Canadian Geese

#9JPURJUU

50 109

45 / 50

When participating in a war ALL attacks are manditory. if a trade is being negotiated and you take it you will be kicked

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 109
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader MWagner
Phạm vi chiến tích 3 985 – 5 550
Thông tin hội
Vị trí Canada
Đóng Góp Mỗi Tuần 642
Elder 17
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Stephantom
#29R9Q909P
13 5 550
2019-11-18 04:22:11
10
40
2 Co-leader
Jake
#28VCJG8L0
12 5 400
2019-11-18 01:53:03
0
0
3
2
Co-leader
Malcolm22
#GUJ0R280
12 5 347
2019-11-18 04:54:31
46
40
4
1
Co-leader
J.A.W.
#CR9C8GQ8
13 5 318
2019-11-18 05:43:23
28
20
5
1
Leader
MWagner
#99U2RLL
13 5 294
2019-11-18 03:25:27
0
40
6
1
EWiles3
#GRYQGV
12 5 243
2019-11-18 03:30:18
8
40
7
1
Co-leader
Odin
#9G0J2VR2P
13 5 157
2019-11-18 05:38:02
18
40
8
15
Elder
Sothor
#LY0VLY0
13 5 120
2019-11-18 01:04:24
38
40
9
13
Elder
Ouga
#YCQQPUJ
12 5 120
2019-11-18 02:02:53
0
40
10
4
Elder
OG Sicarii
#R22CCR8
13 5 112
2019-11-17 20:50:54
0
0
11
2
Elder
Mangoosed
#RRU228GR
12 5 105
2019-11-17 12:22:14
0
0
12
4
Eddiie
#PVLPYUY
12 5 105
2019-11-18 06:30:42
28
0
13
2
capt science
#8LQRJ8GYQ
12 5 099
2019-11-18 01:40:20
0
0
14
2
Co-leader
TBagel
#P0JG2V8R
12 5 064
2019-11-17 03:36:13
0
0
15
3
nick105
#ULCVPV2
11 5 054
2019-11-18 03:21:33
96
0
16
4
Co-leader
scotian_evo
#QCYJCJPU
13 5 035
2019-11-18 03:00:22
10
0
17
2
Big Tooth
#90YURG0
11 5 034
2019-11-18 01:41:09
10
0
18
1
Tao village
#9J22UPRJ9
12 5 033
2019-11-18 02:36:33
0
40
19
6
Co-leader
Bast
#8929Q0U88
13 5 031
2019-11-18 02:21:21
30
40
20
4
Elder
mayank
#2CCYJ8LV8
12 5 027
2019-11-17 06:59:21
0
0
21
5
Elder
NoPleaseDontNo
#8J2RLCJ2Y
12 5 017
2019-11-17 23:31:39
0
10
22
12
Elder
hunky
#8LV98GG2
12 5 002
2019-11-18 02:21:52
48
0
23
4
Elder
Freethefreedom
#QYJU08Q9
12 4 974
2019-11-18 04:06:13
40
0
24
3
Elder
**gooze**
#99PPJCGQ2
13 4 969
2019-11-08 15:14:30
0
0
25 Reca
#PC8G0CRL0
11 4 955
2019-11-17 23:16:00
0
10
26
2
Birchy
#P2P9G8298
10 4 952
2019-11-18 04:28:56
0
40
27 Elder
Jennifermom
#CYGCCGC8
12 4 910
2019-11-18 05:08:47
40
40
28 Elder
tanner
#98U9GGJY
12 4 805
2019-11-17 21:15:46
0
0
29 Thefunboi
#VJ0QQ80G
10 4 798
2019-11-18 06:07:28
0
0
30 Elder
whoisthatguy
#8RRYUPUPG
11 4 753
2019-11-18 06:14:50
10
40
31 Elder
bgreg334
#PQCUC0J2Q
10 4 723
2019-11-15 15:21:45
0
0
32
1
Co-leader
B-Raid
#22V2LP2G8
13 4 700
2019-11-16 21:37:11
0
0
33
1
Carter
#C9209Y0
10 4 692
2019-11-18 05:23:23
98
32
34 Ape
#2CCRJGVVC
11 4 683
2019-11-18 03:59:41
28
0
35 Elder
Bucktee
#J8JQRUUP
11 4 643
2019-11-18 03:57:12
28
40
36 Stean^^
#QPRC0Y9
12 4 632
2019-11-16 22:35:43
0
0
37 ☜❶☞Limbo ☜❶☞
#PVL9PR89R
10 4 588
2019-11-15 03:33:39
0
0
38 LannaBanana
#YQ8YJQ9L
11 4 546
2019-11-18 00:45:16
0
0
39
1
Elder
Mrs Smith
#PUPCVGR2
12 4 512
2019-11-18 01:01:12
10
40
40
1
estoramae
#9VC0Y9U9J
12 4 492
2019-11-17 12:44:16
0
0
41 Elder
Space Cat
#R8LL2V
12 4 386
2019-11-13 14:55:01
0
0
42 BIRCHMODE
#QQ89Y0P
10 4 304
2019-11-18 06:15:02
18
10
43 Elder
angus buns
#LQQU0YC
12 4 266
2019-11-16 04:54:52
0
0
44 Co-leader
codfather
#GCLRQ98Y
13 4 090
2019-10-29 11:40:00
0
0
45 Đấu trường 12 james
#LURPVGJR
9 3 985
2019-11-18 01:45:41
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord