tunisia power

#9GU9JVL

50 152

46 / 50

clan (-50 ans) 400 donations Elder .ba3id kol 7arib enrat7ou enhar eli a9al min 4000 yemchi el tunisia power 2

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 152
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader الرئيس بن رمضان
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 545
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 378
Elder 11
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
heni 2
#9Q0VY2P
13 5 545
2019-09-20 22:59:31
95
350
2 Elder
toufa
#2GUP28RPU
12 5 472
2019-09-20 14:19:16
433
0
3 Co-leader
Le Roi
#PLGQU2J
12 5 331
2019-09-20 22:38:44
590
480
4
9
hulk
#2QRRG90VP
12 5 276
2019-09-20 16:48:35
33
80
5 Elder
fathi
#2C929G02L
12 5 265
2019-09-20 11:58:38
282
200
6
2
Co-leader
Aragorn
#GYJP80L9
12 5 261
2019-09-18 16:52:49
212
200
7
1
Co-leader
oussama
#88RUP2QJ
12 5 236
2019-09-20 22:31:10
206
210
8
4
Destroyer
#2CGRGJ8GP
11 5 204
2019-09-20 21:43:17
412
320
9
2
Elder
ramsis7
#8P09LCPU
12 5 156
2019-09-17 14:06:41
48
80
10
1
Mî Doù
#G8LCGJPG
11 5 137
2019-09-20 19:45:20
233
240
11
3
Elder
DeMitRiuS
#99UGGYVCG
11 5 134
2019-09-20 19:24:22
334
120
12
1
Elder
الإمبراطور
#8Q08YLP9C
12 5 111
2019-09-20 19:48:21
240
320
13
1
mahdii
#JVQ8PQGJ
12 5 108
2019-09-20 18:50:04
168
160
14
4
Elder
dynamiq
#2880YLQU2
11 5 107
2019-09-20 22:49:16
439
400
15 Elder
med.j
#9RYUJLLV
12 5 100
2019-09-19 23:56:48
248
320
16 Elder
Super_Ben
#2CYL0QQUP
12 5 074
2019-09-20 22:22:10
130
200
17
1
Elder
ABDOU
#9LPRCR8GC
11 5 024
2019-09-20 22:16:04
290
440
18
1
Co-leader
khalil14
#2CGCJCC89
12 5 022
2019-09-21 00:20:23
295
440
19 Rayon
#8PGUU0CLU
11 4 918
2019-09-20 20:20:33
509
320
20 Elder
BITIUS
#8Y8LV2JG
12 4 915
2019-09-20 12:57:38
54
80
21
2
Anub!s_sk™
#8J88U2YCJ
10 4 840
2019-09-20 20:44:20
0
0
22
6
aliasov
#2QRGLR9YR
11 4 838
2019-09-20 22:54:15
152
320
23
1
dalii
#92LGG92UP
10 4 834
2019-09-20 22:59:45
68
80
24 BAD BOY
#G20Y9YCL
11 4 826
2019-09-16 22:38:40
0
0
25 萨碧琳
#LY2V9R2J
11 4 823
2019-09-20 17:00:39
503
400
26 Elder
Md Shurov khan
#9JC8LU9PJ
10 4 805
2019-09-19 12:13:27
152
0
27 ~VolZzz~
#2QC09VJU0
10 4 802
2019-09-20 20:19:33
221
240
28
2
ismail jarraya
#299GUYRJQ
10 4 762
2019-09-20 11:22:25
18
80
29
4
THE GARDIEN
#8G9YQQQ8G
10 4 739
2019-09-20 19:05:16
0
80
30
1
Houssem
#PPR0RVQC2
10 4 735
2019-09-17 15:33:59
0
0
31
2
tiger
#2QJJPGJUR
10 4 731
2019-09-20 19:43:27
60
120
32
2
pro
#9Y8VL2ULL
10 4 708
2019-09-20 19:19:05
179
40
33
1
HAMZA ICARDI
#2VVVY82LU
11 4 704
2019-09-20 06:28:47
213
340
34
1
kais mahmoud
#8RLCCCCQ9
10 4 670
2019-09-20 12:57:10
28
80
35
2
the sniper
#2QL0RJUPV
9 4 611
2019-09-20 21:04:02
21
168
36
2
taco-bron23
#YRURPCVCV
9 4 604
2019-09-20 21:34:51
199
240
37
1
GREEN NINJA
#PUUP8LCUQ
9 4 601
2019-09-20 18:56:49
288
160
38
2
oussama
#9QRGYC0P9
10 4 462
2019-09-21 00:11:25
230
400
39
4
CHIH3B
#98YLRCU0P
10 4 432
2019-09-20 14:48:15
118
80
40
1
mohta
#2G2V8GVVG
10 4 426
2019-09-19 20:24:35
56
80
41
1
mido
#29GCUC2JU
10 4 379
2019-09-19 16:31:53
18
40
42
3
zoubayer
#8J0PPCQ8Y
10 4 345
2019-09-20 20:28:31
94
120
43
3
Co-leader
☠Marwen☠
#8LVU0UQ2
11 4 006
2019-08-30 11:34:10
0
0
44
3
Co-leader
mohamed
#88000YUY
12 4 001
2019-07-09 07:36:28
0
0
45
3
Leader
الرئيس بن رمضان
#9YU0JRV
13 4 001
2019-07-14 12:25:44
0
0
46
3
Co-leader
don
#2QY9RP8VV
12 4 001
2019-06-25 20:53:26
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord