CMC Whirlwind

#9L2UC9Y9

51 427

45 / 50

🇸🇬Welcome to Chan Mali Chan - 🌐royalepros.com/join - 🐦teamcmcbot - ⚔️War Optional⚔️ - ☕️Come & Chill - 📱Telegram @TeamCMC

Collecting cards! Ends: 2019-09-18 04:21:23
Trận đấu 17 + 19
Participation 15 / 45
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Dlord 1 / 3 880
CMC Whirlwind 1 / 3 935
Ice Golem 2 / 3 880
Renaisan 1 + 1 / 3 1320
Des,lo,marc 1 + 1 / 3 1402
xuan 1 + 1 / 3 1402
Kent 1 + 1 / 3 1402
CoMM∂Ʀed™ 3 / 3 1401
DRAYEN 1 + 2 / 3 1760
lukeypereira 1 + 2 / 3 1869
SpiXel 1 + 2 / 3 1869
12 cards only 1 + 2 / 3 1869
JokerC 1 + 2 / 3 1869
beejay 3 / 3 2640
⭐️Dewlite™️ 3 / 3 2640

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord