Belgium Team

#9C0P8G20

46 024

49 / 50

clan adulte et actif participation aux gdc obligatoire et min 200 dons par semaine

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 024
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Natchos
Phạm vi chiến tích 3 630 – 5 108
Thông tin hội
Vị trí Bỉ
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 696
Elder 11
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
Natchos
#2CQUYRGJ2
12 5 108
2019-10-16 18:01:10
68
160
2
1
Co-leader
Lord Strihoux
#9CQ98CUQ
12 5 099
2019-10-16 21:28:03
194
120
3 Elder
JeromeGuy
#98QGVG9GU
11 4 755
2019-10-16 22:19:12
66
200
4 lecter007
#9UL9URL29
11 4 724
2019-10-16 20:09:06
178
136
5
3
Elder
bnj2003
#PCR2YPYJ2
10 4 703
2019-10-16 19:26:18
144
200
6
1
Elder
apox1
#PG9PQPYUU
10 4 693
2019-10-16 19:18:15
392
360
7
1
Elder
keyzz
#P0R2UPQQ
11 4 683
2019-10-13 13:01:37
0
0
8
11
☆wil^wolf☆
#YJ0U8JYR8
9 4 677
2019-10-16 18:26:35
94
240
9 theblaster
#ULGJJGJG
11 4 658
2019-10-16 12:59:22
31
0
10
3
PreDazZz
#2RY8Y9P0L
10 4 658
2019-10-16 21:25:02
2
0
11
1
riddick
#2PLQ9PQ8Y
11 4 647
2019-10-16 13:25:45
76
120
12
1
Elder
Taktak7110
#Y8QYQVPP2
9 4 647
2019-10-16 19:27:28
178
200
13
4
~_HUGO_~
#Y8P2V2G2
11 4 636
2019-10-16 19:29:54
264
160
14
2
Fabio
#QRQ9V9QP
12 4 624
2019-10-14 20:53:12
10
30
15
2
Elder
XxsusanoxX09
#P9VQJ90R
10 4 618
2019-10-15 10:23:55
82
40
16
2
Elder
★ZOSER★
#P9V8LLV00
11 4 612
2019-10-12 20:53:19
0
0
17
2
Kasskooye
#J0JRRPY9
11 4 609
2019-10-14 20:42:41
18
0
18
2
Tiger_Junior
#UPUV0URQ
11 4 606
2019-10-15 19:47:52
58
130
19
1
Elias 5
#9YQRPYRY8
10 4 603
2019-10-16 18:59:55
152
80
20
2
war
#2VCJC9RLV
10 4 591
2019-10-16 18:08:24
36
160
21
1
franz
#8R00V80G
11 4 587
2019-10-16 17:17:26
148
80
22
1
Poussin_Tueur
#2QUY0GQ0J
11 4 548
2019-10-12 10:23:32
0
0
23 batshuayi
#CJY09UL8
10 4 506
2019-10-13 18:50:40
0
0
24 Mustafa Ytb :D
#G2Y0GQLP
12 4 500
2019-10-15 17:24:33
28
40
25 Elder
King Tof
#PR0P88RJP
10 4 499
2019-10-16 19:27:00
120
120
26
1
chrysaxel33
#9YVCP90YL
10 4 369
2019-10-08 21:56:30
0
0
27
2
Elder
L'alpha
#98YJGYGU
10 4 362
2019-10-15 20:26:16
10
80
28
2
Raf
#CPGGY0J2
11 4 357
2019-10-10 05:54:36
0
0
29
2
d2l.28
#PQG22CCPQ
9 4 329
2019-10-15 06:09:01
0
0
30
3
Juan_Bambule
#PQ0VG00U2
10 4 293
2019-10-16 19:05:53
74
160
31
3
Damoff Jr.
#9GYL9QLP
9 4 289
2019-10-15 17:02:53
0
0
32 Elder
felinat
#PQC2VC0P0
10 4 286
2019-10-16 16:35:53
206
200
33
2
Itachi
#92VRLURUG
9 4 273
2019-10-16 08:06:28
30
40
34
2
Elder
valcenis
#QLLP8LGR
13 4 261
2019-10-15 20:42:16
20
30
35
7
FirstLevel
#PG028RVCC
1 4 206
2019-10-16 21:44:01
0
0
36
1
Diablo
#2U9UUJCGP
10 4 203
2019-10-16 16:45:46
0
0
37
1
ENVERS
#PLJULQVU2
9 4 167
2019-10-07 14:51:54
0
0
38
1
Time
#90V9C2YL
10 4 157
2019-10-16 11:18:30
8
40
39 Fleo
#2VC9L8C00
11 4 150
2019-10-16 21:17:28
16
10
40
2
thomasstar
#YY2RGYGL0
9 4 141
2019-10-16 17:11:46
158
80
41 Hamza_rgh
#9VP8RLLGJ
10 4 128
2019-10-14 09:38:58
18
0
42
1
sam
#20YYQRCPY
10 4 113
2019-10-15 13:59:04
18
0
43
1
maxime
#2R20PCQVU
10 4 083
2019-10-16 18:04:28
84
120
44
1
stiki57
#290YLQQGL
10 4 078
2019-10-16 18:25:06
56
40
45
1
super dany
#9CPJUV98
10 4 031
2019-10-06 15:29:55
0
0
46
1
lucas0212
#90V9980RP
10 4 029
2019-10-16 15:13:05
28
40
47
1
Lolo
#2Q802G9J
10 4 009
2019-10-10 18:53:44
0
0
48
1
...J.O.K.E.R...
#URPUUV28
12 4 005
2019-10-11 19:25:03
0
0
49
1
Đấu trường 12 FALCONE01
#8JRGQ9U92
10 3 630
2019-10-16 18:09:02
266
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord