VVHORE ISLAND

#9JLYCVU8

43 847

29 / 50

looking for strong devoted players to help us maintain legendary league. promotions can be earned by being consistent and active

Nhận Vào Hội
Thành viên 29 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 847
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader STEVEO
Phạm vi chiến tích 3 515 – 5 681
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 640
Elder 1
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Yeegler
#9RL8QR08
13 5 681
2019-11-22 01:53:03
218
360
2 Co-leader
weirdcucumber
#229YQJJY0
13 5 554
2019-11-22 03:01:24
282
360
3 Co-leader
mike
#8CVJCPL8
13 5 476
2019-11-22 04:58:21
498
370
4 Co-leader
Crunt VVhore
#8Y289QPQ
13 5 460
2019-11-22 02:18:14
639
400
5 Leader
STEVEO
#9V2UULQQ
13 5 429
2019-11-22 01:26:46
508
320
6
1
QueenRi
#80C2LYRRC
12 5 312
2019-11-22 02:30:05
360
0
7
1
Co-leader
JamesPaddington
#ULV0QUC
12 5 261
2019-11-22 02:42:11
82
480
8
2
Co-leader
DeepDRubDown
#2VGVV2QG
12 5 209
2019-11-22 04:33:10
440
320
9
1
Elder
MAD1395
#2RQ2VGQ2G
12 5 186
2019-11-21 21:43:24
308
480
10
1
Co-leader
San Mateo
#VUP9CR2P
12 5 133
2019-11-22 03:13:25
296
0
11 Co-leader
rwt456
#CGY9C2YQ
13 5 107
2019-11-21 22:49:41
392
210
12 Co-leader
》Sydney♡《
#2J8UUR8L8
13 5 097
2019-11-21 23:26:49
194
280
13 Co-leader
calebjanthony
#2909VG9Y
13 4 978
2019-11-22 05:04:05
106
230
14 herb mcgruff
#299LUP8P
12 4 940
2019-11-22 03:07:30
224
320
15
1
LarK MarX
#Y0282QY89
10 4 918
2019-11-21 23:48:25
430
400
16
1
Rooster1017
#9UGVU02C
12 4 876
2019-11-22 05:07:35
66
160
17 Deva
#YPPUGGG2
11 4 851
2019-11-10 07:20:58
0
0
18 PandaLegends
#9PQVPJC8J
11 4 760
2019-11-21 07:52:21
28
80
19
1
Co-leader
☆J☆A☆M☆
#YQRCU8L
12 4 754
2019-11-21 18:52:57
200
240
20
1
Davey Boges
#V0LU2Y8Y
11 4 734
2019-11-22 02:53:18
196
240
21
1
ShaolinFinn
#8CQY9L9G
11 4 699
2019-11-22 04:24:33
306
280
22
3
samzhy•_•
#PUGCJ9PV9
9 4 639
2019-11-21 21:09:10
37
160
23
2
Co-leader
PapaCheez
#2829Q8GL
12 4 626
2019-11-22 00:12:45
18
40
24
1
kulk
#8RGQLQQU0
11 4 625
2019-11-11 09:32:04
0
0
25
1
juanfessa100
#RJGJGVVP
8 4 607
2019-11-22 01:42:33
304
200
26 Loeqi
#YU0YGQYGR
9 4 583
2019-11-22 04:24:00
292
280
27 koyotero1997
#QJPLQYYC
12 4 251
2019-10-30 12:39:58
0
0
28 Co-leader
FFP KILLER B G.
#89Q2CVV2C
11 4 070
2019-11-22 02:49:32
66
110
29 Đấu trường 11 Steve 3o
#9VRL2LL8G
8 3 515
2019-11-22 01:06:56
74
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord