Del Toco Toco

#9L02L88P

48 405

49 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 405
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader The Wise
Phạm vi chiến tích 1 217 – 5 515
Thông tin hội
Vị trí Nam Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 140
Elder 7
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
partin
#9C2YLRV99
12 5 515
2019-09-21 00:48:23
978
520
2
1
Leader
The Wise
#UQVCCC0R
13 5 507
2019-09-19 04:44:29
382
280
3
1
Co-leader
RAmalich
#PLPC0PGRQ
12 5 312
2019-09-21 01:09:14
828
560
4
1
Co-leader
ringo
#P8L2YV2LQ
11 5 298
2019-09-21 02:58:49
268
370
5
1
Co-leader
Kokilá
#8JG2RU9U9
11 5 218
2019-09-20 14:54:21
118
400
6
1
Co-leader
fedemoes
#90GYJV0UJ
11 5 181
2019-09-21 02:09:03
592
330
7
1
Co-leader
Ragnar Lothbrok
#2JLJ8JPQJ
12 5 073
2019-09-21 03:05:13
506
280
8
1
Elder
rabbit-k19
#9VC82P0P2
11 5 028
2019-09-20 20:33:25
172
320
9
1
Pastor'sPro✌
#VQ0R9LC8
11 5 016
2019-09-15 15:51:31
0
0
10
3
Co-leader
peitov
#9QU0CYLCU
11 5 011
2019-09-20 22:43:16
262
320
11
1
Co-leader
Lagertha
#PQ0GJGLV0
11 4 998
2019-09-21 01:01:54
256
360
12
1
Co-leader
lucaselpaiesss
#9QG808G9C
11 4 976
2019-09-20 10:25:55
236
280
13
3
Elder
moesno
#P0QPPUJLV
11 4 950
2019-09-20 19:36:53
98
120
14 christian
#2RYV8PUUR
12 4 947
2019-09-21 01:57:12
248
40
15 Co-leader
Kokila
#89L8G82UL
10 4 926
2019-09-20 04:04:39
76
160
16
5
Co-leader
jlmc
#PPVC2PYGV
11 4 906
2019-09-21 01:35:11
386
400
17 Elder
pela
#P8YVLJ8QJ
11 4 905
2019-09-21 02:27:48
370
320
18 demencia
#PYC88JUCR
11 4 860
2019-09-21 01:39:28
642
480
19 RabbitRaid
#9UG8R88VJ
10 4 835
2019-09-20 20:33:54
86
160
20 Elder
Joaquin
#Y900CLYY
11 4 825
2019-09-20 11:57:04
125
200
21 Co-leader
psiacia
#8L8CY8090
11 4 785
2019-09-20 21:52:52
484
360
22 Hannibal
#PVQLRP8UP
10 4 702
2019-09-20 12:57:07
242
280
23 Tomatote0320 ✌
#2008PCVY8
11 4 683
2019-09-15 09:47:04
0
0
24 mora
#9GJVUCPGL
10 4 679
2019-09-21 03:00:21
60
360
25
1
igna45
#8L2QJLJ9Y
11 4 655
2019-09-19 16:25:09
132
160
26
1
Elder
Adriasd
#9YYUU99VQ
10 4 647
2019-09-20 21:39:09
0
40
27
1
Rajwardhan
#2PYV9YPUV
10 4 570
2019-09-20 16:36:02
182
200
28
1
♌XaNDeR♋
#2LY8CYLP9
11 4 546
2019-09-15 09:38:00
0
0
29 vic vic
#89V2CJ89P
12 4 505
2019-09-18 01:43:21
18
0
30 chuchi
#PQJ0C20UP
10 4 399
2019-09-20 22:54:01
10
320
31 TheAlvaro845_YT
#YRUQUCQJ
11 4 220
2019-09-18 00:08:43
0
0
32 DelCairo
#P0RLY9G2R
9 4 207
2019-09-20 21:27:58
0
40
33 legends
#PLUJJ09LU
9 4 063
2019-08-26 02:28:23
0
0
34 DeadShot
#YGYQV0QQ
11 4 057
2019-09-18 14:12:09
0
0
35 UpDaTe LeYeXuSs
#Y0CCYUQRY
9 4 047
2019-09-15 03:51:36
0
0
36 tino
#VPG2Y29U
10 4 013
2019-07-25 03:13:12
0
0
37 Đấu trường 12 misterkerubin
#VVPU98LU
11 3 834
2019-08-18 17:15:06
0
0
38 Đấu trường 12 BenjaminWTF
#PUY9PVQYG
9 3 818
2019-09-21 02:09:01
40
80
39 Đấu trường 12 SATIROX
#2PU00GGYJ
10 3 720
2019-09-20 17:11:35
26
40
40 Đấu trường 11 NeneDeAntes
#9CPRLU8Y2
9 3 450
2019-09-05 22:52:38
0
0
41 Đấu trường 10 Gualicho
#2QC8VGUU
9 3 216
2019-09-05 22:53:21
0
0
42 Đấu trường 9 Elder
Homerosagua
#P8PRYGP2U
9 2 750
2019-09-16 16:20:00
56
30
43 Đấu trường 9 Itz_TraineRr⚡
#2JYGURC9P
8 2 689
2019-03-23 16:29:01
0
0
44 Đấu trường 8 ×Mr Zero×
#YRUR0Y2QY
8 2 593
2019-09-20 23:58:47
261
330
45 Đấu trường 7 ElPorott
#P9QPLUYGP
7 2 000
2019-09-16 12:13:54
0
0
46 Đấu trường 6 Mauri
#PCYCQC0GG
6 1 735
2019-05-30 02:40:41
0
0
47 Đấu trường 6 agustin_r
#2JQJL2GGY
7 1 703
2019-06-20 18:52:28
0
0
48 Đấu trường 5 Elder
Jejonidas
#9G0Q08YCR
6 1 426
2019-06-27 01:39:13
0
0
49 Đấu trường 4 tatusapies
#P02QQUPU8
6 1 217
2019-07-10 01:28:42
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord