TÜRKİYE

#9C9PG0PG

49 662

45 / 50

Klanımız kardeşlik üzerine kurulmuştur. Sadece kalıcılar,bagışcılar ve klan savaşlarını kullanan kisiler gelsin.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 662
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader MUHAMMED
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 465
Thông tin hội
Vị trí Thổ Nhĩ Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 540
Elder 12
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ziro
#9LRC9RVCY
12 5 465
2019-08-23 19:28:49
495
385
2 Elder
fatih
#8JUV08JJV
12 5 358
2019-08-23 21:27:16
1074
520
3 Elder
samo
#9RJR8000U
11 5 306
2019-08-21 09:09:59
42
80
4 Elder
Kutsalnot
#9QP2JV20R
12 5 280
2019-08-23 18:55:34
138
280
5 Kayra Han
#8G0L8U2LV
11 5 276
2019-08-23 15:45:23
112
240
6
4
Co-leader
aanl
#8GC2LLQGJ
12 5 227
2019-08-23 21:10:58
337
512
7
1
Co-leader
mehmetali
#9URPRUYL2
12 5 207
2019-08-23 21:03:28
407
280
8
1
ahmet1905
#20JVQG8GP
12 5 177
2019-08-23 19:25:08
214
200
9 qaz
#8J20J8GCC
11 5 171
2019-08-24 01:17:51
260
240
10
2
Elder
Emin Yyl31
#P22U0JQ
12 5 155
2019-08-23 23:56:43
82
200
11 Kayra
#2PY0J2PQ2
11 5 104
2019-08-23 15:10:55
115
272
12
4
alicakir53
#2YJ0VJRPJ
12 5 100
2019-08-23 23:32:28
292
250
13 E-DiMoN-H
#98LRJVLP0
11 5 022
2019-08-23 23:18:21
107
360
14 engn
#P2PVYQLPY
10 4 995
2019-08-23 15:37:10
259
240
15 ByBAŞKAN
#2U8P0U99P
10 4 988
2019-08-23 22:25:06
189
320
16 ΣL мΔΣςτRΟ δΣ G
#QRYGVVPR
12 4 930
2019-08-21 20:42:46
18
120
17 Elder
Barış!
#9PPVJCJJ
11 4 901
2019-08-21 13:19:44
222
190
18
4
Elder
Merkür
#PVY0QYRR8
10 4 900
2019-08-23 19:56:32
832
400
19
1
Elder
alperenakbaş
#9RJ2V908
12 4 873
2019-08-23 19:32:02
84
120
20
1
harun
#8QLG8RPL
11 4 848
2019-08-23 23:00:32
167
240
21
2
OttomanArmy
#8VVYRCULY
10 4 835
2019-08-23 22:03:59
474
384
22
2
idhem
#YYQ0RJ2QY
10 4 832
2019-08-24 01:31:18
38
60
23
2
Bekir
#P8QQPYVG2
10 4 822
2019-08-23 19:43:01
296
320
24 Ferhat San
#2Y0UCUL98
10 4 763
2019-08-23 16:37:01
10
0
25 ♡EDVIN☆YASMIN♡
#9CG0V8Q2J
10 4 763
2019-08-24 01:10:05
50
40
26 Elder
Ali
#9CQYGJCLQ
11 4 761
2019-08-21 07:25:47
0
0
27 bayram
#99P0LC2CU
10 4 747
2019-08-23 13:23:43
11
0
28 eğitimci yuso
#JUQU08VJ
11 4 736
2019-08-23 19:05:39
8
0
29 INFLAMES
#9UPVPYY8C
10 4 728
2019-08-22 21:34:02
10
120
30 Megalodon
#20JU20CJ9
9 4 722
2019-08-23 06:30:32
138
280
31 cino
#9UVU8CJUY
10 4 716
2019-08-23 22:53:51
0
0
32 Elder
kerem
#9CRPRJJRG
9 4 668
2019-08-20 16:55:45
2
40
33 Ex6tanz
#2PULVPYLU
10 4 639
2019-08-21 09:35:11
0
0
34
7
GreatTimeTR
#28JGJ2YG0
10 4 621
2019-08-23 20:17:44
260
80
35
2
Mehmet Sefa
#2RPYCPPCY
10 4 616
2019-08-23 15:08:42
75
120
36
2
reis55
#992L0J9JU
10 4 603
2019-08-24 04:24:19
42
120
37
2
EFE Aydın
#2YGPQUR90
10 4 601
2019-08-22 09:57:09
0
160
38
2
yavuz
#JUV8V0LP
10 4 598
2019-08-23 20:59:54
431
160
39
1
Arapşükrü
#YPC9J80Q
12 4 479
2019-08-15 17:20:17
0
0
40 Elder
Deniz
#JCC8J8V
11 4 461
2019-08-23 17:09:12
209
480
41
1
Elder
Uzayveevren
#P9JQ9200U
9 4 316
2019-08-23 21:20:34
154
190
42
1
Elder
Abdülhamit Han
#8QCC2U0U
11 4 302
2019-08-23 20:17:40
384
400
43
1
SmallTimeTR
#29QLY8CQC
10 4 269
2019-08-23 16:02:44
120
0
44
2
Mellon
#PYLYU8PJL
10 4 002
2019-08-24 03:04:33
102
320
45
2
Leader
MUHAMMED
#2RCYUVPLY
12 4 001
2019-07-23 18:36:59
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord