TBK

#9C2GGPUV

49 565

45 / 50

[Membre FCCR] Clan Ladder◾️Regla del 49🔄◾️⬇️TBK Golem ( Cantera Oficial) Obligatorio recolectar y jugar War.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 565
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader Khaleesi
Phạm vi chiến tích 4 582 – 5 306
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 180
Elder 10
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
($pepe$)☺
#2G8YGLQ0L
13 5 306
2 653
466
160
2
1
Elder
usufructo
#9G0UP9JU
13 5 258
2 629
150
200
3
1
DrPerez
#2YVVCLUUU
13 5 234
2 617
160
200
4
1
Leader
Khaleesi
#ULJ2YJGY
13 5 232
2 616
30
120
5
1
Elder
xavVvi
#VVGC82RL
13 5 214
2 607
334
200
6 Elder
Arg Light 22
#902CCYYQ
13 5 160
2 580
20
120
7 Chesterfield
#GJYRV0YU
13 5 146
2 573
100
70
8 Elder
enjoy
#RJR80JGL
13 5 131
2 565
182
0
9
15
LORD BARRAGÁN
#2GV0J2YG
13 5 123
2 561
56
160
10
6
Pilon
#V0CPR0PC
13 5 029
2 514
196
200
11
1
Elder
LinkinPlan
#RPGP2C
12 5 026
1 256
28
120
12
3
Elder
Psycho Crazy
#2R89GJ0VL
13 5 023
1 255
568
200
13
4
Co-leader
JuniorCurry30
#20RG0RYR
13 4 993
1 248
36
160
14 Elder
¥EsalvadoE¥
#LRCRV0YQ
12 4 947
1 236
162
80
15 javigv77
#LG8QGV8Q
13 4 940
1 235
206
80
16
3
Markiños
#2C9V98U9
12 4 921
1 230
30
150
17
3
Elder
uryepa
#89QYJYJ
13 4 919
1 229
234
200
18
5
Elder
jl
#89JQQLJC
13 4 918
1 229
270
200
19
8
Bob esponja
#8V8QRGRVP
12 4 915
1 228
314
160
20
8
javato
#800YRP0L9
13 4 906
1 226
128
200
21
11
guin34
#88Y8Y9ULG
12 4 905
588
100
160
22
1
NOEMI Y JJ
#9Q22Q229
12 4 902
588
0
160
23
5
Co-leader
Di-vany
#82LGYVVGC
13 4 894
587
216
200
24
2
tibiaso
#RPL0L9VY
12 4 892
587
20
80
25
2
makoki14
#PQC2C8Q
12 4 889
586
10
40
26
1
Diegote
#2PCUC9Y8P
13 4 881
585
88
120
27
4
Co-leader
TTete83
#22YLR2PUJ
13 4 856
582
88
160
28
2
cardenawer
#9VJ09YCR
12 4 843
581
20
120
29
2
cr7 adri
#22YYURGUQ
13 4 813
577
30
0
30
2
SuaX d-.-b
#PY2PVG9P
13 4 811
577
20
40
31
2
tomas602
#2L08Q9JC
13 4 809
480
328
200
32
3
favgar
#99JYVC2G
13 4 806
480
438
120
33
1
Parratyon
#9CUP02J
13 4 800
480
168
200
34
4
Lodbrok
#LYYQCVYP
13 4 775
477
196
200
35 morenito56
#2QLRUUP0
12 4 769
476
114
160
36 Co-leader
Mr.CuRtO
#29880CYJC
13 4 758
475
20
40
37 Elder
Kuzko_190
#QVQUJ2GL
12 4 750
475
0
240
38
1
XxRANEROxX
#G8CQVYL8
13 4 703
470
50
120
39
1
matias D.
#GYL8YJYJ
13 4 675
467
48
160
40
2
Aleix244
#YRCGPR0
13 4 673
467
50
200
41 Torexte
#2P29UCJ9
13 4 672
140
204
200
42 Javier
#2R029C88Q
13 4 652
139
0
0
43 Christian
#JGVR900
13 4 651
139
58
80
44 Rubén
#VC8C8J
12 4 624
138
0
0
45 FranViz
#8J9PGC
12 4 582
137
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord