KOREAN ROYAL

#9CQPQJVP

56 747

46 / 50

✨2018•09•29✨ 🇰🇷KOREA CLAN🇰🇷 ✨가입조건:⚔전쟁일50+ 전시즌 5600+✨ ✨가입문의:카톡🆔️khckhc0925✨ ✨ONLY KOREAN✨ 🚫매너중시, 분쟁×🚫

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 747
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader ☆P¥THAGORA$☆
Phạm vi chiến tích 5 019 – 6 241
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 968
Elder 10
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 jinnnnp
#2LQUVJ8L8
13 6 241
2019-09-17 13:49:54
300
160
2 Darin
#JJVPL88U
13 6 102
2019-09-17 14:36:22
0
40
3 Co-leader
0.0910/1000
#LCQQ0J2V
13 6 059
2019-09-17 14:16:31
126
40
4
3
Co-leader
gukhwa
#P2QG8P9J2
13 6 030
2019-09-17 14:09:53
544
200
5 태공
#2QYGQRQ92
13 5 936
2019-09-17 10:34:28
136
120
6
4
Elder
민찬아빠
#2CLQ2YJCJ
13 5 918
2019-09-17 14:28:48
559
200
7
3
Elder
수박수박
#8L0PGQJLJ
13 5 914
2019-09-17 11:50:28
308
160
8
2
너무넘느
#909UQJPP0
12 5 909
2019-09-17 11:42:10
38
40
9
1
도현어사❤
#80LRLPGPC
12 5 864
2019-09-17 08:18:57
18
40
10
1
Co-leader
!Hoon!
#882GCP8V9
13 5 834
2019-09-17 06:56:04
56
160
11
1
Elder
오늘도..내일도意しい❤️
#2G9R8CVRL
13 5 807
2019-09-17 14:25:59
54
200
12
1
국왕
#82JJGUVPG
13 5 764
2019-09-17 13:27:05
20
40
13
1
BurgunDy
#89PR89VC0
12 5 732
2019-09-17 09:10:55
252
200
14
2
WTKJH
#PP2CUQGG
13 5 716
2019-09-17 11:54:50
26
80
15
2
Elder
Jeju island
#8PQ0CUQVJ
13 5 658
2019-09-17 13:58:38
334
200
16
1
fantasticfour
#U828P88Y
13 5 652
2019-09-16 00:32:12
0
0
17
1
민방위훈련중
#L8P2GYGP
13 5 613
2019-09-17 14:19:10
100
160
18 상용
#YCQL8Y2P
13 5 608
2019-09-17 12:10:24
126
160
19
6
Co-leader
감전된얼간이
#8LCJ9V8G
13 5 570
2019-09-17 13:39:33
284
200
20 코카콜라
#GRGRVYU
12 5 529
2019-09-17 08:17:09
30
80
21
10
정빔
#JCUP2J9L
12 5 514
2019-09-17 08:53:16
38
120
22
3
무사시
#YYU8PQQC
12 5 503
2019-09-17 14:34:31
10
40
23
2
정지원
#2QPC2VPJJ
12 5 489
2019-09-17 14:29:04
18
80
24
6
미누
#8002YU2RL
12 5 467
2019-09-17 13:34:24
0
160
25
3
나나니나니너
#9G2RVC922
12 5 465
2019-09-17 11:22:10
86
160
26
1
닐곰
#8P0Y0LYQ
12 5 455
2019-09-17 14:17:48
29
120
27
1
Elder
\\^__^//
#9UQ2RJ9LR
12 5 450
2019-09-17 14:27:02
266
200
28
5
낭만가가
#22R2PP8VY
13 5 443
2019-09-17 04:20:43
98
80
29
5
건규
#80PPY89CL
12 5 423
2019-09-17 14:13:08
90
120
30
3
[KOR]SARGE
#98R00P2P
12 5 381
2019-09-17 13:22:00
124
120
31
5
Elder
Saturnyoon
#99RGR298
13 5 331
2019-09-17 10:08:40
130
118
32 Leader
☆P¥THAGORA$☆
#22CL90JVQ
13 5 301
2019-09-17 11:35:01
208
120
33 1st
#YJ802VC0
12 5 284
2019-09-17 14:28:43
230
190
34
5
혼모노
#80RUCYP28
13 5 284
2019-09-17 03:00:59
144
80
35
1
Co-leader
DERTH NOTE
#GG2LJCYJ
12 5 203
2019-09-17 07:19:32
72
120
36
4
Elder
《초심》
#29YVC08VG
13 5 200
2019-09-17 14:32:17
128
130
37
2
Elder
☆­ Park™­ ☆
#PLGL80CL2
12 5 186
2019-09-17 14:38:47
168
200
38
4
Jay
#G2QJRVJU
12 5 180
2019-09-17 14:23:43
178
80
39
1
카무이
#P2YLYJ9YP
12 5 154
2019-09-17 12:58:52
38
200
40
2
세계공주
#2G9J0UQV9
12 5 144
2019-09-17 13:14:08
94
120
41
4
Elder
그나그나
#PLP92QPLC
12 5 141
2019-09-17 14:08:07
266
180
42
3
jarji넘버원
#VRVPL90C
13 5 140
2019-09-17 10:41:01
18
80
43
2
강민석
#9LU8V0Q2C
11 5 130
2019-09-17 12:40:26
68
120
44
3
Elder
qqqql
#P2C0QYUV0
12 5 096
2019-09-17 14:35:27
80
230
45
2
더워
#8QR9CG99
12 5 069
2019-09-17 08:59:42
30
80
46
2
Mercedes-Benz
#CQ9JR2LC
12 5 019
2019-09-17 13:48:39
20
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord