CMC Whirlwind

#9L2UC9Y9

43 922

46 / 50

Blizzard, Quake, Tempest, Blaze, Whirlwind l Apply at royalepros.com/join l Telegram @TeamCMC l Req: King Tower Level 11

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 43 922
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Team CMC
Phạm vi chiến tích 2 989 – 5 017
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 696
Elder 24
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Elder
teamcmcbot
#YYVCGJV
13 5 017
2 508
831
360
2 Elder
my dream yumou
#2CYCLGRVV
13 4 790
2 395
338
260
3 HYK
#2CP0L8G9
12 4 754
2 377
562
440
4
3
Elder
Cornfields
#P22CVQJP
13 4 698
2 349
394
320
5
1
Elder
mugcow
#982VQYRU
13 4 642
2 321
78
160
6
1
Co-leader
rphl
#92VGVV8V2
12 4 610
2 305
450
480
7
1
Co-leader
Rt
#2J20YPGR
13 4 550
2 275
106
80
8
2
Elder
xuan
#U8JU98QG
12 4 550
2 275
172
0
9 Elder
Mr. Kwok (Xs)
#28GUU28CJ
12 4 506
2 253
106
280
10 Elder
zk
#9RLRQPQ
12 4 475
2 237
82
240
11 Elder
NOOBY DUCK
#9PVVRR82
12 4 467
1 116
136
280
12 Elder
Yesin
#80J02YV0
13 4 429
1 107
198
280
13
1
Elder
Axwc
#PQ822GVL
12 4 419
1 104
60
160
14
1
Elder
ace
#2QGJJCJ8
13 4 398
1 099
96
120
15
5
Elder
Hiiitler
#8YQ00P29L
12 4 366
1 091
46
80
16
1
Co-leader
LoneWolf
#Q8QCRLP9
13 4 364
1 091
60
200
17
1
premierlin
#L80U22YV
12 4 358
1 089
722
400
18 witherkiller332
#CCC0Y80
11 4 305
1 076
158
240
19 Elder
Animal 1234
#PUYCJCLY
12 4 301
1 075
174
320
20
1
Elder
D34DLOCKED
#9U00QYCU
11 4 274
1 068
56
160
21
1
Elder
BTYJ
#RJGCQL9
11 4 255
510
186
296
22
5
Legend6G
#2PJ2RVURU
12 4 250
510
870
400
23 Elder
WH
#8YGUY0GL
13 4 249
509
218
440
24 Elder
LSaint
#2VU80UVYG
11 4 241
508
20
80
25 PITY
#2280P0Y2V
12 4 220
506
65
160
26 SPORTSKING
#8CUQJVVRQ
12 4 186
502
0
0
27
1
Elder
Florin Floc
#29CQLLCJ0
12 4 167
500
86
160
28
1
Elder
AshBlack
#GV2QRVL
12 4 158
498
145
240
29
1
Elder
ㅓㅐ노
#29GY089RV
12 4 158
498
220
40
30
1
NotBevis
#2CLLYU20U
11 4 117
494
306
440
31
1
Elder
Greg
#2QG8LJVU
13 4 081
408
120
200
32
1
Premierlin IV
#2R2GLPG0C
11 4 068
406
18
40
33
1
Elder
multizippers
#9GPLVYC2L
11 4 063
406
116
320
34
1
Elder
yihan
#P2YQ22Q
12 4 059
405
8
0
35
1
byyz
#299CRG2PR
11 4 014
401
380
440
36
1
JarylPh
#QGVUJJJU
12 4 009
400
46
80
37
1
Seelas
#LLQCJVCP
11 4 002
400
69
120
38
1
Elder
Ashen
#2QUPVGJC
13 4 000
400
535
420
39
1
Đấu trường 12 Tictacs
#2VV9L2QPG
11 3 997
399
40
40
40
1
Đấu trường 12 ninjazEon
#GYYU09QC
11 3 989
398
58
200
41
1
Đấu trường 12 Renaisan
#2JP9CL0GJ
11 3 982
119
288
350
42
1
Đấu trường 12 ACSian
#9YJRV2GR0
11 3 945
118
126
240
43 Đấu trường 12 bingouh
#9JU9JY0PC
9 3 746
112
0
40
44
2
Đấu trường 12 Marmok
#P9UGQ2RV
11 3 637
109
81
40
45
2
Đấu trường 11 Leader
Team CMC
#P8LV8YC0U
8 3 534
106
442
280
46
2
Đấu trường 10 mahdi
#8VUP2QP00
11 2 989
89
120
90

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord