Ghost Division

#9JLV0LQU

14 096

6 / 50

Welcome to Ghost Division! Our rules are to respect one another, be active and donate regularly. Have fun! :)

Nhận Vào Hội
Thành viên 6 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 14 096
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Guccifer
Phạm vi chiến tích 3 836 – 5 119
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 380
Elder 2
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
CHUPETILLO
#2RCVY9V2Y
11 5 119
2019-11-21 04:56:08
80
160
2 Co-leader
Eymen Alper
#82LQL0PR0
10 4 963
2019-11-21 09:06:50
20
0
3 Leader
Guccifer
#9L8YYPQU9
11 4 930
2019-11-20 19:29:05
70
70
4 Co-leader
DO IT
#9CQ9GVG9V
10 4 818
2019-11-21 08:16:11
100
0
5 Elder
wisdom
#28JVCJ8VC
11 4 529
2019-11-19 14:11:54
40
80
6 Đấu trường 12 Elder
Android
#28LVP8Q88
11 3 836
2019-11-20 18:21:43
70
70

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord