Malcaide YT3

#99VQYC20

58 195

50 / 50

Cantera oficial de Malcaide YT3. Clanes YT A YT5. REQUERIMIENTOS: 90 guerras de clanes, 4900 récord y 12 victorias en desafíos.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 195
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader bony
Phạm vi chiến tích 5 103 – 6 140
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 23 320
Elder 32
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
GIRI BAM BAM
#VJPQJ2L
13 6 140
2019-07-20 13:22:28
1012
560
2
14
Elder
Juanma 74
#2JUPV892R
13 6 044
2019-07-20 15:12:14
821
600
3
12
Elder
andrespr11
#2QJYCRRCU
13 6 029
2019-07-20 12:45:05
248
360
4 Elder
alex_moran97
#U2R8Q280
13 5 954
2019-07-20 15:58:12
542
520
5
2
Elder
puercoexpyn
#289YLCURV
12 5 933
2019-07-20 12:07:08
368
400
6
3
Ganjahmin™
#CRPRGJC
13 5 916
2019-07-20 16:02:11
286
520
7
1
Elder
money
#YCCRUV9L
12 5 916
2019-07-20 13:36:22
144
440
8
6
MAGIC FIRE
#Y0P8R0GP
13 5 908
2019-07-20 15:04:17
178
480
9
4
Elder
Thorin
#8CRYCLUVV
13 5 904
2019-07-20 13:15:40
936
600
10
2
Co-leader
Alex Sánchez
#CV0PY0JJ
13 5 888
2019-07-20 08:15:32
338
400
11
4
Leader
bony
#RUCPCY0
13 5 872
2019-07-20 10:54:18
231
40
12
1
Last_Adrian
#82JCLYQ9Q
13 5 841
2019-07-20 15:04:54
154
680
13
1
Elder
FJ GAMES
#2QPJYV8VP
13 5 821
2019-07-20 14:43:12
436
480
14
4
fufran
#L0U22LP
12 5 816
2019-07-20 16:02:34
498
400
15
5
Elder
zasento
#VPVUQ2VJ
13 5 797
2019-07-20 12:42:43
929
640
16
11
Elder
DOT
#GCGUVG9C
12 5 760
2019-07-20 13:54:10
764
560
17
3
Elder
Super Choco
#28P8JR2JU
13 5 760
2019-07-20 14:00:58
338
480
18
6
Elder
Frugales
#2V2RG0LQY
13 5 757
2019-07-20 13:19:53
198
160
19
3
Elder
TriGuN
#UGVCRRVP
13 5 753
2019-07-20 11:52:27
400
360
20
7
Elder
Chelvano
#8UYVYU0R
13 5 750
2019-07-20 13:20:56
238
400
21
5
Elder
Sergogu94
#2Q2YGGL9Q
12 5 747
2019-07-20 15:53:49
268
680
22
5
Co-leader
Madafaca
#89RYY0GG
13 5 741
2019-07-20 15:29:00
1617
640
23
4
Elder
El Pachacho
#2V8UQP2QV
13 5 739
2019-07-20 14:45:44
1004
640
24
3
Nicolas Muñoz
#2L0UYJV9U
12 5 725
2019-07-20 14:18:35
139
160
25 Elder
AlvaroGoodwines
#8CYU08Q2R
13 5 690
2019-07-20 11:51:56
405
480
26
2
Elder
✌MarKinG✌
#J2QLY2J
13 5 686
2019-07-20 13:44:29
847
520
27
11
Elder
the_warrior*0ne
#YG2RLL9L
13 5 649
2019-07-20 12:55:04
1023
480
28
2
Elder
lAlO
#9Y82RUR9P
12 5 619
2019-07-20 15:25:03
465
680
29 Elder
CONTRABANDISTA
#2PCVYGLR
13 5 612
2019-07-20 13:49:20
752
520
30
2
ErGera
#2PGRGRVLL
13 5 605
2019-07-20 14:34:37
272
400
31
2
Elder
Ardillo
#82P2J0Y
13 5 603
2019-07-20 15:22:42
392
520
32
9
Elder
Héctor
#80UQ80Y0C
13 5 603
2019-07-20 14:25:26
702
600
33
2
Elder
losadaJR
#V2GJ2CC9
13 5 595
2019-07-19 20:07:23
652
560
34
2
Mr. Whiskers
#8G2V8R
13 5 592
2019-07-20 12:36:24
146
480
35
1
Dr Manhattan
#88P9GJ0UU
12 5 560
2019-07-20 14:56:24
203
560
36
1
Elder
eddie
#YY2VRQVJ
13 5 527
2019-07-20 05:16:44
581
400
37
2
Elder
gamendrew
#2RCQJPG20
12 5 432
2019-07-19 19:51:52
98
160
38
1
Co-leader
Eidan
#2LGGV9R8J
13 5 422
2019-07-20 15:42:50
202
400
39
3
Adrian98
#2CL8LQV0U
13 5 415
2019-07-20 13:09:23
546
480
40 pablisco2
#2GLLJ92VG
13 5 398
2019-07-20 07:01:30
80
320
41
2
Elder
Cant∆brón
#9GJ9CJ0P
13 5 377
2019-07-20 11:45:59
346
440
42
1
JuanMan
#80PUP9089
13 5 346
2019-07-20 15:39:51
550
680
43
4
Elder
javiramos94
#29QQ2RV8J
13 5 339
2019-07-20 15:57:58
270
450
44
2
Elder
keldur
#9PR9U29RV
12 5 309
2019-07-20 13:54:44
778
600
45
1
Elder
TheLegendX
#290V9UUYU
12 5 300
2019-07-20 13:40:03
274
550
46
1
Co-leader
joker
#809V822YJ
12 5 274
2019-07-20 15:20:58
155
80
47
1
Elder
Gideon2.0
#82888VR2U
12 5 253
2019-07-20 14:16:12
198
360
48 Elder
RAFA VALERO
#2GJVURJPC
13 5 179
2019-07-20 15:28:11
460
480
49 VICTOR
#9YJPYY89V
12 5 170
2019-07-20 15:22:46
188
280
50 Elder
SoulShred
#JYLGG0LJ
13 5 103
2019-07-20 14:30:31
600
560

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord