DreamTeam

#9CCQQ0VP

52 459

43 / 50

PB-4300🎯Win war. Min-50🏆. ANTES DE MANDAR PETICIÓN DE CAMBIO PREGUNTAR🚫. Clan creado:09/09/18🎯😎. COMPLETAR RECOLECCIÓN.🏅♦️

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 459
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Allan780
Phạm vi chiến tích 4 090 – 5 912
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 300
Elder 8
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
chico sosa
#2JUQCCVGR
13 5 912
2019-07-16 14:29:34
158
120
2 Elder
Ozkario
#Y0VCQRU8
12 5 663
2019-07-16 14:35:31
179
120
3
2
TheJuanPro:)
#L8U9VPJC
12 5 620
2019-07-16 02:41:58
82
80
4
2
Elder
Sr. Blanco
#P88Q98VU
12 5 611
2019-07-16 14:08:02
219
160
5
2
Phoenix
#8PJ28QC98
12 5 602
2019-07-15 22:42:33
98
120
6
3
Co-leader
●○JuanFran○●
#2PCY9J0RY
12 5 600
2019-07-16 16:47:52
118
80
7
3
Co-leader
niggi
#8PL2C8PRG
12 5 567
2019-07-16 15:50:55
507
160
8 Co-leader
RAGNAR LOTHBROK
#VVCR20RR
12 5 523
2019-07-16 15:35:56
88
80
9 Co-leader
manuel.Z
#2LQ0V28YJ
13 5 440
2019-07-13 05:13:38
0
0
10 Co-leader
Uri27
#90R0JLGV0
12 5 401
2019-07-15 22:47:03
24
40
11 ferz
#2P8L90Y9
13 5 345
2019-07-16 15:27:00
54
160
12 Elder
miranda
#2LY9QCQGL
12 5 330
2019-07-16 16:02:48
314
160
13
4
Alx_beat_72
#8J2U8JYP2
12 5 325
2019-07-16 13:48:20
48
0
14
1
Co-leader
alberto
#8VJCP20JC
12 5 320
2019-07-16 16:53:32
66
200
15
1
AZZTK :V
#UY0990GV
13 5 285
2019-07-16 16:20:55
64
120
16 Co-leader
Apuigl1985
#2RJY2YY90
13 5 281
2019-07-16 14:46:45
226
160
17
2
Elder
yair 260
#820YJGQQQ
12 5 263
2019-07-16 13:53:04
148
170
18
2
[Mx] Päblö
#2PY89PG
13 5 222
2019-07-16 14:48:54
120
120
19
1
Elder
Dänniiëëlle
#92QGR9088
11 5 208
2019-07-15 20:57:32
28
0
20
1
Co-leader
sin paro
#8ULG20V8
12 5 195
2019-07-16 04:23:11
98
40
21
2
maestro f
#80G2GR90C
12 5 180
2019-07-16 04:46:11
30
120
22
3
Fernandios
#PPG08CYYY
12 5 127
2019-07-16 16:29:30
170
160
23
1
Death Soul
#922RPVGU9
12 5 113
2019-07-16 13:37:57
234
160
24
1
Liuman
#29V9LPUPV
13 5 112
2019-07-15 19:46:00
0
0
25
1
Niek
#8Y2J0UQCR
12 5 101
2019-07-15 01:24:26
38
40
26 Co-leader
EduardoMuñoz
#C0J2GP22
12 5 100
2019-07-16 15:15:45
0
0
27 nyto
#8YJ80C2C9
11 5 058
2019-07-16 14:00:31
0
160
28 Co-leader
bajista n1
#8PUY2UJLQ
12 5 051
2019-07-16 12:11:15
82
0
29 Co-leader
CABRERA
#V9JV8L98
12 5 045
2019-07-16 16:26:27
74
120
30
3
Peque Liz ❤
#URQ8CQY8
12 5 020
2019-07-16 14:42:35
0
80
31
1
Elder
lava
#9ULURYJ9G
11 5 010
2019-07-16 16:48:55
97
130
32
1
Leader
Allan780
#8JGJ9YC2J
12 5 008
2019-07-16 15:07:39
168
200
33
1
NeRieL
#22QC8UULU
12 4 997
2019-07-16 12:04:16
78
120
34 Co-leader
jedi :)
#90UJLYUPQ
12 4 873
2019-07-16 15:08:39
186
200
35 Co-leader
Gerardo11
#2CCJ9P8RC
12 4 860
2019-07-16 01:57:53
10
40
36 Elder
eva
#PVUG98PV
12 4 818
2019-07-16 05:52:52
16
80
37
1
Co-leader
Uriel27
#9GYQ80C8L
10 4 740
2019-07-16 04:27:03
8
40
38
1
Co-leader
MINI JEDI
#8LYRPUU08
11 4 662
2019-07-16 16:38:47
128
160
39 Co-leader
Jedi Hdez 2.0
#8VGJ9V2CC
11 4 627
2019-07-16 16:39:45
182
200
40
1
Co-leader
JEDI 19/06
#8QVUQC82Y
11 4 517
2019-07-16 16:39:24
160
200
41
1
Co-leader
Chucho1_YT
#8LG9GUPLC
11 4 511
2019-07-11 16:13:30
0
0
42 Jedi ✊⚽
#8UJ82UJGG
11 4 453
2019-07-10 13:13:54
0
0
43 Co-leader
AngyBb
#8YRRV90QG
11 4 090
2019-07-07 15:58:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord