Masters of War

#9CUVVP2L

49 489

50 / 50

🎯Clan LADDER🏆🏆🏆➡️Rumbo al TOP🌎 🎯Grupo de WhatsApp 🗨️✔️✔️🎯Sociabilizar en el Clan🎯Donar 200 cartas/semana ♻️♻️♻️

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 489
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Ángel
Phạm vi chiến tích 2 205 – 5 540
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 542
Elder 22
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ragonco
#P20QJYPPR
13 5 540
2019-12-13 21:58:08
1262
440
2 Leader
Ángel
#82J289JQ2
13 5 310
2019-12-13 22:21:35
985
560
3
2
Co-leader
roy
#9Y90GUPVC
13 5 259
2019-12-13 17:43:24
436
440
4
1
Elder
ElMasterPro
#P0J08RP0G
12 5 223
2019-12-12 13:39:01
506
280
5
1
Co-leader
K-leb*
#992PUCJC
12 5 175
2019-12-13 13:03:43
200
320
6
1
Elder
unico
#PCQCVU2U
12 5 056
2019-12-13 15:29:20
236
320
7
2
Co-leader
lovely
#2VLP0LRLG
12 5 051
2019-12-13 18:10:15
246
320
8
2
Elder
Zaccer
#PYLYCUPL
12 5 044
2019-12-13 21:46:29
289
320
9
3
Elder
Depredador1013
#2PGVU2VPJ
12 5 039
2019-12-13 05:36:25
328
320
10
2
Co-leader
hegepago
#8JYP90LJ0
13 5 004
2019-12-13 21:28:07
650
500
11 Elder
Daigo
#PLC0RRLCV
12 4 951
2019-12-13 16:36:24
288
320
12
1
Elder
Moon
#2V9YRU0LQ
12 4 950
2019-12-13 19:15:13
284
0
13
4
Elder
NEONGERMAN_YT$
#GRCUVCUJ
12 4 934
2019-12-13 17:50:27
208
280
14
8
Co-leader
HÉCTOR GG
#9GLUCPYUQ
12 4 932
2019-12-13 19:54:00
422
360
15
3
Elder
99Goec
#P2JCQ0G8
12 4 913
2019-12-13 12:10:49
104
160
16
2
Elder
Braulio Arriaga
#89VLLL2J8
11 4 899
2019-12-12 21:22:15
394
320
17
2
Elder
II Main 2 II
#8RU000ULJ
10 4 898
2019-12-12 23:07:14
272
240
18
2
Co-leader
ADDLER
#9VGYJ88UC
12 4 881
2019-12-13 21:29:58
672
560
19
1
Elder
Sebastian9744
#22RYRJP80
12 4 860
2019-12-13 15:43:11
319
280
20
3
Elder
Dark Killer
#9JRLC9CPY
12 4 855
2019-12-13 19:45:22
422
480
21
2
Elder
Jorge Escanta
#8QQU2909G
11 4 820
2019-12-13 21:37:22
192
240
22
2
Elder
Zeus
#P2UUJCL0R
11 4 818
2019-12-13 19:19:36
253
440
23
2
Co-leader
Isaac Emmanuele
#PGRPG2G0C
11 4 815
2019-12-13 14:21:13
87
200
24
2
Gabriela
#PP0CUGLQ8
11 4 810
2019-12-13 22:12:22
166
540
25
4
Co-leader
Chino BSC
#29QCGPY00
12 4 808
2019-12-13 17:45:44
399
360
26
6
MaicolH
#PGJU2CG0R
11 4 801
2019-12-13 20:35:32
114
400
27
3
Elder
jass
#2R2RU09L9
11 4 786
2019-12-13 21:36:31
521
40
28
1
Abraham Lincon
#9G2G9R8U
11 4 741
2019-12-12 15:21:10
178
160
29
2
Elder
jeicy
#PUQV98Q0V
10 4 739
2019-12-13 20:09:57
143
150
30
2
Elder
zaka0122
#P2L99UVCV
11 4 731
2019-12-13 19:37:40
343
280
31 Co-leader
°• ♡ Keyo ♡•°
#P08J9LRGL
12 4 725
2019-12-13 17:18:12
84
280
32 Elder
betina
#9JU28U9Y0
10 4 710
2019-12-13 13:57:19
148
430
33 Elder
Exodius
#90V0LCL0P
11 4 689
2019-12-13 20:18:56
316
320
34 predator2019
#9VJ8J8Q0G
11 4 618
2019-12-13 22:22:38
125
320
35 Elder
⭐Severus⭐
#9Q9G90PUJ
11 4 614
2019-12-13 21:48:17
189
360
36 Co-leader
NoVaA-890
#PQL0PR0L2
11 4 527
2019-12-13 02:16:46
38
0
37 Il Capitano
#92J9UPJPU
12 4 484
2019-12-10 17:30:04
18
40
38 Elder
freddy66
#YQC8YU09U
10 4 414
2019-12-11 20:45:47
95
112
39 Elder
ELKYN
#PJYPLCJLC
10 4 358
2019-12-11 11:49:09
64
160
40 Andres :v
#99PJ8JRJ9
9 4 269
2019-12-13 13:12:40
49
40
41 Stl
#9GC98P0U0
9 4 198
2019-12-13 21:35:23
7
80
42 joaco_lambor
#9VVUYC9QJ
10 4 181
2019-12-12 13:11:03
30
0
43 flavio
#22Q9J990V
10 4 144
2019-12-13 17:52:27
66
80
44 GLIB
#2Q0P2LUG8
10 4 119
2019-12-12 23:42:53
8
0
45 santaflow.026
#9QJQYVG8Y
11 4 112
2019-12-11 05:37:57
18
40
46 JESÚS
#YVCVYCLUQ
9 4 060
2019-12-13 22:30:09
422
408
47 Đấu trường 12 [TF] frudu
#YPGQ2GG88
9 3 688
2019-12-13 18:21:00
264
352
48 Đấu trường 10 MaNiTo0
#PP8VJRRC
10 3 140
2019-12-13 15:05:42
8
40
49
1
Đấu trường 10 zurdo91
#8UU92JRQ8
10 3 069
2019-12-13 19:23:28
368
380
50
1
Đấu trường 7 Masiu
#PVR9PQ0QY
10 2 205
2019-12-13 20:56:42
212
260

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)