Dark Side

#9JY8PJ0C

49 218

48 / 50

Bem vindo ao lado sombrio. Ajudar e ser ajudado. :)

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 218
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Kylo Ren
Phạm vi chiến tích 3 171 – 5 413
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 362
Elder 15
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
Edson ZÚ
#2JQ890C0C
12 5 413
2019-10-14 00:01:04
0
0
2 Co-leader
$DOCTORCANABES$
#229LULGQP
13 5 379
2019-10-14 04:37:21
56
0
3
7
Co-leader
Heisenberg
#JCCG2ULV
12 5 114
2019-10-14 00:36:12
0
0
4
2
Greed
#2L20QRUVG
12 5 067
2019-10-14 03:01:49
18
0
5 Co-leader
Trajano's
#8YCGGUPJP
12 5 062
2019-10-14 04:06:33
64
40
6
2
Leader
Kylo Ren
#20YPPCJR
13 5 049
2019-10-14 03:42:43
54
0
7
5
Co-leader
leshandre
#9QVYR0YR0
11 5 010
2019-10-14 00:53:49
0
0
8
1
Co-leader
Destruidor...
#8PGRUJ8UC
12 5 007
2019-10-14 00:28:45
0
0
9
1
Co-leader
Rômulo
#2UJ0J08
12 4 992
2019-10-14 00:56:52
0
40
10
4
Elder
Lord Fael
#8Y0U898LY
11 4 948
2019-10-13 21:35:01
0
0
11
2
Elder
NÃO CONSEGUE NÉ
#2Q9UV2CQ2
12 4 941
2019-10-13 14:29:13
0
0
12
5
clash da vida 2
#JRQYRJLP
11 4 939
2019-10-14 03:51:25
36
40
13
2
Elder
darkSide
#8VLQ2Q0J
12 4 926
2019-10-13 01:54:45
0
0
14
4
Elder
ninjaleme
#2YUQGPJR0
12 4 920
2019-10-13 19:24:09
0
0
15
2
Co-leader
AdrianoXpac
#8CV8J0C2
12 4 914
2019-10-13 02:52:17
0
0
16
1
Co-leader
Pri Peretti
#9RV2UJQP2
12 4 909
2019-10-14 00:48:48
10
0
17
1
ThiagoTremp
#90PLGVLQJ
11 4 908
2019-10-13 18:04:45
0
0
18
1
Co-leader
tapetinho
#VPQ2U8YC
13 4 862
2019-10-14 00:58:52
20
0
19
2
Elder
edson
#2Y8P02JQ
12 4 855
2019-10-13 14:26:15
0
0
20
15
Elder
BJAC
#890CRQVGR
12 4 854
2019-10-14 01:15:24
0
0
21
1
Elder
Dentello
#9CJJR9GG8
12 4 847
2019-10-14 03:01:05
28
40
22
1
Elder
Feijó
#2L0ULUPR9
12 4 838
2019-10-12 12:31:20
0
0
23
4
Co-leader
André
#8JQRQRPRR
12 4 831
2019-10-13 21:56:55
0
0
24 Santastico
#PLLQU2UVY
10 4 828
2019-10-14 03:13:07
0
40
25
4
Elder
R.T.K Be3Cinho
#P99PVL08P
10 4 815
2019-10-14 01:59:32
0
0
26
6
Co-leader
Gigante
#982QPJLUL
11 4 802
2019-10-14 04:52:01
10
0
27
2
Elder
hugo
#QGGVPR2R
11 4 795
2019-10-14 05:01:40
0
0
28 Elder
QROBIM
#YULPYRCJ
12 4 776
2019-10-14 01:26:40
10
0
29
5
moyiking
#8C898Q2U2
11 4 754
2019-10-13 21:13:46
0
0
30
1
GuilhermeBarros
#LL8CV9GR
12 4 753
2019-10-14 03:28:24
18
30
31
1
Co-leader
Ryan Souza
#2Y2QCLLJL
10 4 752
2019-10-14 00:47:01
0
0
32
8
lord feel pain
#22QLUC8LC
12 4 732
2019-10-13 23:48:07
0
0
33
7
Co-leader
Do Gueto
#9VGRYCYU2
11 4 729
2019-10-14 00:38:10
10
0
34
1
Elder
BudGamerBr
#20UGGUJYL
11 4 708
2019-10-12 22:15:19
0
0
35
3
Co-leader
sapchiuchi
#2GYLV99G8
12 4 692
2019-10-14 01:47:56
0
0
36
3
(loud)äzåff✌️
#2LC2U0UCJ
11 4 689
2019-10-13 21:57:09
0
0
37
1
Co-leader
Trombella
#Q0LLC8CR
12 4 664
2019-10-14 03:07:34
20
40
38 Elder
Chernobill
#9PVPJGV09
10 4 651
2019-10-14 00:34:01
0
0
39
2
Co-leader
chiuchi 2
#9LCQL90VG
12 4 646
2019-10-14 01:48:19
0
40
40
3
Co-leader
thay
#PC0QQYC2Q
10 4 629
2019-10-13 23:09:06
0
0
41
1
WiGh
#8G202L
11 4 546
2019-10-11 19:11:08
0
0
42
2
Co-leader
Paçoca (Davi)
#88Y2C92LG
10 4 411
2019-10-13 16:02:06
0
0
43 $$RICKZINHO$$
#980900RU9
10 4 398
2019-10-14 00:10:59
0
10
44
1
SonRobxD
#P8LPJRLLV
9 4 373
2019-10-11 18:50:20
0
0
45
1
Elder
MAYB BR
#L8J08JUQ
12 4 342
2019-10-13 14:44:41
0
0
46
1
Elder
Bazza J 7
#PJYV00GYC
9 4 236
2019-10-14 05:37:26
8
32
47
1
Co-leader
LordChiuchi
#Y2QQPLYU
12 4 053
2019-10-06 10:40:36
0
0
48
1
Đấu trường 10 skillo
#Y2QQ9LLCV
9 3 171
2019-10-13 23:47:25
0
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord