asatir al 3arb

#9L29CVP9

48 005

50 / 50

hello 🤗مرحبا بكم يا اساطير[1]تشارك في الحرب تترقى كبير[2]تعمل 800تبرع تترقى قائد مساعد[3]تعمل 0تبرع تخرج[4]ما تلعبش الحرب تهبط

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 005
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader mohamed
Phạm vi chiến tích 2 167 – 5 389
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 258
Elder 24
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
wissem
#2J88UPVPP
13 5 389
2019-09-17 22:59:37
377
0
2 Chabacha
#PRUJPUY9Y
11 5 239
2019-09-17 23:17:43
180
70
3
1
Co-leader
jocker
#PY802VPJ9
10 5 091
2019-09-17 22:28:05
114
120
4
1
Elder
haitham
#2YU98VC2Q
12 5 072
2019-09-17 23:16:07
0
40
5 Co-leader
ساحلي
#2PU89R88V
11 4 990
2019-09-17 22:20:05
60
144
6
1
Elder
harountheking
#8UUCG2U8R
10 4 915
2019-09-17 17:56:20
0
90
7
1
Elder
youpa
#PPCGYYGPY
10 4 906
2019-09-17 18:33:25
11
30
8 Elder
bassem
#9UQL2CLR2
11 4 894
2019-09-17 23:09:10
0
130
9 el faar
#8LU2L0LPG
11 4 871
2019-09-17 20:51:45
0
0
10
3
Elder
dhia
#28QLPCLYC
10 4 842
2019-09-17 18:42:14
296
160
11
1
Elder
hamdi kammoun
#8LQGJU9V2
11 4 839
2019-09-17 11:56:59
0
40
12
2
Elder
PrincessOfIslam
#Y0CLJQ0R2
10 4 834
2019-09-17 22:03:05
70
184
13
6
Co-leader
gsn
#PYCYJ8RJC
11 4 829
2019-09-17 22:25:00
74
10
14
6
Elder
dalios del rios
#P988PQV80
10 4 824
2019-09-17 22:25:04
61
0
15
3
Elder
Farouk
#PLUCG02PR
10 4 819
2019-09-17 20:03:14
100
80
16
5
Elder
med
#PLJLYRUGQ
10 4 814
2019-09-17 19:49:54
0
0
17
5
mohamed
#9P9URYJ2V
11 4 807
2019-09-17 21:15:04
0
0
18
3
Elder
ramez
#PRV8282LG
10 4 801
2019-09-17 07:33:18
0
0
19
2
Mawheb
#8QJJJRRQQ
9 4 789
2019-09-17 03:35:49
26
60
20
4
Elder
slayem
#PCQ2UQYG2
10 4 770
2019-09-17 21:13:11
86
80
21 Elder
kingomar
#PR8UC8980
9 4 683
2019-09-17 21:19:53
227
160
22 mohamed
#9U8C0LPCU
9 4 628
2019-09-17 11:20:10
52
80
23 Co-leader
king
#88R988200
10 4 626
2019-09-13 18:14:01
0
0
24
4
Elder
zuos
#8GQPVG9P
10 4 625
2019-09-17 17:52:07
120
110
25
1
zaghdoudi
#PGJYY28VC
9 4 619
2019-09-17 22:59:21
0
80
26
1
Elder
ZET
#2QLVL0Q8
10 4 616
2019-09-17 17:28:23
0
120
27 Elder
djo
#9YVCQUCYL
11 4 607
2019-09-17 21:27:30
11
30
28
2
Co-leader
MARKELL00F
#88VPPGU8J
11 4 599
2019-09-17 19:47:04
159
160
29 Elder
safouene
#PL8PYLPGL
10 4 569
2019-09-17 20:34:56
0
120
30
1
amek
#9R9RYRPPL
10 4 525
2019-09-17 14:51:01
0
0
31
1
Leader
mohamed
#2GLQ82C8U
12 4 524
2019-09-17 11:10:43
18
40
32 Elder
Ricardo xD
#2GL8YRV2P
10 4 435
2019-09-10 22:57:34
0
0
33 marouen
#YL9CQU9QY
9 4 425
2019-09-17 23:03:09
48
100
34
1
Diptatox
#YVJCVYUG
10 4 313
2019-09-04 20:06:28
0
0
35
1
falleg
#YGYPJY09J
8 4 297
2019-09-17 20:01:28
388
160
36 Elder
azouz
#PP2QQVY9Y
9 4 287
2019-09-17 18:53:23
54
120
37 Elder
luffy hc
#P8Q20GCY2
10 4 263
2019-09-04 10:34:56
0
0
38 chohdi
#YJ2UGRVGJ
8 4 254
2019-09-17 21:20:26
165
240
39 Elder
omarch
#8LQC08LV9
9 4 178
2019-09-03 19:10:26
0
0
40 Elder
Nikolas
#82LL0R2RU
11 4 156
2019-09-17 12:48:51
84
40
41 zineti
#YL9GVY8GC
7 4 130
2019-09-17 20:42:49
72
80
42 Black m
#90UG0Y2VV
9 4 004
2019-09-15 19:01:55
0
0
43 Đấu trường 12 Emir
#PG0Q8V9PG
9 3 843
2019-09-17 22:45:54
22
70
44 Đấu trường 12 tito
#P0R2VGRJC
8 3 719
2019-09-09 20:51:32
0
0
45 Đấu trường 12 Elder
draga
#PR8RYGVPL
9 3 643
2019-09-17 18:57:59
50
40
46 Đấu trường 11 ditcha
#YYCYGURJ9
8 3 550
2019-09-17 18:42:32
155
60
47 Đấu trường 11 hhhh+hhhhh
#92U8RRPUY
8 3 371
2019-09-17 22:16:00
0
100
48 Đấu trường 10 lux75
#YJ2CVU229
8 3 222
2019-09-13 14:14:30
0
0
49 Đấu trường 10 omar lunko
#8LYVRG0PG
10 3 188
2019-09-16 20:08:14
78
40
50 Đấu trường 7 zäko
#Y2YGRLUY2
7 2 167
2019-09-17 20:25:02
42
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord