Gonk Lads

#9CRYUV2V

44 396

48 / 50

No sh*tters allowed woke up in my swag turn my bag on micro coc gang

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 396
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Brendan
Phạm vi chiến tích 843 – 5 074
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 690
Elder 14
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Blu
#8R20URGQ
12 5 074
2019-08-21 19:58:46
104
230
2 Elder
TODAR
#UQ0QLYY
11 5 022
2019-08-21 21:16:18
169
240
3 Co-leader
ecos
#8VJG9VQY
10 4 924
2019-08-21 20:51:31
8
0
4
1
Co-leader
jimmy
#9YV8LPRQ2
10 4 861
2019-08-22 04:07:39
340
230
5
1
DaYz Prime
#99QL00QL0
10 4 825
2019-08-22 05:26:49
184
280
6 CBoloz
#P8000GVGG
10 4 785
2019-08-21 21:50:11
0
0
7 MR AWESOME
#J9VJLL2
11 4 723
2019-08-21 04:18:42
115
145
8
1
Co-leader
shockdoc
#VQ0J902C
10 4 681
2019-08-22 03:53:09
42
0
9
1
Elder
Colin
#PQLQ2UV2
10 4 658
2019-08-21 19:39:30
49
130
10 DaYz Supreme
#2JRGG9U0
10 4 638
2019-08-20 02:05:26
108
50
11 NorthWitcher87
#PYVGCCU9
11 4 615
2019-08-20 16:37:25
0
0
12 Elder
Nick
#9VQ0L22J
10 4 598
2019-08-17 16:55:37
0
0
13 Co-leader
heebmister
#2V8C09JG
11 4 592
2019-08-14 22:42:39
0
0
14 Elder
cushman15
#22P09J00
10 4 584
2019-08-21 23:44:40
79
40
15 Co-leader
kanye2020
#CLCUYLGJ
10 4 565
2019-08-20 01:51:31
18
40
16 carullso
#PYL99GYV8
10 4 543
2019-08-22 01:49:15
0
0
17 Elder
ACmaxout
#9GL02ULV
10 4 515
2019-08-22 04:52:47
206
105
18 Elder
Barbarian
#VLY2L92Q
10 4 418
2019-08-20 21:31:03
0
0
19 Jay Is Awesome
#2U2YUURU
11 4 382
2019-08-19 21:58:40
7
40
20 JFam
#YR0CCQYG
10 4 355
2019-08-18 21:26:38
0
0
21 Elder
freeshmurda
#9LU9R8JVJ
9 4 297
2019-08-12 02:08:56
0
0
22 melhor do mundo
#22C2QR02C
11 4 278
2019-08-21 10:44:32
86
40
23 Ebrahim gamer
#2YR9QGYCG
10 4 268
2019-07-31 22:35:41
0
0
24 Elder
Hugh Janis
#228P8Y29J
11 4 249
2019-07-22 13:07:25
0
0
25 AirPods
#9CLYLCC8L
9 4 225
2019-08-04 22:15:33
0
0
26 jack
#89UQJJR2
10 4 157
2019-08-19 19:43:45
0
0
27 科比
#8Y9J8P2LG
10 4 138
2019-07-28 07:27:14
0
0
28 coopop
#PRQUU220G
8 4 088
2019-08-22 07:32:21
2
0
29 Elder
LeGenDArY
#8JJQ2VQUQ
10 4 051
2019-08-15 01:54:35
0
0
30 Clean Goblin
#LYYLVCY2
9 4 025
2019-08-19 00:17:46
1
0
31 The Name Jeff
#28L8J2UYG
12 4 001
2019-08-21 22:27:20
148
80
32 Đấu trường 12 Elder
jubjub
#9G90P922R
10 3 837
2019-08-16 17:28:22
0
0
33 Đấu trường 12 ester0silveira
#PQJ8PCV9J
9 3 703
2019-08-21 05:48:42
24
40
34 Đấu trường 12 Jewfro
#2URRJPUYP
10 3 678
2019-08-13 11:42:53
0
0
35 Đấu trường 12 ibrahimgamer999
#VJPL2GL8
10 3 645
2019-06-16 11:50:09
0
0
36 Đấu trường 11 Elder
Doublestuff
#98P8099P
9 3 463
2019-07-21 14:41:09
0
0
37 Đấu trường 11 JCclasher
#QJ0UUJ29
8 3 452
2019-08-16 05:51:28
0
0
38 Đấu trường 10 El Diablo
#89P2GLQ0
10 3 079
2019-08-15 11:48:56
0
0
39 Đấu trường 10 t-hawks#7
#2Q00C022G
9 3 029
2019-06-26 23:33:16
0
0
40 Đấu trường 9 Cjraatgever
#9V28Y88G
11 2 874
2019-07-17 09:18:37
0
0
41 Đấu trường 9 lee
#2LQCUC2LJ
7 2 862
2019-07-11 16:55:50
0
0
42 Đấu trường 9 Elder
Arsenal
#P90J0P00P
8 2 633
2019-08-20 17:28:52
0
0
43 Đấu trường 9 NEATO
#Y9LLJC922
6 2 610
2019-06-27 21:33:01
0
0
44 Đấu trường 8 Elder
xSnipesxSpiritx
#9QC29LYV2
8 2 537
2019-08-11 00:09:06
0
0
45 Đấu trường 8 AirPods
#PCR8PPQ9G
8 2 526
2019-07-05 18:39:19
0
0
46 Đấu trường 8 STAMHOUSE
#QVVJCGYL
8 2 338
2019-07-25 02:20:37
0
0
47 Đấu trường 6 cole.gamache
#U0J8QP9J
8 1 634
2019-05-17 16:07:19
0
0
48 Đấu trường 3 Leader
Brendan
#YURR20LQ
5 843
2019-06-05 17:16:33
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord