SpanishSoldiers

#9JVPJ9Q

53 481

44 / 50

Clan centrado en guerra de clanes (obligatorio hacer TODOS los ataques).

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 481
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader edumonti
Phạm vi chiến tích 4 468 – 6 093
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 690
Elder 29
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
MESIAS THE BEST
#29URV0J9Q
13 6 093
2019-11-14 21:35:38
590
440
2 Leader
edumonti
#88YPYL89C
13 5 769
2019-11-14 20:04:02
466
440
3
3
Elder
Mini
#JVCJ8V89
13 5 697
2019-11-14 11:14:51
178
240
4
1
El Animal
#29V0PC8CU
13 5 645
2019-11-14 21:01:27
40
40
5
1
Co-leader
Piedra_12
#UQLLVLUC
13 5 634
2019-11-14 21:19:38
410
360
6
3
Elder
SimplyTheBest
#2YRJYYGJL
13 5 622
2019-11-14 19:13:53
0
120
7
1
Elder
German THE KING
#QCCG28J9
13 5 600
2019-11-14 21:33:04
298
420
8
1
Co-leader
El Jefe4
#8R8G90V02
13 5 550
2019-11-14 21:45:27
620
360
9
6
Co-leader
ZalkMan
#29RLUJ2GL
13 5 539
2019-11-14 20:52:09
278
320
10
4
Elder
Roke
#R8G8VP
13 5 494
2019-11-14 20:58:21
268
360
11
2
Co-leader
alex xao xun li
#9V8PVY2C
13 5 470
2019-11-14 15:39:56
270
0
12
2
Elder
mago coperton
#8Y809PJQ9
13 5 429
2019-11-14 21:36:39
1030
480
13
1
Elder
mola
#88RV9L28
13 5 401
2019-11-14 21:27:41
698
360
14
3
ciccio
#2V22YPVP
13 5 365
2019-11-14 21:47:58
470
320
15
4
Elder
salbo
#8YRRL2Q0P
13 5 359
2019-11-14 12:28:49
418
240
16
3
codrinozaur
#VCRGCQ9R
13 5 352
2019-11-14 21:29:36
330
240
17
1
Elder
Susanita
#2G2JVYL9Y
13 5 325
2019-11-14 20:23:33
370
360
18
3
Elder
jose
#U2QJG2R0
12 5 319
2019-11-14 22:01:10
410
480
19 Elder
sir death
#82UGG9VV
13 5 296
2019-11-14 21:46:14
140
120
20
9
Elder
prodriale
#UPYQUGGY
13 5 284
2019-11-14 21:11:19
248
360
21
1
Elder
JoKer
#LR2YQL8R
13 5 281
2019-11-14 21:09:47
680
440
22 jorge7
#8VLYJ8J2
13 5 257
2019-11-14 09:50:04
320
320
23
3
Elder
echeva98
#89PY8YP9
13 5 237
2019-11-14 21:30:36
400
320
24
1
Rubén
#8JR0Q0CL
13 5 223
2019-11-14 20:12:23
190
240
25
2
Elder
ANTONIO JUNIOR
#88U0CQVQ0
13 5 209
2019-11-14 20:10:48
298
160
26
8
Elder
ruyloby
#9P008L9YL
13 5 204
2019-11-14 18:32:10
388
320
27
3
Elder
JM_McMaTHiu.17
#2VQC82LC
13 5 199
2019-11-14 21:33:27
288
360
28 guiii_d10s
#900G00CUP
13 5 188
2019-11-14 21:59:49
88
320
29
2
Elder
alva
#J0V9LG08
13 5 151
2019-11-14 20:15:17
90
360
30 Elder
martinez7u8
#29VPU2VC
13 5 139
2019-11-14 21:44:41
170
280
31 Elder
Blu
#9YGGL99V
13 5 128
2019-11-14 21:18:06
90
240
32 Elder
jesuspro
#20QVQPQLC
13 5 073
2019-11-14 20:51:50
120
440
33
2
Elder
MARCOSELPRO
#JUP0222U
13 5 070
2019-11-14 21:24:20
110
320
34
1
Elder
Jesus
#28CJ90C9
13 5 022
2019-11-14 21:44:37
150
360
35
1
Alnavarro
#8UGL2JL9
13 5 019
2019-11-14 19:20:05
270
200
36 Elder
DaViD NaVaRRo
#CL8YJ20J
13 4 973
2019-11-14 21:20:57
58
120
37 Elder
SergioFAV
#CVQLJURP
13 4 922
2019-11-14 15:30:16
140
160
38
1
Anzuelo
#28JU0Q9Q
13 4 912
2019-11-14 11:49:32
10
0
39
1
Elder
Sergio
#VULRPQ8
13 4 851
2019-11-14 16:13:25
140
280
40 Co-leader
Gabimola2
#QC8L2LQ9
13 4 778
2019-11-14 11:14:28
100
200
41 Elder
condorriano
#2VYVYUJLJ
13 4 638
2019-11-13 16:53:05
10
40
42 Devilmort
#9YLQL9Q0V
12 4 609
2019-11-14 19:28:24
150
300
43 Elder
pablogb
#8Q9Y0G0VY
13 4 607
2019-11-14 21:46:31
470
360
44 Elder
⭐Berni⭐
#PQQPJ0VV
13 4 468
2019-11-14 22:02:36
348
450

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord