EmpireFrance⚜️

#9CUG9RV2

50 555

49 / 50

EmpireFrance⚜️ •Recrute niveaux 8 minimum ⚡️ Actifs et donateur 🔥 Ainé 100 dons 👑

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 555
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Prince Noam
Phạm vi chiến tích 3 866 – 5 479
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 864
Elder 21
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Eternal
#292U9C8YL
12 5 479
2019-09-15 15:00:55
0
0
2 Elder
Dryzkarr
#2PJ0VPGVQ
12 5 408
2019-09-16 09:36:34
20
40
3 Elder
duff92380
#2YYR8Y9RP
13 5 400
2019-09-16 12:05:58
120
40
4 Elder
Poupi Bubulle
#80LRJ009
13 5 236
2019-09-16 06:13:54
36
40
5
7
Leader
Prince Noam
#99Q9PVU2
12 5 236
2019-09-16 12:17:44
78
24
6
1
Elder
{NbK] $£ {PrO}
#QU2CY0G
12 5 191
2019-09-15 19:39:53
0
0
7 Elder
Aaron
#2LJ8U8PJC
12 5 183
2019-09-16 11:01:58
31
0
8
2
Elder
oscar7
#9QCLRPYQJ
11 5 161
2019-09-14 04:33:23
0
0
9
1
Yllania
#YGPRCGG8
13 5 160
2019-09-16 10:15:48
38
40
10
1
host66
#PQRRJPJ
13 5 115
2019-09-16 10:44:13
18
50
11 Elder
PtitLink54
#Y8VCCYYC
12 5 113
2019-09-11 04:23:17
0
0
12
1
Elder
xyz
#9Q8C82Q9G
12 5 112
2019-09-16 09:25:03
74
40
13
6
Elder
fabulousfab
#PVVUJC8V
12 5 097
2019-09-16 10:41:03
0
40
14
4
cedric
#P2J89GC2
12 5 093
2019-09-16 05:00:49
20
0
15
1
Ska Tofil
#28QCGVUV9
12 5 049
2019-09-16 11:14:59
48
40
16 sanspitie
#29JCJ28JP
11 5 030
2019-09-16 12:22:03
18
40
17 Newluffy
#82VY9R29
11 5 026
2019-09-16 11:47:57
0
0
18
3
Bigouf
#88YVCCCJ2
11 5 020
2019-09-16 10:53:06
0
40
19
1
Elder
Johan
#V8YCCGV
12 5 016
2019-09-16 06:31:19
38
40
20 Elder
Ludwig
#RQG8J80
12 5 009
2019-09-16 06:13:24
46
40
21
1
Co-leader
Prince Nacim
#2Y98JQ00
12 5 008
2019-09-16 05:43:39
10
40
22
1
Elder
~=[Aniki]=~
#8C8LJURVQ
12 4 935
2019-09-16 06:00:16
10
40
23
1
Elder
Danny Boyle
#2JCPP8RYC
12 4 931
2019-09-15 16:11:25
0
0
24
3
Tanzer77
#2V0C0CL2
12 4 880
2019-09-16 11:37:27
38
70
25 Elder
sibe
#2RRJL9G0J
11 4 874
2019-09-16 10:44:49
0
0
26
5
edenlight
#8JC22JG2
11 4 861
2019-09-16 11:43:40
36
0
27
1
Elder
Tathan
#Y82VQ2CY
11 4 854
2019-09-15 17:42:53
0
0
28
1
POGBA
#2YUUL9VCG
12 4 846
2019-09-15 12:39:18
0
0
29 andi
#P098V9VJR
11 4 830
2019-09-16 05:14:54
20
0
30
2
Elder
Gioleamat
#2RV2VVJP
12 4 826
2019-09-15 08:02:05
0
0
31
1
giovanni
#28LYCCPJ2
10 4 816
2019-09-16 11:50:57
50
40
32 yesid el pro
#9C99R809Q
10 4 786
2019-09-16 11:11:22
28
80
33 diego
#8CG288PR
11 4 698
2019-09-14 14:18:49
0
0
34 bb nadège
#UJURVU0J
12 4 693
2019-09-14 22:28:50
0
0
35 truc
#2CRVPL2V2
11 4 655
2019-09-02 08:00:49
0
0
36 Elder
christophe Maz
#2998L8PL
11 4 648
2019-09-16 07:41:34
41
40
37 Elder
sturm
#90RGVUYCR
10 4 580
2019-09-15 17:14:37
0
0
38 Elder
change de nom.
#280LUUVRP
13 4 524
2019-09-06 20:39:51
0
0
39 mart1 ceste
#YQ8YQJ2V
10 4 512
2019-09-14 08:54:42
0
0
40 naitax
#P0R9GU88
11 4 459
2019-09-15 19:39:41
0
0
41 geraldine
#R08VVCL2
9 4 443
2019-09-12 16:32:38
0
0
42 LeRoiDuSommeil
#RUPJGUU
12 4 410
2019-09-14 15:31:17
0
0
43 Elder
KtZ_SoNNy
#Y2L2UUG
12 4 327
2019-09-15 23:44:24
0
0
44 ...issam...
#2QJJV8JY
11 4 320
2019-09-14 08:41:54
0
0
45 Gotax
#8C98R0UQQ
11 4 283
2019-09-16 06:49:17
46
40
46 margot
#2CCR0YYGJ
10 4 273
2019-09-15 11:50:42
0
0
47 Clem
#QLC8YCY9
11 4 253
2019-08-29 16:16:41
0
0
48 Lea
#80Q9Y90YY
11 4 187
2019-08-12 01:16:19
0
0
49
1
Đấu trường 12 micka
#8UL9YY8G
10 3 866
2019-09-13 19:40:26
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord