NOVA I ALEX

#99UCVJU9

50 065

45 / 50

GDC NON OBLIGATOIRE MAIS 4/4 SINON EXCLUSION⚠️CLAN POUR GAMERS⚠️CLAN PUBG: LES TOP1 DABOR⚠️DONS OBLIGATOIRES⚠️BON JEU A TOUS⚠️

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 065
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader RÜMPLESTILTSKIN
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 699
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 272
Elder 13
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
RÜMPLESTILTSKIN
#2C0JQVCCV
13 5 699
2019-11-20 23:42:09
504
340
2 Co-leader
Sanches
#88J8V20QJ
12 5 600
2019-11-21 10:25:15
597
320
3 Co-leader
Palestine66
#2JV0CYVUJ
13 5 492
2019-11-20 19:04:51
128
104
4 Co-leader
Black X
#29U802P0C
13 5 444
2019-11-21 08:00:41
522
320
5 Elder
amiN 7964
#JLYQJ82G
12 5 186
2019-11-20 20:40:18
108
160
6 kawaikiki
#GUJCULGG
12 5 180
2019-11-21 02:05:44
36
40
7 Elder
El Profesor
#8YCP9928J
12 5 179
2019-11-21 11:03:21
214
239
8
7
Co-leader
toutiz
#2QUVVL00R
12 5 170
2019-11-21 13:38:04
175
320
9
1
Elder
swag
#2YYVQV8V
11 5 169
2019-11-21 13:03:13
143
400
10
2
Elder
Banabis13♡
#298J92PG2
12 5 121
2019-11-21 11:56:59
242
0
11
2
zyle91
#2VLRU9RG
12 5 104
2019-11-18 11:21:55
46
40
12
2
saam
#9QCRG9JVJ
11 5 104
2019-11-20 13:16:56
0
0
13
2
Elder
mantoon
#8GRRQLVQ0
12 5 104
2019-11-21 13:17:43
220
336
14
1
Elder
Brenner5
#88RCURUVQ
11 5 089
2019-11-21 03:06:48
82
0
15
1
Co-leader
☠DIABLO☠
#2CGYUJU9Y
12 5 086
2019-11-20 02:11:03
20
40
16 Elder
wonddzzeerrrr
#8C9G2QJ80
12 5 064
2019-11-21 07:06:06
138
240
17
1
soosoo
#JUL8RYJ
12 5 032
2019-11-21 13:33:41
348
280
18
1
Co-leader
maddog84
#8LYVP9JLQ
13 5 011
2019-11-21 05:58:05
32
0
19
3
DryZeR
#80UPPUPCC
11 4 977
2019-11-21 13:45:01
26
40
20
1
Co-leader
mehdi
#2P9R8LR9P
13 4 936
2019-11-15 23:33:36
0
0
21
1
Elder
bengous
#8JPQLV8VV
11 4 928
2019-11-20 20:29:15
27
80
22
1
Elder
war13
#9LJQ82J0C
11 4 924
2019-11-20 20:31:45
38
120
23 Co-leader
#EpicSaturday
#YP90YYR
12 4 912
2019-11-21 08:42:54
120
120
24 poriya
#9YYYPQVUP
10 4 823
2019-11-16 08:37:06
0
0
25
3
hussain
#8R0QPPG9
12 4 815
2019-11-21 06:24:39
264
273
26
1
Armin
#9QUJ8YJJY
10 4 787
2019-11-16 05:09:55
0
0
27
1
GODFATHER
#2PJULRYLQ
11 4 786
2019-11-16 09:57:20
0
0
28
1
Léo
#9VY028UCV
10 4 737
2019-11-21 13:10:03
8
80
29 gs
#9PU9GYGPV
10 4 642
2019-11-21 10:58:17
8
60
30 lisa
#2JGV2C9P
10 4 625
2019-11-18 16:14:10
10
0
31 theo
#PLVLG99U2
10 4 616
2019-11-21 11:02:10
28
80
32 Elder
ShivaOfSkunk
#82CCUGQQU
11 4 549
2019-11-20 21:39:17
136
40
33 だりょう
#28GCQGPU
13 4 529
2019-11-21 09:55:44
80
200
34 mr toto
#YUU8URJP
9 4 502
2019-11-12 04:56:01
0
0
35 thamires5
#PRU2CJJ9R
9 4 495
2019-11-18 20:21:43
8
40
36 thunder
#Y22LP9URC
10 4 477
2019-11-21 11:31:50
256
240
37 Nabeel ahmed
#8GC00CVG9
10 4 353
2019-11-19 07:13:54
18
40
38 Blue Eater
#2UJQJ2CU8
9 4 330
2019-11-19 20:26:28
12
40
39 kovenan
#9LLPC0UY
11 4 328
2019-11-21 02:59:23
54
80
40 Elder
Zazou
#QPU9JQYL
10 4 326
2019-11-16 17:22:06
0
0
41 flotilus
#9JJ890URY
10 4 267
2019-11-20 19:24:42
80
80
42 Coco
#8Q0LCV0U
13 4 234
2019-11-21 11:46:04
480
320
43 Elder
spartacus
#P9R2VYPC
12 4 191
2019-11-20 02:26:30
64
120
44 Elder
Glawnn
#QCGLLP2Q
9 4 161
2019-11-20 17:34:46
0
40
45 Co-leader
Neïla
#2QCYVQPCL
11 4 001
2019-07-12 21:14:51
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord