IRAN VIP

#9CPR8PYQ

48 015

49 / 50

سلام رک پرمیکنی وار میزنید بیا داخل ، کلن خودته رفیق تاسیس:۷۹/۴/۷۲😎😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 015
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Mahdi
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 227
Thông tin hội
Vị trí Iran
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 600
Elder 19
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
arash
#89P880PVU
11 5 227
2019-10-15 08:11:48
74
0
2 Co-leader
momali..dalton
#CJL2VQ
12 5 056
2019-10-15 08:49:52
265
120
3
3
Elder
mosi
#P2Y2QGP9U
12 4 980
2019-10-15 09:52:33
198
160
4
1
Elder
milad
#2PCY0YGL9
12 4 933
2019-10-14 18:22:00
20
0
5
3
Elder
james bond
#YRPQV8R9
12 4 932
2019-10-15 06:07:49
148
80
6
1
Elder
گودزیلا
#9JUQCUL2R
11 4 930
2019-10-14 18:37:13
60
0
7
3
Co-leader
saeid.m
#9C0YQ28R2
11 4 912
2019-10-15 07:51:39
46
0
8
4
Elder
★ àdél ★
#8JLU9U9R
12 4 900
2019-10-14 22:14:14
68
80
9
2
Elder
MoHaMmAd
#8VCC0VRL
12 4 874
2019-10-15 07:32:04
184
160
10
1
Co-leader
m.r78
#8CLGCVCJP
13 4 852
2019-10-15 10:11:16
204
120
11
1
Co-leader
fatiii
#YL028PLUV
10 4 852
2019-10-15 06:53:12
108
110
12
3
mj
#29GJPYGR
11 4 828
2019-10-15 10:06:27
0
80
13 KiNG oF ROYAL
#22RLG8V9
12 4 807
2019-10-15 06:03:50
30
80
14 ANTONIO 27
#PUG0U0U9U
10 4 802
2019-10-15 05:31:43
28
30
15 Elder
Leruseحسین
#9090RYRPY
12 4 798
2019-10-15 08:51:16
32
120
16 Elder
مهدی
#9VGY0V28
11 4 773
2019-10-14 06:10:31
48
40
17
13
Elder
mehdi
#C0JUGJUC
10 4 738
2019-10-14 21:55:02
10
0
18
1
امیر حسین
#JCL0QJQY
11 4 713
2019-10-14 19:12:06
120
80
19
1
max23
#2J02Q9J0J
10 4 710
2019-10-14 20:22:54
20
80
20
1
seyed
#8GVL98UU
11 4 703
2019-10-09 21:21:34
0
0
21
11
reza65
#9VJGVJJLU
11 4 702
2019-10-15 09:02:52
80
80
22
2
ALi sezar
#9G0Q0Q9CC
10 4 688
2019-10-15 06:44:44
36
80
23
3
Co-leader
mmdwest
#8U9JGQ9VG
12 4 684
2019-10-15 09:55:52
134
140
24 Elder
king azs
#PRQ8CPRUR
10 4 684
2019-10-15 07:31:04
25
40
25
2
mohammad.mahdi
#9GLCYRP2Q
10 4 673
2019-10-14 16:19:56
0
0
26
5
Elder
امید
#9PU2LR0G9
11 4 670
2019-10-15 04:53:56
60
40
27 javad
#9R2PLYUVJ
9 4 666
2019-10-15 09:49:25
10
40
28
6
JavadZiya
#2UQ0CGV09
10 4 663
2019-10-15 05:17:36
60
60
29
2
HELBOY
#9GRQRGPGY
9 4 648
2019-10-14 16:11:09
0
40
30
5
mohammad
#LQVQ8P02
10 4 643
2019-10-15 05:27:04
0
0
31
3
Elder
explosioOon
#YUPPLYV2
12 4 634
2019-10-14 18:17:37
0
40
32
3
vahid
#80YCCQPJ0
10 4 626
2019-10-15 07:50:14
28
80
33
2
sarbaz
#22Y8YPGYJ
11 4 617
2019-10-14 23:18:35
20
40
34
1
Elder
Hossein.b
#Y0PYU9GCG
9 4 603
2019-10-15 09:56:25
266
120
35
2
m.s.marhaba
#YURU80LV0
9 4 596
2019-10-14 11:15:49
28
40
36
2
Elder
ARASH
#PV22JC9V
10 4 531
2019-10-10 17:59:55
0
0
37
1
$ AM!r $
#Y288P0JQQ
8 4 524
2019-10-14 17:21:33
10
40
38
1
javad
#9CP89PQRC
10 4 494
2019-10-13 13:45:12
0
0
39 Co-leader
☆MARYAM☆
#8GQJJV92
12 4 478
2019-10-11 01:34:30
0
0
40
2
علی
#YLR8JL0P2
9 4 451
2019-10-15 03:56:45
84
120
41
1
حس خوب
#2J8Y2CG98
12 4 450
2019-10-13 19:10:43
0
0
42
1
Elder
THE MONSTER
#9J9C90Q2V
10 4 440
2019-10-14 11:26:21
0
40
43
1
شروین جون
#PVVRV0PJG
9 4 403
2019-10-15 10:04:37
20
60
44
1
!AvAtAr!
#9VL0L22C
11 4 387
2019-10-14 14:49:18
30
40
45
2
Co-leader
korosh
#8CJGQGR0Y
11 4 193
2019-10-15 09:04:08
10
80
46
1
Elder
wolf
#2Q0RJRU
11 4 100
2019-10-05 09:25:48
0
0
47
1
Leader
Mahdi
#VQLLUQ8R
11 4 062
2019-09-22 18:58:19
0
0
48 Elder
mostafa
#9G2VP2
11 4 007
2019-10-15 08:09:11
36
40
49 Elder
mojtaba
#CJGYRPPL
12 4 001
2019-07-19 17:40:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord