Delfín NG

#9JRP02P8

44 022

37 / 50

Bienvenidos. Apoyen en la guerra y sean donadores. 🤗🇲🇽

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 022
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Joseline
Phạm vi chiến tích 3 157 – 5 019
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 846
Elder 5
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
karmen LH :)
#8JLL2P90L
12 5 019
2019-12-13 07:32:24
573
360
2 Co-leader
ASMAR
#2RC2VQJGR
11 5 013
2019-12-13 14:50:01
180
320
3
2
Co-leader
dario
#9VQYCV2JV
10 4 910
2019-12-13 05:38:02
172
400
4
1
Co-leader
zTheMaGICz
#GUCVVG90
11 4 896
2019-12-12 23:44:35
496
320
5
1
Co-leader
Koorosh
#CJGJPQPG
12 4 872
2019-12-13 12:08:26
158
220
6
2
Co-leader
Edson Moret
#P92QQGCUV
11 4 872
2019-12-13 12:23:45
209
320
7 Co-leader
pollo1472
#82Q22YVYR
11 4 773
2019-12-13 04:41:58
280
120
8 Co-leader
dany
#2QJJ29RYJ
11 4 755
2019-12-13 05:03:56
0
0
9 Co-leader
Madx
#2RR888JGC
12 4 737
2019-12-12 21:16:38
42
0
10 Co-leader
alejandro
#P82UV9LVU
10 4 722
2019-12-12 18:09:37
10
20
11 Leader
Joseline
#82GURURC
12 4 688
2019-12-13 05:43:24
438
350
12 NoobMaster69
#Y9YGCY080
10 4 686
2019-12-11 05:19:29
194
200
13 jorgegamer123
#2RVQPQR0L
10 4 683
2019-12-11 18:57:47
0
0
14
7
fedor
#8YY8Q2PYR
11 4 639
2019-12-13 07:49:46
95
0
15
1
Co-leader
josue
#PPYJ8C8GL
10 4 630
2019-12-13 02:55:49
339
160
16
1
ScaRxFaCe05
#PCC9UQPL2
9 4 628
2019-12-13 10:45:39
8
200
17
1
Co-leader
edi roiale
#2QCGJJCV9
10 4 621
2019-12-12 15:38:55
94
120
18
1
Elder
SUPERCELL
#P2YRRLGQJ
9 4 618
2019-12-12 04:09:59
56
120
19
1
Elder
洪荒之力
#2292GRY8U
10 4 607
2019-12-13 08:59:22
302
272
20
1
Co-leader
SUPREME GAEL
#P0Q28UJ9P
9 4 607
2019-12-13 12:51:33
524
214
21
1
«deybid»
#YJ288GJCY
10 4 606
2019-12-11 14:36:07
190
120
22 Elder
Carmelo182
#8Q9QVL0CQ
10 4 556
2019-12-10 13:36:52
40
40
23
1
Elder
Luis Ángel
#9LP99LJL2
11 4 552
2019-12-13 03:47:49
0
80
24
1
BOSS JAM 03
#9Y2PG0QC
10 4 537
2019-12-04 17:59:26
0
0
25
2
ANGEL
#LPPQLVG9G
9 4 517
2019-12-13 04:33:22
0
240
26
1
Co-leader
alejandra
#8YCLRGP9
11 4 489
2019-12-13 03:07:57
110
160
27
1
Co-leader
Eduardo
#P9QJPGR9V
10 4 457
2019-12-11 21:47:14
86
160
28 Co-leader
brandon cr7
#2GJQGU2CC
12 4 343
2019-12-13 14:03:07
46
80
29 Co-leader
Alan_17
#22JQL200
12 4 315
2019-12-08 20:11:43
0
10
30 tal.ivan
#29L0L9822
10 4 297
2019-12-07 20:50:57
0
0
31 BOSS DAN 06
#PU00JLLP
10 4 289
2019-12-05 22:18:52
0
0
32 Co-leader
ANGEL RODRIGUEZ
#8PUY9LLCP
11 4 275
2019-11-20 01:46:42
0
0
33 coethe
#88RPJGQUY
11 4 183
2019-12-10 19:33:07
32
40
34 always94
#229L0GUVU
12 4 161
2019-12-11 20:06:00
96
160
35 Co-leader
Dr. royale
#9RVLC8CRJ
10 4 004
2019-11-01 14:28:58
0
0
36 Đấu trường 12 oliver wwxteo
#Y9LU09YJG
8 3 844
2019-12-11 18:14:14
76
40
37 Đấu trường 10 Elder
ZEUS:)
#PPP9VR0Y8
8 3 157
2019-12-08 17:47:55
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)