XO

#9JLYGPV8

25 085

22 / 50

XO till we overdose !

Nhận Vào Hội
Thành viên 22 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 25 085
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Mansour
Phạm vi chiến tích 352 – 5 049
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 348
Elder 2
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
faisal
#9PQ0U2QJ0
12 5 049
2019-10-23 09:57:56
38
90
2 bertow
#2VLLUQJQ8
10 4 760
2019-10-23 03:26:32
30
98
3 Youmar786
#P0U0J289C
9 4 478
2019-10-22 18:01:43
20
0
4 Co-leader
K01
#P0RQRUC89
10 4 367
2019-10-23 04:23:14
58
30
5 Elder
Özil
#2LLCG8LGU
12 4 113
2019-10-22 23:43:34
48
0
6 Đấu trường 11 Elder
B5she
#P2Q02LVRP
9 3 573
2019-09-18 07:24:21
0
0
7 Đấu trường 11 ahmed
#90YR8R2CC
9 3 566
2019-09-01 10:45:24
0
0
8 Đấu trường 11 Fahad
#2GV02PJ0
9 3 477
2019-10-15 12:03:24
0
0
9 Đấu trường 11 Leader
Mansour
#28UU82URP
10 3 382
2019-09-28 10:32:59
0
0
10 Đấu trường 10 Musab the Hero
#8GJ2L9JU
10 3 106
2019-10-23 02:33:46
38
130
11 Đấu trường 10 Inferno Dragon
#QGQJRVL
10 3 002
2019-09-27 13:23:41
0
0
12 Đấu trường 9 Sus.Y
#9YU899PQC
9 2 784
2019-10-23 08:34:53
96
0
13 Đấu trường 9 the best
#PUQQJRJG9
6 2 600
2019-08-19 04:11:25
0
0
14 Đấu trường 8 raghad
#PLULGJ09L
8 2 301
2019-04-11 22:57:55
0
0
15 Đấu trường 7 fly
#YQLVRUC8Q
7 2 202
2019-08-25 18:17:21
0
0
16 Đấu trường 7 shimaa
#9VUJRR8YQ
8 2 008
2019-10-04 23:17:29
0
0
17 Đấu trường 6 SuperZush
#89RJJL2R
8 1 892
2019-09-06 22:42:08
0
0
18 Đấu trường 6 alktheri
#9Y80RRCCC
6 1 754
2019-07-10 17:19:08
0
0
19 Đấu trường 3 sus
#9Q2JPPRJL
6 876
2019-10-21 03:49:41
20
0
20 Đấu trường 3 sami
#PYVYPJC8G
6 794
2019-08-13 15:12:52
0
0
21 Đấu trường 2 nora
#9URV2VYYJ
6 497
2019-07-26 18:40:52
0
0
22 Đấu trường 2 azzam721
#CQRPGJL0
3 352
2019-09-24 02:42:35
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord