baltiroyal

#9GV89VP

56 064

46 / 50

"Borrachos de tantas copas"🍻🏆Gente leal y comprometida con las WAR CLAN💪🗡️ CW:+90 victorias minimas +nvl=12, desafío: min 12

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 064
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader FELIPE
Phạm vi chiến tích 4 842 – 6 069
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 844
Elder 9
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
....carlos....
#29JQLR02U
13 6 069
2019-09-19 03:11:48
920
400
2 Leader
FELIPE
#2CJJ2CYP
13 5 964
2019-09-18 18:41:26
306
280
3 Co-leader
[c]
#RPGCGLGV
13 5 939
2019-09-18 23:54:53
299
240
4 Co-leader
[c]
#8Y0URJ92R
13 5 925
2019-09-18 23:54:25
290
240
5
1
Elder
Karax
#28J0GPV
13 5 899
2019-09-19 04:02:39
78
240
6
1
Co-leader
IALLEL99
#8UPUV80PU
13 5 873
2019-09-19 03:23:04
584
400
7 Co-leader
(!Hacke!)
#8PP8J8RG2
13 5 839
2019-09-19 01:57:29
446
280
8 Nameless Song
#29VULYY8V
13 5 743
2019-09-19 04:11:40
356
280
9 Elder
maurito
#GG80PUPJ
13 5 693
2019-09-19 00:19:00
60
160
10 francoperkin
#800PQP8UR
13 5 688
2019-09-19 00:07:47
221
200
11 Elder
Diego
#2YJJ8Y0C2
13 5 685
2019-09-18 19:04:45
304
240
12
2
Lestter
#898QJQJCV
12 5 648
2019-09-19 01:23:44
46
300
13
9
Ezioauditorerm
#8RP2UQLP
13 5 639
2019-09-18 20:00:37
226
240
14
1
Elder
peter
#2LPP08YQY
13 5 635
2019-09-19 00:20:56
470
280
15
4
chris the king
#2Q9YVC0VJ
13 5 613
2019-09-19 04:24:36
314
200
16
4
Elder
alvaro
#2JYCJYQUJ
12 5 600
2019-09-18 20:46:48
50
200
17
4
Elder
DanielRojas17
#2V8JJ8G2U
13 5 552
2019-09-19 03:52:28
356
320
18 el más pro 2
#2928PPC0G
13 5 549
2019-09-19 03:16:21
580
314
19
3
◀PiOlA▶
#2VVCGGQ88
12 5 522
2019-09-17 23:55:38
10
40
20
8
MaxZy
#LQ292QV
12 5 506
2019-09-19 00:12:07
68
110
21
4
Javironic
#8CVV8LUPG
12 5 503
2019-09-19 01:26:24
580
320
22
5
Elder
JonaGarrero
#GLJPUJQ0
12 5 472
2019-09-19 04:18:12
233
240
23
11
fuzi4N
#8QU2RJ9UJ
13 5 461
2019-09-19 04:04:46
434
320
24
3
AttitudeBboy!"☠
#88PVU80R
13 5 449
2019-09-18 14:20:07
328
240
25
2
Matiasmark42
#8UCJ988R2
13 5 449
2019-09-19 02:16:46
146
200
26 FcoAndrades
#8YQ8Q8RPU
12 5 431
2019-09-19 01:12:20
96
40
27
7
jaaahman
#28QPJRGJV
13 5 431
2019-09-18 18:57:09
20
280
28
4
Cobreti
#80928GUQU
13 5 426
2019-09-19 02:07:29
196
80
29
4
pasterin
#GUG9Y98P
12 5 413
2019-09-19 03:16:13
182
240
30
1
Hizoka
#8YG0PR0R
12 5 406
2019-09-19 03:55:35
8
160
31
5
sebastian
#2GC28PYV
13 5 398
2019-09-19 03:21:54
134
200
32
2
MatiiAlvrz
#RQVYJV2V
13 5 394
2019-09-18 18:56:23
239
200
33
1
over12
#92QGQR00R
12 5 362
2019-09-19 00:35:13
146
280
34
5
Elder
Pabloalboo
#882C2Y9PY
12 5 352
2019-09-17 18:49:32
0
40
35 niko
#28YRCJCJV
13 5 333
2019-09-18 22:31:08
138
0
36
2
hans
#809V2RYRG
12 5 327
2019-09-19 02:52:58
210
240
37
4
BFPP I McL
#2GLCJCGL2
13 5 316
2019-09-19 03:45:31
198
280
38
2
Elder
Manolo!
#8YVPP9809
12 5 302
2019-09-19 02:56:44
348
240
39
2
matyclash
#2V9RPC0VG
12 5 268
2019-09-18 02:36:30
30
120
40
1
FURIA
#QGLG2RP8
13 5 235
2019-09-18 23:08:49
90
80
41
2
Flare XL
#28P9RURQY
13 5 212
2019-09-19 04:08:03
176
240
42
2
aleejandra
#9UJ8YQ829
12 5 173
2019-09-19 01:46:52
95
240
43
1
peloduro
#9JV2CPUL
13 5 161
2019-09-18 23:09:01
90
200
44 Carlos SC
#8Q92ULQJ2
12 5 134
2019-09-19 03:16:07
90
360
45
2
Advengers ☠️
#2Q2PL288Y
12 5 114
2019-09-19 02:26:36
124
240
46
2
FRANCISCO
#2QJU9LU0
13 4 842
2019-09-18 20:06:39
173
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord