Legends League

#9JQ9PY9L

45 639

37 / 50

guerre non stop, dons a volonté et bienvenue a tous

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 639
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Darth maul
Phạm vi chiến tích 3 346 – 5 484
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 366
Elder 12
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
Malek
#GRL9LY99
12 5 484
2019-09-17 09:25:14
224
140
2
1
Co-leader
NABIL
#2LYJRQ9C
13 5 452
2019-09-17 08:42:53
132
140
3
1
Leader
Darth maul
#2GRC2CJJQ
13 5 326
2019-09-17 10:18:43
130
110
4 Co-leader
king SK
#JPCCUL
12 5 198
2019-09-17 09:23:03
144
160
5 Co-leader
driss
#22PRQPYJ2
13 5 063
2019-09-17 06:13:09
224
80
6 Elder
sadfus
#L8PY28JC
12 5 050
2019-09-16 19:38:48
18
40
7 Elder
eadozen
#P280U99R
12 5 047
2019-09-15 15:51:12
0
0
8 Elder
breezy
#2PV22V9PP
12 4 975
2019-09-17 11:10:40
29
40
9 Elder
dhia
#YG0LJCU2
12 4 968
2019-09-15 14:29:56
0
0
10 Co-leader
moez louati
#208UQ999U
13 4 964
2019-09-14 20:37:43
0
0
11 ibo
#9PCG29P28
11 4 959
2019-09-17 11:04:34
13
50
12
2
Co-leader
skander
#2JCR2GC98
12 4 939
2019-09-16 21:17:29
77
0
13
1
HN
#880UY2PC2
10 4 921
2019-09-15 13:40:08
0
0
14
1
Elder
the queen
#RQUCV8VR
11 4 880
2019-09-16 19:45:05
0
40
15 Co-leader
Ganicus
#PQYGVLJ9
12 4 878
2019-09-10 15:45:16
0
0
16 Elder
HiSooKa
#PGLQ229YU
10 4 793
2019-09-17 11:22:45
0
110
17 raid
#2Q2JRV0VU
11 4 680
2019-09-07 10:43:21
0
0
18 Minovic
#P9G92JJ88
11 4 620
2019-09-17 10:33:04
177
80
19 the bosse
#9C9QRU2UQ
11 4 575
2019-09-05 13:16:11
0
0
20 صعلوك
#PJPQU9QUU
9 4 552
2019-09-16 22:07:50
0
0
21 Thouma1
#PPCPVYPQU
10 4 550
2019-09-16 13:22:10
0
40
22 Elder
BiTw_RaSsLeNe
#8880GLCLR
10 4 535
2019-09-14 00:31:10
0
0
23 ♤GOLEM♤
#99G28CUG2
11 4 528
2019-09-08 18:30:54
0
0
24 Elder
THE MASTER
#UL0J0JL9
10 4 474
2019-09-15 12:43:02
0
0
25 badis
#Y82G2Y09U
9 4 439
2019-09-17 11:14:42
0
64
26 hamraoui adem
#VQY90GP8
10 4 433
2019-09-12 09:47:28
0
0
27 Ashref
#9RYC0PGUU
10 4 403
2019-09-03 16:51:17
0
0
28 Elder
Ahmed DHIB
#2P0VY9YLL
11 4 353
2019-09-17 07:44:27
30
112
29 Elder
FeLoXeR
#8VRRQJQRG
9 4 307
2019-09-16 11:32:31
0
10
30 Elder
amine
#P22V928G
12 4 231
2019-09-17 04:15:54
0
110
31 Jordan
#2Y0C8PJQQ
11 4 071
2019-09-01 01:04:53
0
0
32 Co-leader
ჯჰგHtMჯჰგ
#L8CLQ2VU
12 4 001
2019-07-22 18:08:53
0
0
33 Elder
hama
#PRQYUJQ88
9 4 000
2019-09-17 10:19:37
66
0
34 Đấu trường 12 FATIH 1453
#8VL20LV0P
10 3 856
2019-09-17 07:58:46
0
0
35
1
Đấu trường 12 abdelkarim
#9V0RURRCJ
9 3 600
2019-09-16 15:20:18
71
0
36
1
Đấu trường 11 the king moez
#YQURJ2C2P
7 3 401
2019-09-16 12:33:30
21
40
37
1
Đấu trường 11 king of Tunisia
#YYUL09RL2
9 3 346
2019-09-17 11:02:10
10
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord