Apocalipse157

#99UJQ0V8

49 327

50 / 50

Clã adulto🔞proibido🔞para🔰menores🔞,Não esquecer de🎉Doar👀principalmente🔰Atacar na Guerra🏆Pode causar expulsão🏆 :/ :/ :/

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 327
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader carmemJanielle
Phạm vi chiến tích 4 082 – 5 579
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 940
Elder 8
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Tr4FiK
#99QL82CQR
13 5 579
2019-12-12 11:45:56
486
310
2 Elder
zorro
#8L2LLUQPL
12 5 286
2019-12-12 11:23:30
137
280
3
3
Felipe Dias
#8P2VPUUYC
12 5 132
2019-12-12 12:53:19
390
300
4 Elder
punisher1
#L2JGQP
12 5 123
2019-12-07 11:53:59
0
0
5
2
Monkey D'Dragon
#LGYUY2RQ
12 5 108
2019-12-12 03:32:47
90
120
6
1
Matheus do Cpx
#8P882VUYP
12 5 076
2019-12-12 00:36:41
268
200
7 Blaz
#8CGCR800Q
12 5 050
2019-12-12 00:57:49
10
40
8
8
Elder
HissinGinger
#2UPJ90YLU
13 5 038
2019-12-12 10:42:17
278
200
9
2
Elder
Luis
#8LLRQQ2RY
12 5 013
2019-12-12 09:49:30
258
200
10
2
Elder
Marcelo W. M.
#2C2U2RLCJ
12 5 009
2019-12-12 04:18:30
20
0
11
14
marc123
#92JPJGU0G
11 5 007
2019-12-12 12:07:26
190
260
12
3
Co-leader
luis#
#89ULR2LR8
13 5 007
2019-12-12 09:43:39
441
280
13
1
Leader
carmemJanielle
#99JLC0090
12 4 986
2019-12-12 02:23:11
472
240
14
4
RATO
#2R98QCURR
12 4 957
2019-12-10 18:26:42
80
80
15
1
COME_CU
#Y0L2VYPLJ
10 4 888
2019-12-12 12:52:59
214
320
16
1
Co-leader
EvilAngel
#9QG9908Y2
12 4 868
2019-11-29 00:20:26
0
0
17
4
FaiSca
#9JPLR9YLP
10 4 866
2019-12-12 05:21:12
58
120
18
3
Elder
Tite_W
#9220RCR9
12 4 858
2019-12-12 10:27:13
115
320
19
1
Lupos
#282U2P2JR
12 4 848
2019-12-11 00:07:47
20
0
20
1
BocadeFumo
#9GRRPYQVJ
10 4 832
2019-12-12 11:14:18
184
160
21
1
King Felipe
#9JQCPGGCR
11 4 809
2019-12-12 13:09:14
96
80
22
1
*@[email protected]*
#2P20QYJ8V
11 4 801
2019-12-12 12:15:55
158
100
23
3
unicórnio
#20Y90CU9C
12 4 777
2019-12-12 10:44:39
77
120
24
1
buzzo
#8028QQUJ
11 4 775
2019-12-09 01:29:50
30
40
25
1
papi chulo
#99CRCG0RP
12 4 714
2019-12-06 18:06:24
0
0
26
4
demolidor
#9VPJPC8PG
11 4 703
2019-12-12 11:45:26
10
240
27 eliasbr
#8QRPV8VCQ
12 4 649
2019-12-12 12:52:28
226
180
28 LUCAS1407
#2RL8UV0LJ
10 4 623
2019-12-12 10:59:03
136
0
29 Elder
rodri
#Y09002QLR
10 4 561
2019-12-11 18:12:30
115
200
30 EL_YGØR
#PVR8029CY
9 4 520
2019-12-11 14:31:48
90
160
31 Zabuza Momochi
#99RGPUUYP
12 4 515
2019-11-08 23:08:21
0
0
32 raony
#Y2CG8LY0
12 4 510
2019-11-20 01:27:29
0
0
33 Willian Rojas⚡️
#82298P9V
10 4 506
2019-12-01 15:25:10
0
0
34 Redondo
#202LL92L8
11 4 482
2019-11-17 16:24:24
0
0
35 Arthur marinha
#G9L8J22R
9 4 466
2019-12-11 15:42:59
10
40
36 ThalesW
#RQUGUVYL
11 4 462
2019-12-09 18:46:48
40
40
37 cleytinho
#CL8RGJYR
12 4 440
2019-12-09 23:47:50
10
0
38 Π Zeus Π
#2QUCQVUL
12 4 408
2019-11-09 14:08:19
0
0
39 Alessandra
#2QLVQ2GQY
11 4 396
2019-12-11 23:49:59
118
120
40 Leo
#290JVRVV2
11 4 362
2019-11-28 01:51:48
0
0
41 joao argolo007
#Q88RCUVY
11 4 311
2019-12-08 22:43:31
0
30
42 juh¥
#8P08PYGL0
12 4 309
2019-12-12 05:53:29
113
160
43 JhonatanD
#P8U9YRV
12 4 300
2019-11-15 23:50:43
0
0
44 Brienne
#8QYL0882Q
11 4 299
2019-11-25 01:11:59
0
0
45 WALLACE
#2PVYLGYCL
11 4 280
2019-11-30 00:12:11
0
0
46 Elder
Janjão™
#88UQV8VY
12 4 253
2019-11-26 06:08:11
0
0
47 Co-leader
SCVR
#PQCRL2UU0
11 4 252
2019-11-11 21:55:17
0
0
48 D'avila
#92JP82
12 4 231
2019-11-30 01:30:21
0
0
49 Zica Virus
#P0RGLGY8
11 4 091
2019-10-30 10:39:35
0
0
50 Wesley ph
#LUUL9U8
11 4 082
2019-10-27 22:42:46
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord