#FossaDeiLeoni

#9JCCUV92

54 531

48 / 50

Fare SEMPRE war, donare min. 150 ANZIANO 500+ min. 65 guerre vinte, accademia: accademia #FDL gruppo wa

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 531
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader BoB
Phạm vi chiến tích 4 285 – 5 693
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 110
Elder 17
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
turok
#8LL2GURCQ
11 5 693
2020-02-27 20:41:48
42
160
2
3
CHIEUTINO
#88R2R2J80
13 5 667
2020-02-28 02:01:19
56
130
3
1
livere
#22PJC92Y
13 5 653
2020-02-27 22:17:11
319
280
4 Ghiot
#JV0CJVQ
12 5 629
2020-02-28 01:57:22
316
320
5
1
gigi
#8RCGQQ0Q9
13 5 593
2020-02-27 23:02:46
140
80
6
25
silvermanid
#92CC8LL
13 5 585
2020-02-27 22:07:18
328
280
7
6
Elder
James
#G0VJJUUL
13 5 566
2020-02-27 18:37:00
235
320
8
7
Co-leader
K_A_I_O
#220QLP08Q
13 5 517
2020-02-27 21:19:43
155
240
9
2
Elder
MasterSimon
#YYUULJ82
12 5 509
2020-02-27 23:41:47
408
320
10
2
Leader
BoB
#2LL2YQ2JL
12 5 507
2020-02-27 18:54:00
243
240
11
1
Tony
#CVYC9RYR
12 5 504
2020-02-27 22:00:45
425
200
12
4
Elder
tony
#L0JY0R82
13 5 500
2020-02-27 17:49:02
212
320
13
12
Elder
A_U_R_O
#P9JCJP02Y
11 5 466
2020-02-27 23:33:59
369
320
14
1
Elder
mitico laps
#89Q9Q020J
13 5 455
2020-02-27 20:22:56
528
280
15
1
Elder
schweinsteiger
#J08CQ0CU
13 5 454
2020-02-25 09:36:51
124
80
16
1
zio libbo
#8QJ08JG8
12 5 446
2020-02-27 07:33:30
178
240
17
1
Pollomatto
#2RV2P2YC9
12 5 442
2020-02-27 21:09:27
119
40
18
11
Elder
Yasuo
#9VG8J2YQ
12 5 441
2020-02-28 01:58:12
303
330
19
5
AnoSbirro
#8JRRGJUP
12 5 438
2020-02-27 18:03:09
74
160
20
9
Elder
ciccio
#Q808U98L
12 5 438
2020-02-27 18:34:24
162
120
21
2
Ricky07
#L080U9GV
12 5 432
2020-02-23 18:11:42
0
0
22
13
Elder
ADE
#2RLU89J8
13 5 431
2020-02-27 20:42:44
326
320
23
3
ChiamaloGio
#9Y8GQUG
13 5 429
2020-02-27 15:55:49
38
160
24 Co-leader
LucailTerribile
#9PVGQVLR8
13 5 429
2020-02-27 23:54:40
407
320
25
4
Elder
U.R.1954
#9Q8RGVJCJ
12 5 427
2020-02-27 22:08:51
516
320
26 delf
#20RUGQPUG
13 5 427
2020-02-27 21:33:00
0
40
27
4
andrea_94
#820VQJY8
12 5 405
2020-02-27 18:14:45
270
280
28
2
Elder
Giulia
#9GPCUGVL
13 5 370
2020-02-27 21:19:00
252
280
29
2
Abusivo
#P2J8YRQQ
12 5 364
2020-02-27 13:49:17
195
160
30
2
Asch
#JQRVQ9J
13 5 351
2020-02-25 21:04:24
10
40
31
1
JSGM
#2C28Y29L8
11 5 339
2020-02-27 19:08:54
223
280
32 Elder
enricochiesa
#808GGR888
13 5 315
2020-02-27 18:57:09
123
240
33 Elder
BETTA
#PPPC2P9J
12 5 313
2020-02-24 06:03:17
0
0
34
3
Elder
maxbunny
#RCJL0VVQ
13 5 304
2020-02-27 23:10:17
396
240
35
6
Elder
PALMET93
#22LUJPLR9
12 5 300
2020-02-27 22:33:27
208
240
36
6
Elder
mario
#P9LRJP9QJ
12 5 291
2020-02-27 22:47:15
453
360
37
1
Chris_98
#UQYGLC
13 5 285
2020-02-27 13:24:48
20
120
38 Matte 99
#Q2QY0GVP
11 5 261
2020-02-27 12:09:53
94
120
39 Elder
Conan 4.0
#2VR89V099
13 5 258
2020-02-27 21:08:27
564
360
40
3
Lelo93
#9YLPQ2VQC
11 5 246
2020-02-27 21:21:55
194
320
41
1
Co-leader
Dubbo
#802YQR0CR
13 5 190
2020-02-27 20:00:41
125
320
42
7
Sir Meykky
#8G0PQQQ2
11 5 179
2020-02-28 00:51:28
152
200
43
9
Andy-Yea
#80Q9Y9U82
11 5 167
2020-02-27 20:48:08
178
80
44 savastano
#2J2J222J2
12 5 070
2020-02-27 20:12:52
0
0
45 simon
#QVR0JU09
12 5 043
2020-02-26 17:37:16
66
120
46 Oscarthedoggy❤
#2QP200YL
12 4 540
2020-02-25 21:53:13
0
0
47 °Chricker°
#2GG00C8J
13 4 429
2020-02-25 16:43:56
10
80
48 nabil
#Q8YYPJJ
11 4 285
2020-02-28 00:03:35
48
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord