Legiao PT

#9G0CLYV2

41 350

31 / 50

bem vindos ... inactivo 5 dias out doações 150 minimo

Nhận Vào Hội
Thành viên 31 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 41 350
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader cala boca
Phạm vi chiến tích 3 109 – 5 535
Thông tin hội
Vị trí Bồ Đào Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 579
Elder 11
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
cala boca
#88QQG2CJR
13 5 535
2019-08-18 10:40:25
730
440
2
2
Elder
Just_crazy
#9U0YRURU0
11 5 071
2019-08-18 11:06:27
403
280
3
1
Co-leader
Combat009
#9YY0LVPRU
11 5 039
2019-08-18 11:04:37
165
40
4
1
Co-leader
NUNO_FREES
#8G99VP2YQ
11 5 017
2019-08-18 08:29:43
134
360
5
1
Co-leader
roxty
#2QYQLGQVL
11 4 987
2019-08-18 10:46:47
263
460
6
1
Co-leader
Johnny
#92GYUUUCR
11 4 981
2019-08-18 08:55:42
662
480
7
1
Co-leader
skizziki
#8RPYQQJ2R
11 4 950
2019-08-18 13:11:40
298
360
8
1
Elder
TFailSMURF
#9PYVJPCJ8
10 4 950
2019-08-15 16:33:58
38
120
9 Co-leader
Daniel
#28VRYUCRJ
12 4 893
2019-08-17 22:06:21
705
400
10
1
Co-leader
Edu
#2U2LR8C8G
12 4 832
2019-08-17 19:16:13
149
400
11
1
Elder
Diogo
#P0URYVRVP
10 4 828
2019-08-15 14:47:17
58
120
12 Elder
Trocato
#PYUCC828R
10 4 677
2019-08-17 18:08:51
108
320
13 Elder
wilson phopios
#LYQV02P0
12 4 670
2019-08-18 13:23:45
651
550
14
1
Co-leader
supercell
#2QQVV200R
11 4 658
2019-08-18 05:29:06
46
200
15
1
Co-leader
gui11
#2U22209C9
11 4 655
2019-07-28 11:41:20
0
0
16 Elder
Patrão
#2GGGCV9UL
10 4 612
2019-08-18 10:01:08
258
350
17 The Guardian
#8CPG8UY0C
10 4 502
2019-08-10 12:16:50
0
0
18 franksantos2
#2J98G0JLG
10 4 274
2019-08-02 22:16:41
0
0
19 Co-leader
原计划 萌
#GU8LRGG0
10 4 267
2019-06-29 23:13:14
0
0
20 Kivi
#29R8RV82Y
10 4 201
2019-07-28 18:28:19
0
0
21 Co-leader
Shibukay
#9GVQQQ0L8
11 4 191
2019-08-18 07:52:10
162
551
22 Dark
#CLV2Q0CG
10 4 166
2019-08-15 22:55:54
20
40
23 Zezocas13
#2LG20CP9R
11 4 104
2019-07-14 22:28:09
0
0
24 Đấu trường 12 Elder
Christopher
#PGLVPYYL
11 3 822
2019-08-17 20:10:39
30
40
25 Đấu trường 12 Co-leader
Francisco
#PLCR8Y8G
11 3 807
2019-08-18 13:13:58
34
0
26 Đấu trường 12 Elder
gmca
#288J9L0PC
9 3 797
2019-08-18 13:12:38
1050
330
27 Đấu trường 12 Elder
ana barros
#Y0JVPL0V2
9 3 695
2019-08-18 13:17:55
410
420
28
1
Đấu trường 12 tiagovski yt
#82YG2J09U
9 3 661
2019-08-18 05:21:53
126
280
29
1
Đấu trường 12 Co-leader
AnubiizPt
#PGC2Y928G
9 3 600
2019-08-18 13:11:54
388
320
30 Đấu trường 11 Elder
matatan
#P8VLLQYQY
10 3 403
2019-08-18 03:18:46
452
440
31 Đấu trường 10 Elder
Cookies
#9GYUP20YP
10 3 109
2019-08-18 08:15:22
239
278

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord