TeaM WarriorS™

#99Y82C9Y

55 643

48 / 50

Bienvenido al Clan Competitivo ⚜️Cantera《Warriors Sports》Lider▪Nachoboom▪Alex▪Premio💸1:10$▪2do a 5to:5$▪Whas《77024924▪68807858》

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 643
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader NACHOBOOM
Phạm vi chiến tích 5 037 – 5 924
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 25 842
Elder 4
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Gonzalo!!!
#VPCRJYQ0
13 5 924
2019-10-13 20:13:05
778
640
2 Elder
Justo V.
#8GR9RC20
13 5 804
2019-10-13 20:10:30
1452
730
3
1
Co-leader
Alex El Men
#2U0R2UQ9V
13 5 775
2019-10-13 19:26:33
615
600
4
3
Co-leader
HAROLD
#2CVG9PYGJ
13 5 760
2019-10-13 19:44:10
1309
800
5
2
Elder
Cy-Pher|ω・)
#YLPGC89
13 5 757
2019-10-13 19:56:03
1569
720
6
12
SilverChauder
#J8U9RVG8
12 5 730
2019-10-13 20:13:50
228
520
7
1
Leonel
#2UQVPYCUG
13 5 718
2019-10-13 19:29:54
442
280
8
3
Lucho
#UQ8QGYC2
13 5 698
2019-10-13 19:04:22
650
40
9 Polaso
#LV0QUURC
13 5 690
2019-10-13 18:38:15
770
440
10
2
☆MOHAMED A/\☆
#8YQQQYQLJ
13 5 676
2019-10-13 19:52:30
362
550
11
1
zjosemario
#YUVG890Q
13 5 620
2019-10-13 19:02:54
304
600
12
14
ISMAEL
#9C9R0GU88
12 5 616
2019-10-13 19:40:03
76
120
13
2
♉♊BC l Ronald♊♉
#YY8VRYR9
13 5 615
2019-10-13 16:58:18
440
600
14 BRAN RODRI ALVA
#20P9VV2GY
13 5 611
2019-10-13 18:55:25
417
600
15
3
Daniel♡ツ
#L02QVUPC
13 5 606
2019-10-13 16:58:34
984
200
16
6
cafisho
#ULUYY2G2
13 5 600
2019-10-13 19:26:59
466
640
17
2
LuiAioroS
#2YQVL0QVR
13 5 562
2019-10-13 18:51:57
320
240
18
3
Co-leader
Un!k0
#98JRQYVUJ
13 5 532
2019-10-13 20:08:07
1122
780
19
3
SAMUEL OROSCO
#9QJRQ2JRL
11 5 522
2019-10-13 18:14:12
30
120
20 Sadxrt
#2QVYU0JU2
13 5 461
2019-10-13 19:04:35
290
240
21
4
norbert.f.s
#28GVG28
13 5 425
2019-10-13 20:14:09
976
760
22
2
Lord Demons
#YY2JP8L
12 5 416
2019-10-13 20:08:36
338
680
23 ™JUSTICIERO™
#80QLLLQ2C
12 5 415
2019-10-13 17:15:50
0
40
24
1
Elder
DEYLI
#9PCRJJ899
12 5 403
2019-10-13 19:28:54
1508
800
25
2
CRH!ST!AN
#J9C2PJ2G
13 5 390
2019-10-13 20:00:45
868
620
26
13
Leader
NACHOBOOM
#8RYYLVLCL
13 5 378
2019-10-13 15:24:51
428
600
27 Juan
#8U0YJUYU
13 5 340
2019-10-13 16:25:01
144
320
28 EL SICARIO
#2JY990020
13 5 331
2019-10-12 20:55:39
440
480
29
10
MIKE
#V902VRRR
13 5 327
2019-10-13 18:50:50
384
600
30
1
Sylar Skynet
#YYJP90PL
13 5 326
2019-10-13 18:48:14
268
360
31 LORD OSIRIS
#2L0JYYJV8
13 5 323
2019-10-13 09:13:45
406
560
32 Ronald REYES
#9UL2CUP9
13 5 306
2019-10-13 13:46:02
522
720
33 Ezio killer
#JPV8Y29C
13 5 305
2019-10-13 19:01:05
184
440
34
6
daylen
#8QLV9JQY
13 5 300
2019-10-13 10:52:22
258
320
35
5
naomi dayan
#88J982YY9
13 5 274
2019-10-13 19:43:28
110
200
36
2
LuisAnGelo21
#99UU0RVJ
13 5 274
2019-10-13 18:24:33
276
320
37
2
MATIAS...
#JV2GVP
13 5 259
2019-10-12 22:06:14
170
600
38
2
(AL3X)
#2CU8YLVPQ
12 5 257
2019-10-13 07:53:52
80
312
39
2
Elder
Migi
#Q92R28PL
13 5 227
2019-10-13 20:04:05
458
590
40
2
MarceloRcQ
#920RLGC9P
12 5 220
2019-10-13 15:29:32
472
320
41 Enrique
#8UCJ9PRC
13 5 208
2019-10-13 18:04:40
130
280
42 THEpro
#8UUCRC8P
12 5 207
2019-10-13 14:37:39
146
520
43
2
Rodrigo Cv
#GLRVLPGY
13 5 187
2019-10-13 19:16:28
144
440
44 CRISTIAN ROJAS
#8RULR2G20
12 5 156
2019-10-13 12:48:51
186
640
45
1
jafdog love
#8R9CQYU0
13 5 125
2019-10-12 20:12:39
164
280
46
1
kirito
#PRYVGQP
13 5 123
2019-10-12 20:28:48
184
360
47
1
PredatorsPrey
#QU2CL9QL
13 5 089
2019-10-13 19:11:15
254
400
48
1
ANNIHILATOR
#82YCC2R
13 5 037
2019-10-13 14:06:41
210
480

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord