mx royale™

#9GLGP29L

56 115

45 / 50

🌟💰paga 🔝5 en ladder💰💲requisitos coleccion 3 de 3 y ataque final 100win en war si traes copas bajas y son obligatorias...!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 115
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader el pro secon™️
Phạm vi chiến tích 5 070 – 6 396
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 19 850
Elder 8
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Manuel xD
#UQJU88G
13 6 396
2019-10-20 06:32:11
28
0
2 Co-leader
Chamu
#2JLPLVRG9
13 6 123
2019-10-20 08:40:21
770
520
3 Co-leader
Ivan
#2LGVLP99C
13 6 122
2019-10-20 03:53:48
316
480
4 Co-leader
EoC Hugo ™
#8R0UPG9VY
13 6 049
2019-10-18 22:32:41
316
360
5 •RHINO•™
#RJ2UJG8G
13 6 014
2019-10-20 10:53:07
28
80
6
15
Co-leader
Deviltax 3
#88VJRUUVJ
13 5 729
2019-10-20 05:08:43
738
560
7
12
⚡⚡CHUCHO⚡⚡
#8R8VCR82V
13 5 718
2019-10-20 10:22:27
744
680
8
7
Co-leader
ikari
#R0CJ9JGG
13 5 689
2019-10-20 12:13:21
938
720
9
4
Elder
Daniel Gamboa✨
#9RV8208R
13 5 682
2019-10-19 13:59:35
668
520
10
1
DeByGamer❤
#2P0CLGQY
13 5 678
2019-10-20 00:14:37
148
400
11
5
Co-leader
secon junior
#2RJU9GQQ8
13 5 656
2019-10-20 12:22:06
702
640
12
6
Co-leader
dragonmaster
#U8Q0GQLC
13 5 651
2019-10-20 00:59:57
98
120
13
5
Elder
XaviXx
#28CVJLYPL
13 5 616
2019-10-19 22:49:09
120
200
14
4
Elder
امیر
#89JY0PCGP
13 5 615
2019-10-19 17:49:43
335
360
15 Leader
el pro secon™️
#8JJ2QCU8R
13 5 614
2019-10-20 12:18:13
40
10
16 Co-leader
eca
#2QVU8UJQQ
13 5 577
2019-10-19 22:10:48
0
0
17
6
Elder
•TRAINER BABO•
#8890RU2QQ
13 5 542
2019-10-20 00:57:32
754
320
18 BENITO
#8PUUJUQJ
13 5 518
2019-10-18 07:06:35
220
160
19
8
Co-leader
ruben dva
#8JVY0Q2CC
13 5 517
2019-10-20 02:46:15
708
560
20
7
Co-leader
PAPIPadrinosc
#LQQL0UJQ
13 5 497
2019-10-19 23:03:36
444
400
21
1
Lloyd W. Ram
#8R8PJ0JL8
13 5 491
2019-10-20 06:43:01
958
590
22 Alesis
#2YPG8ULY9
12 5 483
2019-10-20 02:28:53
8
80
23
3
Co-leader
Geo
#P89PYP0Y
13 5 475
2019-10-20 04:07:49
536
520
24 Co-leader
nazgul
#LYYP2PRV
13 5 475
2019-10-20 11:38:03
1468
680
25
4
DELTA
#2RYCQPVLR
12 5 458
2019-10-20 07:08:53
108
160
26 Cabo999
#R2V98VGC
12 5 454
2019-10-20 05:55:54
0
40
27
2
Co-leader
MOLINA
#8JUVJJUUY
12 5 436
2019-10-20 06:25:25
60
280
28
2
Elder
ahuyoa
#802YPQ8JY
13 5 435
2019-10-20 05:30:47
480
510
29
18
Elder
∆JoseGames∆
#YUJCJ9JJ
13 5 427
2019-10-20 04:45:34
353
400
30
2
chba15adrian
#8LGPGL9QR
12 5 400
2019-10-20 01:53:14
10
0
31 iskandar
#L990U8RV
12 5 376
2019-10-20 03:57:29
28
200
32 Elder
TG I Dexergmr™
#LLYP8C2J
13 5 370
2019-10-20 00:55:17
0
40
33
6
Baos
#PY92Q2YC
13 5 360
2019-10-20 04:10:18
56
40
34
2
Co-leader
Faver Uchiha
#2RG8L288G
12 5 324
2019-10-20 12:20:06
340
400
35
1
Co-leader
Malandro
#92JU0GUU8
13 5 247
2019-10-20 03:29:30
892
720
36
3
Co-leader
Black Cthulhu
#2G8JJU9PG
13 5 246
2019-10-19 19:01:50
394
520
37
2
Co-leader
Catemen
#98YP2RUCC
12 5 211
2019-10-20 03:28:52
504
720
38
1
Asherah
#8RGYGJRU0
12 5 206
2019-10-20 08:58:12
380
360
39
3
Co-leader
denis❤
#22LUC0CRG
12 5 184
2019-10-19 03:21:29
202
360
40
2
Felipe
#20VPR2VJ
13 5 178
2019-10-18 05:44:13
110
160
41
2
Osmar0897
#222U0P8
13 5 156
2019-10-19 22:04:52
26
40
42
2
⚡Malverde⚡
#8PLV9CJY
12 5 151
2019-10-20 04:25:42
0
230
43
1
Elder
502Chapin
#J92RYJC0
12 5 080
2019-10-20 02:58:17
200
360
44
1
C & F LOVE
#9GR9CUY0C
11 5 077
2019-10-20 11:27:33
40
390
45
2
Co-leader
carlithozmoreno
#2R9C9RVU2
13 5 070
2019-10-20 08:25:35
214
480

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord