Death Squad

#9CQ2C98

49 764

50 / 50

Hi everyone! Happy clashing !! Donate cards , participate in clan ch3st , be loyal to clan !!!!!!💥 COC CLAN #G0980JUG

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 764
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader ReDDeVIL
Phạm vi chiến tích 4 331 – 5 403
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 723
Elder 14
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
ReDDeVIL
#2PRG820R
13 5 403
2019-10-19 03:36:58
782
560
2 Co-leader
pintu
#UCLU88YC
12 5 368
2019-10-19 12:57:02
248
520
3 AKHIL
#29J8L9UUY
11 5 196
2019-10-19 15:12:01
309
520
4
3
Co-leader
sirfapsalot
#GQG9RLQ
12 5 157
2019-10-19 14:22:11
145
160
5
1
Co-leader
Zeus
#299Q0QPV8
13 5 114
2019-10-19 15:20:47
754
520
6 Elder
KING REMO
#22YCVQJQ
12 5 099
2019-10-19 05:19:09
360
400
7
2
Thug4life ✌
#G0JY8CP9
13 5 079
2019-10-19 13:54:45
298
440
8 Co-leader
King Robles
#9C289RUU
12 5 063
2019-10-19 03:32:12
549
440
9 @deniel
#80P2JRR2
12 5 035
2019-10-19 07:50:04
194
160
10
6
Co-leader
Rahul
#RR2UR8UL
12 5 021
2019-10-19 14:18:15
538
240
11
1
Elder
sindupraveen
#PCYJPYUL
12 4 998
2019-10-19 11:32:14
36
0
12
10
Elder
chirag
#2GGQUCYJJ
11 4 991
2019-10-19 14:35:04
88
0
13
2
VishHacker
#P9PJG0G8
11 4 941
2019-10-18 11:44:37
18
115
14
7
ABD
#8V0L9LUJJ
12 4 914
2019-10-19 12:40:37
154
160
15
3
Elder
Natraj
#R0LY0CCV
11 4 910
2019-10-19 09:53:59
82
40
16
3
Elder
chuman
#29JLU2VLP
12 4 884
2019-10-19 09:45:07
46
40
17
4
Co-leader
mamch
#8G008UVQQ
12 4 882
2019-10-19 13:45:51
256
0
18
10
Soroush.ra
#8VC8J8YG
10 4 873
2019-10-19 09:51:13
112
360
19
1
Co-leader
iiSARATHii
#800JCQGGG
10 4 870
2019-10-19 13:58:57
0
0
20
3
Elder
Undead
#C8JLGG0U
10 4 858
2019-10-16 06:10:49
238
200
21
6
SKULL CRUSHER
#8YQL0G8
11 4 851
2019-10-19 10:22:15
302
200
22
4
Elder
conquerer⚡️
#8UR80QP2Q
11 4 850
2019-10-19 08:25:20
397
320
23
9
Aroob
#80P8C82QP
11 4 801
2019-10-19 13:48:43
164
240
24
1
Co-leader
£[email protected]@lih£
#8PCJLVR2L
11 4 793
2019-10-12 08:14:32
0
0
25 Elder
REAPER!
#822LV8VU
12 4 783
2019-10-13 13:22:51
0
0
26 Rtrinity
#2908G29V
11 4 773
2019-10-18 10:21:52
162
160
27
3
Ice Golem
#2CQRRQPPG
11 4 766
2019-10-19 10:08:53
124
0
28
4
Elder
Inferno Bat
#90RGY8YY2
10 4 763
2019-10-19 13:30:09
168
208
29
2
popot
#9QY0GPCR8
11 4 738
2019-10-19 12:50:15
132
40
30
1
Golem
#Y9J20JQ8
12 4 732
2019-10-16 06:42:32
27
120
31 Co-leader
[email protected]
#GGUV2P8
11 4 724
2019-10-19 14:53:51
78
240
32 Elder
yash
#9UQLRCL8G
11 4 709
2019-10-19 15:42:44
30
120
33
5
Co-leader
Ramkishore
#YVPLJU8G
12 4 684
2019-10-19 12:53:41
242
280
34
1
Siddharth low
#9CL80U9R8
10 4 673
2019-10-17 06:01:37
46
80
35 EpicGamerTv
#QYRCULGC
11 4 653
2019-10-19 00:56:28
44
80
36
5
Co-leader
vivecb
#290R28LJJ
10 4 643
2019-10-19 12:29:26
8
0
37
1
Co-leader
◆HellBoy◆
#YC9RPPUJ
10 4 639
2019-10-17 04:10:40
10
40
38
1
ghree
#P8LQJY8UV
10 4 627
2019-10-16 10:42:59
56
40
39 Co-leader
osiris
#LURRCC2
13 4 624
2019-10-17 06:33:13
101
200
40
6
⚡AlphaCharlie⚡
#R98YRRQV
9 4 621
2019-10-19 13:36:29
305
240
41
1
Elder
THE SLIM SHADY
#8R9V2R9VG
10 4 583
2019-10-11 09:43:18
0
0
42 dark worrior
#9YJPQL8QJ
10 4 574
2019-10-18 02:10:26
122
160
43
1
BOSS
#20JY9LJ8R
10 4 539
2019-10-14 12:26:30
18
40
44
1
broadsword
#28ULYUQRU
11 4 525
2019-10-12 14:47:44
0
0
45
2
Gagan Tyagi
#8RVL2G2GL
10 4 522
2019-10-19 15:44:31
348
200
46 Beast_Incarnate
#LQU98YLV
11 4 452
2019-10-18 17:56:09
18
80
47 ÀJ ŔØÇKŚ
#2Q8YVGQV8
11 4 358
2019-10-16 12:34:26
0
0
48 Elder
darkwizard
#8UQP9JRCJ
10 4 358
2019-10-19 12:02:43
48
80
49 Elder
Kaif.wizard
#8YPGJ0VU
10 4 354
2019-10-19 05:25:06
174
240
50 Elder
SHAIKH.WIZARD
#8CVGCRJRQ
10 4 331
2019-10-19 06:33:07
122
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord