EgY DeALeRs

#9GP8C2Y0

55 859

47 / 50

We will be the best and we need only the best ... to join 🌟pb:4900🌟ww:70🌟 🌠no visits🌠 Family with Astronomers ARB😎 enjoy💓

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 859
Chiến Tích Cần Có 5 200
Clan Leader ♤أبن اللواء♤
Phạm vi chiến tích 5 008 – 5 956
Thông tin hội
Vị trí Ai cập
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 390
Elder 9
Co-leaders 23
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
CRIMINAL
#2VR0GLC20
13 5 956
2019-04-25 13:54:54
1238
440
2 Co-leader
Ahmed Oraby
#Y9800CVC
13 5 924
2019-04-25 04:29:46
234
310
3 Co-leader
âhměð rìźk
#8JUUYJ88
13 5 921
2019-04-25 13:38:03
116
280
4
3
Co-leader
zizo
#PYLCGV8U
13 5 904
2019-04-25 02:34:03
454
400
5
3
Co-leader
Adham Monster
#LC2YP9Q
13 5 780
2019-04-25 13:52:01
134
200
6
2
❤shimaa❤
#8J22V9CUY
13 5 739
2019-04-25 13:20:34
48
160
7
2
Co-leader
x hunter
#82UQ9CYL
13 5 732
2019-04-25 12:52:35
108
240
8
7
Co-leader
¶THE MONSTER®
#28VGVRC2V
13 5 684
2019-04-25 13:51:37
204
200
9
7
Co-leader
Mostafa Eltayeb
#80PP8PPJR
13 5 656
2019-04-25 12:50:47
0
80
10 Co-leader
I Am HeRo
#QYUCVJPJ
13 5 655
2019-04-25 11:57:39
394
360
11
2
Co-leader
Mohamed Magdy
#2YV8VYG0P
13 5 650
2019-04-25 13:52:05
1274
440
12
3
Elder
TheMeez
#GQUGR9C9
13 5 637
2019-04-25 10:38:25
512
350
13
2
Co-leader
mohamed 19
#892Q0PG9R
13 5 624
2019-04-25 13:29:18
150
160
14
2
Elder
Hassanein
#PY9VQ0L0
13 5 619
2019-04-25 13:50:26
138
280
15 THeends.
#JJP08J20
13 5 613
2019-04-25 13:38:36
0
0
16
10
Co-leader
!¡Nemo¡! ™
#LP9L2LV9
13 5 608
2019-04-25 13:39:10
191
360
17
1
Elder
k.t
#2YPVJJGYQ
13 5 602
2019-04-25 13:20:39
316
320
18
4
Co-leader
lord omar hegaz
#8CGPQ8RR
13 5 600
2019-04-25 13:42:05
478
400
19
3
Co-leader
MR.IBRAHEEM
#2RLQ0C2P9
13 5 523
2019-04-25 13:28:51
130
160
20
6
Elder
elprofeseer
#2CQ0GRPVJ
13 5 523
2019-04-25 13:56:04
276
120
21
2
Elder
Mado
#8R9LV2VL
13 5 472
2019-04-25 12:47:25
252
280
22
2
HossamKassem
#R9928QLR
13 5 459
2019-04-25 12:13:50
128
200
23
4
Co-leader
midoahmedemad
#VR2JGP2J
13 5 434
2019-04-25 12:18:45
407
320
24
7
Guevara
#RQUPUYCJ
13 5 422
2019-04-25 13:45:25
322
360
25
2
Co-leader
musaab hamdy
#CU9L2288
13 5 422
2019-04-25 12:05:54
352
440
26
2
Co-leader
risk
#8CPGVG2YU
13 5 417
2019-04-25 13:26:16
288
320
27
11
elsawy
#8LG2RV2Q
13 5 407
2019-04-25 12:40:41
331
400
28
7
Co-leader
Egypt
#8J989V2PU
12 5 378
2019-04-25 12:56:14
174
200
29 MOSTAFA
#9G2GV20C
13 5 376
2019-04-25 13:23:28
495
440
30
9
Elder
totti
#YULYG2RQ
13 5 374
2019-04-24 22:55:53
256
280
31
2
Co-leader
Neeno
#PL2CUPLR
13 5 363
2019-04-25 12:48:51
703
400
32
7
Elder
ahmed
#8C8Y29Q8R
12 5 344
2019-04-25 02:41:44
162
360
33
5
Osha Diab
#22Q8GU2PG
13 5 343
2019-04-25 13:17:07
140
80
34
6
Co-leader
Eldodd
#8Y2R2RQCU
13 5 330
2019-04-25 12:24:54
144
320
35
4
mazen
#9V0PLL9Q
13 5 311
2019-04-25 09:20:50
40
120
36 Co-leader
Hetsho
#URPP99UR
12 5 307
2019-04-25 13:40:45
0
0
37
7
Leader
♤أبن اللواء♤
#8QPR2LJV8
12 5 305
2019-04-25 12:20:26
556
280
38
7
Elder
Mahmood mido
#LVJR2LL
13 5 304
2019-04-25 11:42:12
50
160
39
7
abdallah
#8Q2Y9RYC0
12 5 304
2019-04-24 19:14:59
80
240
40
6
Mohamed kamel
#8VUJ0G092
12 5 302
2019-04-24 13:23:04
0
0
41
5
Co-leader
موج البحر
#22C9PGYQY
12 5 233
2019-04-25 12:43:17
30
200
42
5
Co-leader
ZAGHLOOOL
#8Y2QUUUJ
13 5 230
2019-04-25 10:02:01
160
320
43
1
◀Optimus▶①
#28GPVQ82
13 5 212
2019-04-25 12:58:55
180
160
44 Elder
Mohamed
#2Q82YQCRP
13 5 193
2019-04-25 13:44:48
213
320
45
4
[T]ARE[K]
#22Q82QR2Q
12 5 100
2019-04-25 13:23:19
519
280
46
1
robin-
#VJ9LP8VP
13 5 032
2019-04-25 10:32:13
30
240
47
1
✴CLASH EGYPT ✴
#8YV0CPQR
13 5 008
2019-04-24 20:26:15
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord