Masters of War

#9CUVVP2L

49 187

49 / 50

🎯Clan LADDER🏆🏆🏆➡️Rumbo al TOP🌎 🎯Grupo de WhatsApp 🗨️✔️✔️🎯Sociabilizar en el Clan🎯Donar 200 cartas/semana ♻️♻️♻️

Collecting cards! Ends: 2019-12-13 14:18:48

Data for the last 9 wars

2019-12-12 13:53:04 +67
33 participants War Collection
betina 1/1 840 2/3
MaicolH 0/1 840 2/3
DîëgøSãn Missed! 1400
ELKYN Missed! 1680
Chino BSC 0/1 1120 2/3
°• ♡ Keyo ♡•° 1/1 1120 2/3
2019-12-10 13:35:59 -19
36 participants War Collection
betina 0/1 280 1/3
Braulio Arriaga 0/1 560 2/3
letelier7 0/1 280 1/3
Depredador1013 Missed! 1400
lovely 0/1 560 1/3
Chino BSC 1/1 280 1/3
NEONGERMAN_YT$ 0/1 840 2/3
2019-12-08 12:35:15 -84
32 participants War Collection
freddy66 Missed! 840
Jorge Escanta 0/1 840 2/3
Moon Missed! 1120
RYAN Missed! 280 1/3
lovely 1/1 1120 2/3
NEONGERMAN_YT$ 0/1 840 2/3
chago Missed! 280 1/3
2019-12-06 12:20:37 -90
33 participants War Collection
⭐Severus⭐ 0/1 880 1/3
betina 0/1 440 1/3
Ángel Missed! 1869
Pau16 Missed! 1320
RYAN Missed! 880 1/3
lovely 0/1 440 1/3
Chino BSC 0/1 1320 2/3
NEONGERMAN_YT$ 1/1 1320 2/3
2019-12-04 12:13:42 -16
28 participants War Collection
lovely 0/1 440 1/3
2019-11-26 23:57:32 +117
30 participants War Collection
freddy66 Missed! 1400
Braulio Arriaga 0/1 840 2/3
lovely 1/1 297 1/3
Chino BSC 1/1 280 1/3
2019-11-24 23:48:40 -36
30 participants War Collection
Apixelados Missed! 840
jeicy Missed! 1120
Rodrigo Missed! 297 1/3
K-leb* Missed! 1487
¡¡Real madrid!! 0/1 594 2/3
Chino BSC 0/1 280 1/3
predator2019 1/1 560 1/3
2019-11-22 23:44:33 +117
32 participants War Collection
Braulio Arriaga Missed! 840
chuy Missed! 280 1/3
ELKYN Missed! 1680
lovely 1/1 594 2/3
NEONGERMAN_YT$ 1/1 297 1/3
T.T.S_Blito Missed! 560 2/3
Daigo 1/1 892 2/3
Chino BSC 1/1 840 2/3
hegepago 1/1 892 2/3
2019-11-20 23:41:35 +117
33 participants War Collection
chuy Missed! 280 1/3
NEONGERMAN_YT$ 0/1 560 1/3
caballeronam Missed! 1400
joaco_lambor Missed! 1680
Chino BSC 0/1 280 1/3
dr.jaicaal 1/1 560 1/3
predator2019 0/1 840 2/3
Naughty War Collection
betina
2019-12-12 1/1 840 2/3
2019-12-10 0/1 280 1/3
2019-12-06 0/1 440 1/3
MaicolH
2019-12-12 0/1 840 2/3
DîëgøSãn
2019-12-12 Missed! 1400
ELKYN
2019-12-12 Missed! 1680
2019-11-22 Missed! 1680
Chino BSC
2019-12-12 0/1 1120 2/3
2019-12-10 1/1 280 1/3
2019-12-06 0/1 1320 2/3
2019-11-26 1/1 280 1/3
2019-11-24 0/1 280 1/3
2019-11-22 1/1 840 2/3
2019-11-20 0/1 280 1/3
°• ♡ Keyo ♡•°
2019-12-12 1/1 1120 2/3
Braulio Arriaga
2019-12-10 0/1 560 2/3
2019-11-26 0/1 840 2/3
2019-11-22 Missed! 840
letelier7
2019-12-10 0/1 280 1/3
Depredador1013
2019-12-10 Missed! 1400
lovely
2019-12-10 0/1 560 1/3
2019-12-08 1/1 1120 2/3
2019-12-06 0/1 440 1/3
2019-12-04 0/1 440 1/3
2019-11-26 1/1 297 1/3
2019-11-22 1/1 594 2/3
NEONGERMAN_YT$
2019-12-10 0/1 840 2/3
2019-12-08 0/1 840 2/3
2019-12-06 1/1 1320 2/3
2019-11-22 1/1 297 1/3
2019-11-20 0/1 560 1/3
freddy66
2019-12-08 Missed! 840
2019-11-26 Missed! 1400
Jorge Escanta
2019-12-08 0/1 840 2/3
Moon
2019-12-08 Missed! 1120
RYAN
2019-12-08 Missed! 280 1/3
2019-12-06 Missed! 880 1/3
chago
2019-12-08 Missed! 280 1/3
⭐Severus⭐
2019-12-06 0/1 880 1/3
Ángel
2019-12-06 Missed! 1869
Pau16
2019-12-06 Missed! 1320
Apixelados
2019-11-24 Missed! 840
jeicy
2019-11-24 Missed! 1120
Rodrigo
2019-11-24 Missed! 297 1/3
K-leb*
2019-11-24 Missed! 1487
¡¡Real madrid!!
2019-11-24 0/1 594 2/3
predator2019
2019-11-24 1/1 560 1/3
2019-11-20 0/1 840 2/3
chuy
2019-11-22 Missed! 280 1/3
2019-11-20 Missed! 280 1/3
T.T.S_Blito
2019-11-22 Missed! 560 2/3
Daigo
2019-11-22 1/1 892 2/3
hegepago
2019-11-22 1/1 892 2/3
caballeronam
2019-11-20 Missed! 1400
joaco_lambor
2019-11-20 Missed! 1680
dr.jaicaal
2019-11-20 1/1 560 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord