Nova l USA

#9JQC2VUU

53 817

49 / 50

🌟Nova Esports United States Branch🌟 Twitter:@NovaEsportsTeam🌟 #NovaFamily #NovaStrong🌟fecalcomehere

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 817
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Raymundo
Phạm vi chiến tích 4 311 – 5 930
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 338
Elder 1
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
° ToweR °
#2YL9RLQL0
13 5 930
2019-10-15 01:49:49
196
80
2 Co-leader
Nova l Eleven壹壹
#2GY2LUCG
13 5 902
2019-10-15 06:28:40
268
160
3
2
Elder
Axel Paredes
#ULJCUVU2
13 5 885
2019-10-15 04:44:33
246
160
4
2
Ali S
#L0PLLQ9
12 5 634
2019-10-15 05:29:45
0
120
5
1
-Hybrid•
#RVVJVGG
13 5 626
2019-10-14 09:24:16
30
40
6
1
Co-leader
Nova l Raymundo
#GV8JJRLY
13 5 572
2019-10-15 01:24:36
20
0
7
1
TAK
#22UC0RQ0U
13 5 551
2019-10-15 04:54:14
112
120
8
1
coopulation
#9PVLVCY09
13 5 480
2019-10-15 01:44:14
10
120
9
2
Co-leader
torgus99
#CGCYY9R
13 5 448
2019-10-14 19:45:42
68
80
10 DougDimmadome
#VGJV2L
13 5 432
2019-10-14 07:38:02
50
40
11 OG Mudbone
#Y98RGQLV
13 5 327
2019-10-15 04:47:35
96
120
12
1
Nova I Morty
#2JPV0UYYG
13 5 315
2019-10-15 02:14:08
102
80
13
1
Co-leader
Eric小日
#2998JY22J
13 5 263
2019-10-15 02:09:35
68
80
14
2
TroyG
#YCL0Y9VV
13 5 258
2019-10-15 03:57:32
0
120
15 Jeppey
#P2PRLYCR
13 5 232
2019-10-14 20:53:02
68
120
16 TheLolXD YT
#29YJPPPLG
13 5 214
2019-10-15 00:36:04
140
120
17
7
사랑해
#9RP9898PL
10 5 205
2019-10-15 03:06:54
34
120
18
4
lDemon
#P28LJ0U
13 5 185
2019-10-14 22:04:32
20
0
19 ❤️Ruthless❤️
#29PUGJ2JL
12 5 172
2019-10-15 05:54:56
38
8
20
1
BEASTMODEING247
#Y9PU8LJY
13 5 167
2019-10-15 04:38:51
156
120
21 Knight
#88UQ0VRVQ
12 5 167
2019-10-15 02:13:52
98
80
22
1
JairCasillas
#GQUY9JUQ
12 5 166
2019-10-15 05:49:46
182
160
23
2
royal J
#QRPPUUVP
13 5 157
2019-10-14 21:45:15
38
40
24
7
El TiGeR☄
#2829Q2P2
13 5 134
2019-10-15 05:11:32
120
120
25
5
Rals
#2V99PCP22
13 5 120
2019-10-15 05:09:06
142
120
26
15
Nova l Jarbe❤️
#PYRGLUJUL
12 5 109
2019-10-15 05:16:09
302
160
27 Nova l KKM
#8G0YJYPLU
13 5 103
2019-10-15 01:51:57
30
40
28
3
DrDale
#9RVQY29L
12 5 091
2019-10-15 03:22:09
68
40
29
3
Eagleβ
#2VVQ0CJ
12 5 086
2019-10-14 22:31:28
70
80
30
1
dieg⚽
#2RYUGPQ8P
12 5 072
2019-10-15 02:55:20
110
80
31
4
chrissypoo
#J0UPJL0
11 5 071
2019-10-15 05:10:24
94
160
32
6
El tigresse
#9J2JVJJ0
12 5 051
2019-10-15 05:18:30
100
110
33
2
BigDawgDubz
#20QY80UG
12 5 050
2019-10-15 04:01:27
222
140
34
2
Nova I Papu:v❤️
#80G0CCC9G
12 5 049
2019-10-14 21:28:09
57
40
35
11
MegaDesk
#2098YLCU
12 5 047
2019-10-15 03:22:36
102
80
36
8
saeid☺
#9GRL2U8YP
12 5 043
2019-10-14 22:25:16
100
80
37
7
Nova I Niélsén
#2L8G9L2R
12 5 040
2019-10-14 21:51:52
21
40
38
1
GOT
#P0L8LUJPL
12 5 039
2019-10-15 04:23:29
66
80
39
8
MoonForker
#YRLG9RR9
11 5 031
2019-10-14 15:57:47
18
40
40
2
Barbarian
#C0JVYU
12 5 026
2019-10-15 02:19:40
58
120
41 Isaac
#PYVRGCQCL
11 5 023
2019-10-15 03:47:25
80
40
42
8
Addster
#2RV0GJYVC
12 5 020
2019-10-14 18:33:33
90
40
43 DramaDrake™
#8UUJVQ9V
13 5 015
2019-10-15 04:33:44
28
40
44
11
Nova l 月花草
#9QGGVCQJQ
12 5 005
2019-10-15 06:27:24
142
120
45 DiegO_YT
#2PUVGRUU0
12 5 003
2019-10-15 04:29:00
28
40
46
8
Angel
#8PQPRLYP8
12 5 001
2019-10-14 00:40:14
0
0
47
8
SUPAHOTFAYA
#Y2Q2CLCU
13 4 993
2019-10-14 18:11:04
66
80
48
8
super gamer
#2CQYU9R8
12 4 985
2019-10-11 16:09:52
0
0
49 Leader
Raymundo
#8P00CJGY
13 4 311
2019-10-14 04:25:24
48
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord