-19 22:48:01
328
600
14
1
GeNNytheKing
#2RVPJY9Q2
12 5 038
2019-10-19 19:04:50
330
360
15
1
Elder
luigi
#8L9JY0GY0
13 5 022
2019-10-19 15:39:26
846
560
16
1
Elder
simy
#8QJ0809UR
12 4 983
2019-10-19 15:23:41
336
480
17 _haze_hz
#9UCR0YCRL
12 4 943
2019-10-19 09:07:34
232
240
18 Elder
anchecosi
#YLC99QUV
13 4 941
2019-10-19 14:19:04
442
440
19 Elder
felpato
#8LU0UVR80
11 4 876
2019-10-19 08:43:53
94
0
20 Elder
Spartaco
#PQJJ0JLC0
10 4 873
2019-10-19 19:23:39
68
400
21 bojas
#GURQCJQ
12 4 841
2019-10-13 13:47:27
0
0
22 Elder
Daniele
#CU8PC0VU
12 4 834
2019-10-19 07:56:26
254
240
23
1
Elder
Antares
#8RGG8P99J
12 4 830
2019-10-19 22:29:24
128
240
24
1
NeroSerpente
#8JJLVJQL
12 4 586
2019-10-15 20:02:15
28
40
25
1
Kikko
#29UQCU2LG
10 4 408
2019-10-18 20:06:25
26
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord