PATRONES ROYALE

#9CCY22G9

54 559

48 / 50

Cantera oficial de PATRONES TM 💀 @patronestm 🐦▪️Equipo competitivo ☝️▪️Discord 🎮 Top 🇪🇦▪️#plomoXplomo - +80ww - R49 🔄

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 559
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader PTR Álvarocr
Phạm vi chiến tích 4 702 – 5 916
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 192
Elder 13
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
⚡S.Paredes⚡
#2PLJCYC
13 5 916
2019-09-19 22:47:40
682
440
2
1
Elder
PabloIglesias
#PJ89Q9QP
13 5 863
2019-09-19 22:20:03
252
440
3 Co-leader
DarK S.D
#28URPQVU
13 5 804
2019-09-20 01:06:33
224
280
4 empotrador17
#8G2LQ2Q2G
13 5 729
2019-09-19 19:34:27
468
280
5
1
Elder
Alex
#2PJUQ2PY
13 5 627
2019-09-19 23:21:23
470
400
6
1
Elder
⭐Juanan⭐
#PUQJUQY2
13 5 599
2019-09-20 05:01:07
442
390
7 Elder
Minion
#8Q2UCU99P
12 5 533
2019-09-19 20:47:28
106
240
8
3
Elder
oscarrj15
#9QC0JR20
13 5 525
2019-09-20 05:20:54
686
480
9 Co-leader
señor x
#2CQ98CP2Q
12 5 523
2019-09-19 23:49:24
203
0
10
2
CHARCUtero
#QUVYP9CC
13 5 521
2019-09-19 23:18:24
582
480
11
5
cz novato
#99JQUY0V8
12 5 521
2019-09-20 03:09:26
272
260
12
2
Co-leader
DreamWorks
#92UG80GPU
12 5 515
2019-09-20 03:30:01
376
480
13 Elder
Búfalo Julito
#8YQVCVRR8
13 5 502
2019-09-19 16:43:46
300
320
14 Valar Morghulis
#2289YLQQU
12 5 492
2019-09-19 22:13:38
20
40
15
1
CHARCUterito
#CVVRR22G
13 5 480
2019-09-19 22:16:43
540
480
16
10
skeith
#2PJQJCQU2
13 5 445
2019-09-20 00:10:50
458
320
17
5
Pupi21
#9Y0JQ9VPR
12 5 440
2019-09-20 05:05:29
448
390
18
2
Elder
mch_mario7
#208UYUPV
13 5 412
2019-09-19 16:38:14
175
280
19
4
GuayoTa
#UGVYVQVR
13 5 408
2019-09-19 23:18:51
516
480
20
3
Leader
PTR Álvarocr
#9JGPQQP0L
12 5 383
2019-09-19 23:48:40
432
400
21
3
Co-leader
ALVARØ
#20J2GR0U
13 5 382
2019-09-20 05:10:52
572
320
22
3
PTR C.e.F.O.
#9G0VJ8QLJ
12 5 364
2019-09-20 00:18:24
252
120
23
1
ErasmoMan
#28P0VJYLV
11 5 362
2019-09-19 21:19:09
54
80
24
1
MMPROHATER
#9C0P29J8G
11 5 325
2019-09-20 03:23:10
290
440
25
3
Elder
Cris
#2Q2RPUQ8R
12 5 300
2019-09-19 14:47:08
76
80
26
1
Elder
VIC_13
#2GJ0JY2UY
13 5 290
2019-09-19 22:55:18
336
360
27
6
Elder
ControlXX™
#2Y0R9GQLJ
12 5 266
2019-09-19 17:56:23
78
280
28
1
Carlos_GC7
#RU9G9PYR
12 5 229
2019-09-15 17:42:13
0
0
29
5
⚡⚡ACHRAF⚡⚡
#G0CLJQCP
12 5 195
2019-09-19 10:35:13
7
80
30
1
PTR -ATOM-
#PQPVVCUYU
10 5 189
2019-09-20 04:08:23
0
520
31
1
IÑIGO TONTO
#GP9YRL8G
12 5 169
2019-09-19 20:50:19
100
240
32
1
Elder
eKaInLoR_07⚡
#29URVJVG
12 5 129
2019-09-19 05:47:56
236
280
33
1
JBR
#2G0LQPVCJ
11 5 095
2019-09-19 22:55:02
20
0
34
1
p.calle16
#Q02GVY8U
12 5 089
2019-09-19 23:00:14
390
280
35
2
Dark AngelYG
#890Q8PVGP
11 5 079
2019-09-19 00:04:13
0
40
36
2
Samu_05
#GY8J92R
11 5 066
2019-09-19 19:30:59
120
160
37
3
⭐NEILSTAR⭐
#2VG9GCQ
12 5 062
2019-09-18 15:40:41
0
40
38
1
DoggyRoyale™
#9Q00UVYY
13 5 055
2019-09-19 23:07:53
160
200
39
3
Liviu™
#P2VVYV89
12 5 050
2019-09-19 12:19:25
38
80
40
3
Co-leader
Alvarocr2
#P8JRJ9Y2G
11 5 037
2019-09-19 23:48:58
429
400
41
1
PTR ANDY
#RQCLPP
13 5 023
2019-09-13 10:56:03
0
0
42
1
Elder
andres!
#29RRVR2R
13 5 006
2019-09-19 21:43:47
134
0
43 ALX
#VLCRUPPJ
12 5 002
2019-09-20 03:06:24
0
32
44
2
Osrever
#8JPLR9LJJ
12 5 000
2019-09-17 21:42:41
40
0
45
2
Arnau_88
#289RPLLG
12 4 924
2019-09-19 20:16:27
146
200
46
2
Co-leader
---PAPIFAYA---
#UQJ2GGU
13 4 835
2019-09-16 16:18:45
18
0
47
2
Samuelbf2000#12
#8GQLJCL0V
13 4 791
2019-09-20 00:06:08
823
480
48
2
Elder
F+A
#LP2CGUUG
12 4 702
2019-09-19 13:11:51
10
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord